Suomen toiseksi suurimman keskussairaalan uudistaminen jatkuu, kun Päijät-Hämeen keskussairaalan seuraavan vaiheen rakentaminen käynnistyy keväällä Lahdessa. Yhteensä 118,6 miljoonan euron arvoiset urakkasopimukset allekirjoitettiin tänään.  

Sairaalan rakennusvaihe 7 (RV7) valmistui kesällä 2022. Rakennusvaihe kahdeksan (RV8) on luonteva jatkumo uudisrakentamiselle. Se tarjoaa muun muassa valmiudet tehostaa resurssien ja tilojen käyttöä sekä toimivaa potilas-, henkilö- ja tavaralogistiikkaa tulevan vuodeosastotornin myötä. Uudisrakennus korvaa vanhoja vuonna 1976 valmistuneita sairaalarakennuksen osia. Rakennusvaihe 8 ajoittuu vuosille 2024–2029. 

–  Hyvinvointialueen tulevaisuuden suunnittelussa sairaala-alueella on hyvin keskeinen merkitys. Vaikuttavuuden, kustannusten hallinnan ja osaamisen varmistamisen näkökulmasta tiettyjä palveluita kannattaa keskittää samalle alueelle. Päijät-Hämeen keskussairaalalla on merkittävä rooli erikoissairaanhoidon tuottajana Etelä-Suomessa myös tulevaisuudessa. Uudistumalla ja investoinneilla varmistamme, että pystymme kantamaan tämän vastuun, sanoo hyvinvointialuejohtaja Petri Virolainen. 

Alkava rakennusvaihe sisältää lasten ja nuorten neurologian poliklinikan, lastenneurologian osaston, lastentautien poliklinikan, lastenosaston, keuhkosairauksien osaston, neurologian osaston ja valvontayksikön, nuorisopsykiatrian osaston, sisätautiosastot, ortopediset ja neurologiset kuntoutusosastot sekä kuntoutuksen yhteistilat. Lisäksi rakennukseen tulevat kuvantamisen tilat, päiväosasto, infektiopoliklinikka, ravitsemusterapiayksikkö ja sairaalakoulu. 

Vanhoja rakennusosia puretaan yhteensä noin 28 000 neliötä ja uutta toimitilaa rakennetaan noin 37 000 neliötä. Kaikkiaan uudisrakennuksen kustannukset ovat yhteensä 156,18 miljoonaa.  

Suunnittelun lähtökohtana ovat asiakaslähtöisyyden edistäminen, henkilöstön hyvinvointi ja kliinisen toiminnan prosessien uudistaminen sekä logististen ratkaisujen tehostaminen. Suunnittelussa hyödynnetään nykyaikaisen lääketieteen, hoidon ja teknologian luomia mahdollisuuksia. Lisäksi hanke liittyy hyvinvointialueen toimitilaohjelman (2023-2036) toteuttamiseen. 

Päijät-Hämeen keskussairaalan uudisrakennuksen pääsuunnittelija Raami Arkkitehdit Oy ja pääurakoitsija Lujatalo Oy olivat mukana myös aikaisemmassa rakennusvaiheessa. Putki-, ilmanvaihto- ja sähköurakoista vastaa Saipu Oy, rakennusautomaatiourakasta Schneider Electric Finland Oy, sprinkleriurakasta Marioff Corporation Oy ja putkipostiurakasta Teho-Tekniikka Oy. 

Rakennustyöt vaikuttavat keskussairaalan alueen kulkureitteihin, ja toiminnot ovat pääosin jo muuttaneet purettavista rakennusosista saneerattuihin väistötiloihin.

Tiedotimme aikaisemmin Päijät-Hämeen keskussairaalan yksiköiden muutoista uudistamisen alta väistötiloihin. Seuraavat siirtyvät yksiköt muuttavat purettavista rakennusosista saneerattuihin väistötiloihin maalishuhtikuun aikana:

  • Lastentautien poliklinikan toiminta siirtyy 4.–5. maaliskuuta K-rakennusosan K1-kerrokseen. 

  • Lastenosasto muuttaa N-rakennusosan K1-kerrokseen 6. maaliskuuta. 

  • Palliatiivisen poliklinikan toiminta siirtyy 8. maaliskuuta K-rakennusosan 2. kerrokseen. 

  • Keuhkosairauksien osasto muuttaa 12. maaliskuuta J-rakennusosan 2. kerrokseen. 

  • Sisätautiosasto 2 (entinen 31-32) muuttaa 14. maaliskuuta ja sisätautiosasto 1 (entinen 33-34) maaliskuun 19 päivänä. Uusi sijainti on K-rakennusosan 2. kerroksessa. 

  • Neurologian osasto ja valvontayksikkö muuttavat N-rakennusosan 1. kerrokseen 21. maaliskuuta.

  • Neuromodulaatiopoliklinikan toiminta siirtyy M-rakennusosan 2. kerrokseen 25.3.–1.4. 

  • Kliinisen neurofysiologian laboratorion toiminta siirtyy 8.-11. huhtikuuta K-rakennusosan 1. kerrokseen. 

Edellä mainittuihin yksiköihin kuljetaan sairaalan pääsisäänkäynnin kautta. Sisä- ja ulko-opasteet päivittyvät huhtikuun loppuun mennessä. Potilaalle postitetaan kutsukirjeen mukana kartta, johon on merkitty reitit yksiköihin, ja muuttavien yksiköiden reittikartat löytyvät myös verkkosivuiltamme. 

Keskussairaalan pysäköintialue P3 poistuu käytöstä  

Keskussairaalan P3-pysäköintialue jää pois käytöstä 30. huhtikuuta. Tämä kannattaa ottaa huomioon esimerkiksi tultaessa syöpä- ja verisairauksien poliklinikalle tai sädehoidon yksikköön.  

Lisätietoja: 
tulosyksikköpäällikkö Mervi Kallioinen, Päijät-Hämeen hyvinvointialue, p. 044 4403 582
Lahden Pysäköinti, info@lahdenpysakointi.fi, p. 044 340 4042

Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille.

Päijät-Hämeen hyvinvointialue – Päijät-Hämeen hyvinvointialue (paijatha.fi)

Keskussairaalan kartta, johon on merkitty työmaa-alue.