Vuoden alusta Päijät-Hämeen keskussairaalalla toiminut Seri-tukikeskus auttaa seksuaalista väkivaltaa kohdanneita, ja he saavat keskuksesta esimerkiksi lääkärin, kätilön, psykologin, sosiaalityöntekijän, kriisityöntekijän ja poliisin monipuolista apua maksuttomasti. Aikaisemmin jatkohoito koordinoitiin naistentautien poliklinikalta. Seri-tukikeskuksen perustamisen jälkeen auttajien verkosto on kasvanut huomattavasti, joten eri palveluiden piiriin pääseminen on helpompaa ja nopeampaa.

Ammattilaiset tekevät yhteistyötä potilaan kriisitilanteessa, ja hänet voidaan ohjata myös muihin palveluihin tarpeen mukaan. Potilas saa jälkihoitoa käynnin jälkeen akuutin hoidon päätyttyä.

Keskus on toiminut nykyisessä muodossaan vajaan kuukauden, ja osastonhoitaja Erja Arvola kertoo, että ensimmäiset potilaat ovat nyt käyneet tukikeskuksessa ja päässeet jatkohoitoon. Henkilökunta on tutustunut seksuaalista väkivaltaa kohdanneiden potilaiden hoitokäytäntöihin konkreettisen hoitotyön myötä.

– Henkilökunta kokee tämän potilasryhmän hoitamisen mielenkiintoisena, mutta haastavana, sanoo apulaisosastonhoitaja Lotta Puikkonen.

Ylihoitaja Tuija Sulosen mukaan toimintaa kehitetään tiiviissä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

– Yhteistyöverkkoa kudotaan eri toimijoiden kanssa toimivaksi palanen kerrallaan. Mukana on ollut jo perustamisvaiheessa Akuutti24, ja nyt olemme jatkaneet potilaan prosessin kehittämistä edelleen kriisityöntekijänä toimivan sairaalapastorin, poliisin, sosiaalityöntekijän, psykologien, kätilöiden, lääkäreiden ja kolmannen sektorin kuten kriisikeskuksen kanssa, Sulonen mainitsee.

Sulonen myös kertoo, että osa tukikeskuksen henkilökunnasta on tehnyt vierailuja Helsingin sairaanhoitopiirin (HUS) Seri-tukikeskukseen ja suurin osa kätilöistä ja lääkäreistä on osallistunut HUS:in järjestämään koulutukseen.

Seri-tukikeskus sijaitsee Päijät-Hämeen keskussairaalassa synnyttäjien ja naistentautien päivystyksen yhteydessä. Sinne voi tulla kaikkina vuorokauden aikoina kuka tahansa yli 16-vuotias seksuaalirikoksen uhriksi joutunut päijäthämäläinen sukupuolesta riippumatta. Ennen tukikeskukseen tulemista pyydetään soittamaan numeroon 044 482 4291. Numeroon voi soittaa nimettömänä.

Seri-tukikeskusten toiminta perustuu Euroopan neuvoston sopimukseen naisiin kohdistuvan väkivallan sekä perheväkivallan torjumisesta eli niin sanottuun Istanbulin sopimukseen. Sopimus velvoittaa maita perustamaan helposti saavutettavia tukikeskuksia seksuaaliväkivallan uhreille.