Hyvinvointialueen sosiaali- ja potilasasiavastaavat kysyvät mielipiteitä palvelun kehittämiseksi. Kyselyssä kartoitetaan alueen asukkaiden ajatuksia sosiaali- ja potilasasiavastaavapalvelun saatavuudesta sekä palveluista kerättävän tiedon raportoinnista. Kysely löytyy osoitteesta https://link.webropolsurveys.com/S/C704754229FE25A4, ja se on auki 4.8. asti. Vastaamiseen kuluu aikaa noin 5-10 minuuttia, ja vastaukset annetaan anonyyminä. 

– Tavoitteena on, että sosiaali- ja potilasasiavastaavapalvelun saatavuus vastaisi tarpeita, eli palvelu olisi sitä tarvitsevien henkilöiden saatavilla helposti. Lisäksi pyrimme raportointitiedolla tarjoamaan tietoa koko hyvinvointialueen palvelujen kehittämiseen, kertovat sosiaali- ja potilasasiavastaavat Tarja Laukkanen ja Salla Ritala. 

Sosiaali- ja potilasasiavastaaviin (entiseltä nimikkeeltä sosiaali- ja potilasasiamiehet) voi olla yhteydessä, jos tarvitsee tietoa sosiaali- tai terveydenhuollon asiakkaan ja potilaan tai varhaiskasvatuspalvelujen asiakkaan oikeuksista tai asemasta. Tarvittaessa he avustavat palvelua koskevan muistutuksen laatimisessa.  

Päijät-Hämeen sosiaali- ja potilasasiavastaavat työskentelevät hyvinvointialueella, ja toimivat kaikkien alueen yksityisten ja julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä varhaiskasvatuspalvelujen asiavastaavina. Asiavastaavapalvelun käytöstä sekä asiakkaiden ja potilaiden oikeuksien ja aseman kehityksestä raportoidaan vuosittain aluehallitukselle.