Perusterveydenhuollon kiireettömään hoitoon pääsyn enimmäisaikoja eli hoitotakuuta tiukennetaan vaiheittain. Hoitotakuu tiukentui syyskuun alussa perusterveydenhuollossa kolmesta kuukaudesta 14 vuorokauteen ja suun terveydenhuollossa kuudesta kuukaudesta neljään.

Sosiaali- ja terveysministeriö myös valmistelee hallituksen esitystä, jossa ehdotetaan luopumista marraskuussa 2024 voimaan tulevasta seitsemän vuorokauden hoitoon pääsyn enimmäisajasta kiireettömässä perusterveydenhuollossa. Sen esitys hoitoon pääsyn enimmäisajaksi on uuden hoitotakuun mukainen 14 vuorokautta.

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt hyvinvointialueilta lausunnot luonnoksesta hallituksen esitykseksi.

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen aluehallitus hyväksyi kokouksessaan 4. syyskuuta lausunnon, joka kannattaa hoitoon pääsyn seitsemän vuorokauden enimmäisajasta luopumista ja 14 vuorokauden hoitotakuuajan säätämistä pysyväksi. Lausunto hyväksyttiin äänestyksen jälkeen äänin 64, yksi poissa.

Ministeriö antaa esityksen eduskunnalle syksyllä 2023 budjettilakina.

Tavoitteena parantaa hoitoon pääsyä

Tiukennettu hoitotakuu koskee perusterveydenhuoltoa, jossa on kysymys sairastumisesta, vammasta, pitkäaikaissairauden vaikeutumisesta, uusista oireista tai toimintakyvyn alenemasta. Hoito kuuluu yleislääketieteeseen. 

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen asukkaat pääsevät kiireettömään hoitoon uuden hoitotakuun edellyttämässä ajassa. Uudistuksen tarkoitus on parantaa hoitoon pääsyä. 

Uuden hoitotakuun mukaan terveydenhuollon ammattilainen arvioi potilaan hoidontarpeen samana arkipäivänä. 

Alueellamme kiireettömään hoitoon pääsee pääsääntöisesti alle 14 vuorokaudessa kuten uusi hoitotakuu edellyttää, kertoo tulosaluejohtaja Pertti Sopanen.

Joidenkin perusterveydenhuollon toimipisteiden kohdalla hoitotakuun saavuttaminen saattaa venyä syksymmälle.

Tavoittelemme sitä, että asiakkaat pääsevät nopeasti hoitoon kaikissa toimipisteissämme. Toimintaa kehitetään syksyn aikana ja muutetaan tarvittaessa siten, että hoitotakuun aikarajat eivät ylity.

Suun terveydenhuollon tulosaluejohtaja Teija Niiranen kertoo, että hammashoitoon alueen asukkaat pääsevät pääosin neljän kuukauden tavoiteajassa. Kevään ja kesän aikana käyttöön otettujen uusien toimintamallien odotetaan tuovan ratkaisun hoitotakuun toteutumiseen kaikissa hammashoitoloissa.

Hoitotakuusta kooste

Hyvinvointialue kokoaa jatkossa ajantasaista tietoa hoitotakuusta ja hoitoon pääsystä samalle sivulle, jolta tähänkin asti on voinut seurata palvelujen laatua ja saatavuutta.
Suora osoite sivulle on https://paijat-sote.fi/palvelujen-saatavuus-ja-hoitotakuu/