Pihlajalinnan työntekijä seisoo käytävällä.

Hyvinvointialueen henkilöstön työterveyspalvelut tuottaa huhtikuun alusta alkaen Pihlajalinna. Työterveyspalveluiden siirtäminen uudelle palvelutuottajalle on vaatinut saumatonta yhteistyötä hyvinvointialueen ja Pihlajalinnan ammattilaisten välillä. Yhteistyötä on tehty tiiviisti koko alkuvuoden ajan työterveyspalvelujen toimintakäytäntöjen ja muun muassa tietojärjestelmien yhteensovittamiseksi sekä esihenkilöiden perehdyttämiseksi uusiin toimintatapoihin.

Modernit työterveyspalvelut tuovat palvelut työntekijän omaan puhelimeen

Pihlajalinna tarjoaa hyvinvointialueen henkilöstön käyttöön Terveyssovelluksen, jonka voi ladata omaan matkapuhelimeen. Terveyssovelluksella voi varata aikoja työterveyspalveluihin ja osallistua etävastaanotolle, tarkastella omia tietojaan sekä uusia työterveydessä kirjoitettuja reseptejä.

Ajanvaraukseen on Terveyssovelluksen lisäksi tarjolla myös perinteisempiä tapoja verkossa ja puhelimitse.

Etä- vai lähivastaanotolle?

Vaikka sovelluksen tai verkon kautta etäasiointi on yleistynyt myös työterveyshuollon palveluissa, on lähivastaanottoa vaativia tilanteita edelleen monia. Lähivastaanottoa vaativia tilanteita ovat esimerkiksi työterveyshoitajan tekemien terveystarkastusten lisäksi rokotukset, laboratorio- ja kuvantamistutkimukset ja työtapaturmat.

Pihlajalinnassa etävastaanottoja toteuttavat kaikki työterveyden ammattihenkilöt ja asiantuntijat. Etävastaanotolla voidaan hoitaa monia akuutteja vaivoja, kuten ylähengitystieinfektioita, tavallisia silmätulehduksia, ihottumia sekä monia kiireettömiä asioita, kertoo suurasiakaspäällikkö Eija Seppänen Pihlajalinnasta.
Etävastaanottotoiminta säästää myös aikaa ja vaivaa, kun vastaanotolle matkustaminen jää pois.

Työterveyshuoltopalveluiden tarjonta laajentuu

Uuden palvelutuottajan myötä tarjolla on uusia palveluita työssä ja elämässä jaksamiseen sekä sairaudenhoitoon.

Mielen huoli -linja on matalan kynnyksen palvelua, johon työntekijä voi ottaa yhteyttä, kun tarvitsee tukea esimerkiksi kuormittavassa työtilanteessa, tai on huolissaan omasta jaksamisestaan, työkyvystä tai kokee haasteita palautumisessa.

Sairaanhoito suuntautuu pääosin työhön tai työympäristöön liittyvien oireiden ja sairauksien syyn selvittämiseen. Tällaisia ovat muun muassa työkykyyn vaikuttavien tuki- ja liikuntaelinsairauksien, mielenterveyssairauksien ja päihdeongelmien sekä sisäilmaongelmiin liittyvien oireiden hoidon koordinointi ja toteutus jatkossa työterveyshuollossa, kertoo palveluista hyvinvointialueen työhyvinvointipäällikkö Pia Broman.  

Työterveyspalveluiden muutos pohjaa viime vuoden syksyllä kilpailutettuihin ja marraskuussa aluehallituksen hyväksymään valintaan siirtää hyvinvointialueen työterveyspalvelut Pihlajalinnalle.

Päijät-Hämeen hyvinvointialue käynnisti syyskuussa kilpailutuksen työterveyshuollon palveluista. Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät Mehiläinen Oy, Pihlajalinna Oy ja Suomen Terveystalo Oy. Aluehallitukselle esitetään, että työterveyshuollon palvelujen tuottajaksi valitaan Pihlajalinna Terveys Oy. Aluehallitus päättää valinnasta kokouksessaan maanantaina 13.11.

Päätös on ehdollinen siihen asti, kunnes palveluntuottajalta on hyväksytysti tarkistettu hankinta-asiakirjoissa vaaditut todistukset ja selvitykset.

Hankinnan ennakoitu kokonaisarvo neljälle vuodelle laskettuna on noin 18 miljoonaa euroa.

Tarjoajien arvioinnissa on muun muassa annettu pisteet tarjotuista hinnoista, laatukriteerien täyttymisestä ja sanktiota koskevasta hyvityksestä. Yhteenlasketut pisteet on tämän jälkeen vertailtu keskenään ja palvelun tuottajaksi on esitetty eniten pisteitä saanutta tarjoajaa. Kaikki tarjoajat olivat tasavahvoja laatuvertailun osalta, ja tarjouskilpailun voitto ratkesi hinnan perusteella.

Uusia työkaluja työkykyjohtamiseen

Sopimuskumppani tuottaa hyvinvointialueen henkilöstölle lakisääteisten työterveyspalvelujen lisäksi yleislääkäritasoiset sairaanhoitopalvelut. Hankinnassa kiinnitettiin erityistä huomioita työkykyjohtamisen yhteistyöhön ja digitaalisiin palveluihin. Osana hankintaa hyvinvointialue ottaa käyttöön uusia työkaluja työkykyjohtamiseen.

– Hyvinvointialue on iso ja laajalla alueella toimiva asiakas tulevalle tuottajalle. Tavoittelemme uudenlaista yhteistyötä työkykyjohtamisessa ja haluamme tarjota henkilöstölle nykyaikaiset ja toimivat työterveyspalvelut, järjestämisen tuen johtaja Ismo Rautiainen sanoo.

– Digitaalisten palvelujen täytyy toimia hyvin ja työterveyshuoltoon pääsyn tulee olla sujuvaa. Tätä on henkilöstö toivonut osana henkilöstöohjelmaa, hän jatkaa.

Henkilöstö vaikuttanut hankinnan sisältöön

Henkilöstöjohtaja Erja Saari korostaa, että henkilöstöä on kuunneltu ennen hankinnan käynnistymistä osana henkilöstöohjelman valmistelua, ja se on vaikuttanut hankinnan sisältöön.

Sopimuskumppani tuottaa myös hyvinvointialeen järjestämisvastuulle kuuluvat lakisääteiset työterveyshuollon palvelut alueen yrityksille ja heidän työntekijöillensä, mikäli yritys haluaa näitä käyttää. Yleisesti yrityksillä on mahdollisuus valita mikä tahansa työterveyspalvelujen tuottaja, mutta erityisesti pienet yrittäjät ja maatalousyrittäjät ovat käyttäneet hyvinvointialueen järjestämisvastuuseen kuuluvia työterveyspalveluja.

Sopimuskausi hyvinvointialueen henkilöstön palvelujen osalta alkaa 1.4.2024, mutta alueen järjestämisvastuuseen liittyvien alueen yritysten ja niiden työntekijöiden palvelujen osalta jo vuoden alusta. Palvelujen tuottamisvastuu uudelle tuottajalle siirtyy Työterveys Wellamo Oy:lta.