image received via email

Euroopan neuvoston asiantuntijaryhmä GREVIO (Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence) vierailee Päijät-Hämeessä seksuaaliväkivallan uhreille perustetussa tukikeskuksessa torstaina 18. tammikuuta. Vierailu on osa ryhmän arviointikäyntiä, jonka pohjalta se tekee suosituksen mahdollisista naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan kehitystoimenpiteistä Suomessa. Vierailun aikana ryhmä tapaa eri ministeriöiden, kuten sosiaali- ja terveysministeriön, oikeusministeriön sekä sisäministeriön työryhmiä ja tutustuu myös HUS-yhtymän sekä Päijät-Hämeen hyvinvointialueen SERI-tukikeskusten toimintaan.

Päijät-Hämeen keskussairaalassa sijaitsevan SERI-tukikeskuksen ensimmäinen toimintavuosi on nyt takana. GREVIO-ryhmä tutustuu vierailullaan keskuksen tiloihin ja käytäntöihin. Ryhmä kuulee muun muassa hyvinvointialueen maakunnallisesta roolista käytännön toiminnan toteuttajana, palveluiden saavutettavuudesta kaikille ryhmille, jälkihoidon järjestämisestä sekä maakunnallisesta yhteistyöstä muiden tahojen kuten poliisin kanssa. 

Ensimmäinen toimintavuotemme sujui hyvin. Autoimme 52 uhria, joista pääosa oli naisia. On hienoa, että meillä kaikki pääsevät tutkimuksiin ilmaiseksi, kertoo SERI-tukikeskuksen-vastuulääkäri Elina Kitinoja.

Teemme tiivistä yhteistyötä poliisin kanssa. Näytteenotossa noudatamme tarkkaa protokollaa, ja se on parantanut näytteiden laatua ja sitä kautta uhrien oikeusturvaa. Myös jatkohoito on nyt yhdenmukaisempaa ja turvatumpaa, kun olemme yhdessä paikassa. Uhri pääsee akuutissa tilanteessa helposti jatkohoitoon esimerkiksi sosiaalityöntekijälle, kriisityöntekijälle tai tarvittaessa myös mielenterveyspalveluiden pariin.

Suomi on sitoutunut naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseen Istanbulin sopimuksena tunnetun Euroopan neuvoston yleissopimuksen kautta. Sopimukseen sitoutuneet maat tekevät pitkäjänteistä työtä naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan vähentämiseksi. Suomessa viime vuosina on esimerkiksi perustettu useita seksuaalirikosten uhreille tarkoitettuja tukikeskuksia, joita on jo yhteensä 24. SERI-tukikeskusten toimintaa koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Lisätietoja:

SERI-tukikeskuksen vastuulääkäri Elina Kitinoja, p. 044 4824 189
SERI-tukikeskuksen asiantuntijakätilö Enni Haakana, p. 044 4824 291, enni.haakana@paijatha.fi

Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille.

Päijät-Hämeen hyvinvointialue – Päijät-Hämeen hyvinvointialue (paijatha.fi)

Vuoden alusta Päijät-Hämeen keskussairaalalla toiminut Seri-tukikeskus auttaa seksuaalista väkivaltaa kohdanneita, ja he saavat keskuksesta esimerkiksi lääkärin, kätilön, psykologin, sosiaalityöntekijän, kriisityöntekijän ja poliisin monipuolista apua maksuttomasti. Aikaisemmin jatkohoito koordinoitiin naistentautien poliklinikalta. Seri-tukikeskuksen perustamisen jälkeen auttajien verkosto on kasvanut huomattavasti, joten eri palveluiden piiriin pääseminen on helpompaa ja nopeampaa.

Ammattilaiset tekevät yhteistyötä potilaan kriisitilanteessa, ja hänet voidaan ohjata myös muihin palveluihin tarpeen mukaan. Potilas saa jälkihoitoa käynnin jälkeen akuutin hoidon päätyttyä.

Keskus on toiminut nykyisessä muodossaan vajaan kuukauden, ja osastonhoitaja Erja Arvola kertoo, että ensimmäiset potilaat ovat nyt käyneet tukikeskuksessa ja päässeet jatkohoitoon. Henkilökunta on tutustunut seksuaalista väkivaltaa kohdanneiden potilaiden hoitokäytäntöihin konkreettisen hoitotyön myötä.

– Henkilökunta kokee tämän potilasryhmän hoitamisen mielenkiintoisena, mutta haastavana, sanoo apulaisosastonhoitaja Lotta Puikkonen.

Ylihoitaja Tuija Sulosen mukaan toimintaa kehitetään tiiviissä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

– Yhteistyöverkkoa kudotaan eri toimijoiden kanssa toimivaksi palanen kerrallaan. Mukana on ollut jo perustamisvaiheessa Akuutti24, ja nyt olemme jatkaneet potilaan prosessin kehittämistä edelleen kriisityöntekijänä toimivan sairaalapastorin, poliisin, sosiaalityöntekijän, psykologien, kätilöiden, lääkäreiden ja kolmannen sektorin kuten kriisikeskuksen kanssa, Sulonen mainitsee.

Sulonen myös kertoo, että osa tukikeskuksen henkilökunnasta on tehnyt vierailuja Helsingin sairaanhoitopiirin (HUS) Seri-tukikeskukseen ja suurin osa kätilöistä ja lääkäreistä on osallistunut HUS:in järjestämään koulutukseen.

Seri-tukikeskus sijaitsee Päijät-Hämeen keskussairaalassa synnyttäjien ja naistentautien päivystyksen yhteydessä. Sinne voi tulla kaikkina vuorokauden aikoina kuka tahansa yli 16-vuotias seksuaalirikoksen uhriksi joutunut päijäthämäläinen sukupuolesta riippumatta. Ennen tukikeskukseen tulemista pyydetään soittamaan numeroon 044 482 4291. Numeroon voi soittaa nimettömänä.

Seri-tukikeskusten toiminta perustuu Euroopan neuvoston sopimukseen naisiin kohdistuvan väkivallan sekä perheväkivallan torjumisesta eli niin sanottuun Istanbulin sopimukseen. Sopimus velvoittaa maita perustamaan helposti saavutettavia tukikeskuksia seksuaaliväkivallan uhreille.