25.11.–1.12. vietettävä paloturvallisuusviikko nostaa esiin ensimmäiseen omaan kotiinsa muuttaneiden nuorten kodin paloturvallisuusasioita. Nuorten aikuisten paloturvallisuusosaamisessa on parantamisen varaa, mutta he ovat myös vastaanottavaisia turvallisuusviestinnälle. Akkuturvallisuus, sähkölaitteiden käyttö, turvallinen ruoanlaitto sekä palovaroittimet ovat teemoja, jotka nousevat esiin nuorten aikuisten paloturvallisuudesta puhuttaessa.

Omilleen muuttaneiden 18–24-vuotiaiden paloturvallisuusosaaminen on kyselytutkimuksen mukaan huterampaa kuin vanhemmilla ikäryhmillä. Tilanne kuitenkin on sikäli hyvä, että nuoret ovat valmiita vastaanottamaan turvallisuusviestintää.

– Nuorten aikuisten paloturvallisuudessa huolettaa ehkä eniten ladattavien laitteiden turvallisuus. Akkuja, erityisesti kännyköitä, ladataan öihin ja jopa sängyssä. Pelikonsoleitakaan tai muita sähkölaitteita ei tule käyttää herkästi syttyvän materiaalin päällä, sillä laite voi kuumentua niin, että alla oleva materiaali syttyy palamaan. Valvomaton ruuanlaitto on kuitenkin pahin paloriski, riskienhallintapäällikkö Marjo Oksanen Päijät-Hämeen pelastuslaitokselta toteaa ja sanoo liedellä säilytettävän valitettavan usein tavaroita, jotka eivät sinne kuulu.

Koska paloturvallisuusviikon kampanjan kohderyhmä on nuoret, kampanjan viestinnässä pyritään myös nuorekkuuteen. Paloturvallisuusviikon viestiä tuo mediassa esiin joukko somevaikuttajia. Mukana ovat Roni Bäck, Jäätynyt Banaani ja Diana Rantamäki.

Päivää paloasemalla tavoitti Päijät-Hämeessä yli 4000 henkilöä

Paloturvallisuusviikko käynnistyi virallisesti lauantaina 25.11. vietetyillä Päivä Paloasemalla -tapahtumilla. Päijät-Hämeessä tapahtuma järjestettiin 18 asemalla, joista viisi oli vakinaisia pelastusasemia. Sopimuspalokuntien asemista 13 avasi myös ovensa, ja mukana tapahtumissa oli yhteensä 16 sopimuspalokuntaa. Tapahtumiin osallistuivat myös ensihoito, Liikenneturva ja Hämeen poliisi.

– Aurinkoinen pakkassää sai erityisesti lapsiperheitä liikkeelle ja maakunnan tapahtumissa vierailikin yhteensä yli 4 000 henkilöä, mihin olemme todella tyytyväisiä. Kiitos kaikille tapahtumissa vierailleille sekä niiden järjestelyihin osallistuneille! Turvallisuustaitoja opeteltiin erilaisilla rasteilla ja palaute on ollut todella positiivista, koulutuspäällikkö Mari Ukkonen Päijät-Hämeen pelastuslaitokselta kertoo.

Vastuu palovaroittimista muuttuu

Ensi vuoden alussa astuu voimaan laki, joka siirtää vastuun palovaroittimen kunnosta rakennuksen omistajalle. Asian toteuttamiseen on kahden vuoden siirtymäaika. Lakimuutos vaikuttaa erityisesti kerros- ja rivitaloihin, joissa palovaroittimen puuttuminen tai toimimattomuus vaikuttaa myös naapuriasuntojen paloturvallisuuteen. Käytännössä rakennuksen omistajan on huolehdittava, että palovaroittimet pidetään toimintakunnossa. Huoneiston asukkaan on puolestaan testattava palovaroittimien toiminta säännöllisesti ja ilmoitettava omistajalle eli taloyhtiölle palovaroittimien vioista.

– Arvioiden mukaan noin 20 prosentista asunnoista puuttuu toimiva palovaroitin. Syitä on monia. Esimerkiksi, jos asunnossa tupakoidaan sisällä, ei palovaroittimia pidetä toimintakuntoisina. Valvonnassa on myös havaittu, että palovaroittimia on liian vähän, eikä niiden kunnossapidosta huolehdita. 63 % kuolemaan johtaneista tulipaloista palovaroitinta ei ollut tai se ei toiminut, riskienhallintapäällikkö Marjo Oksanen sanoo.

Palovaroitin tulee vaihtaa uuteen, jos se ei toimi pariston vaihtamisesta huolimatta tai jos valmistajan suosittelema uusimisajankohta (5–10 vuotta) on mennyt umpeen. Käyttöiän päättyminen kannattaa merkitä vaikka teippiin, jonka liimaa palovaroittimen kattoon kiinnitettävään kantaosaan.

Paloturvallinen koti on helppoa toteuttaa. Elä niin, että tulipaloa ei syty. Jos tulipalo kuitenkin syttyy, toimiva palovaroitin havaitsee sen nopeasti ja antaa aikaa sammuttaa ja poistua vaarasta.

Lisätietoja:

Paloturvallisuusviikon verkkosivut

Paloturvallisuusviikkoa koordinoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö. Yhteistyössä ovat mukana pelastuslaitokset, pelastusliitot, sisäministeriö, EHYT ry, EPT-verkosto, Kirkkohallitus/Diakonia ja yhteiskunta, Suomen Kiinteistöliitto, Suomen Omakotiliitto, Suomen Palopäällystöliitto, Nuohousalan Keskusliitto ja Vanhustyön Keskusliitto. Paloturvallisuusviikon rahoittaa Palosuojelurahasto.

Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille.

Päijät-Hämeen hyvinvointialue – Päijät-Hämeen hyvinvointialue (paijatha.fi)

Lauantaina 25. marraskuuta 2023 eri puolilla Päijät-Hämettä järjestetään Päivä paloasemalla -tapahtumia, joihin odotetaan tuhansia kävijöitä. Tapahtumissa on mahdollisuus oppia tärkeitä turvallisuusasioita, kysyä paloturvallisuudesta ja tutustua pelastustoimeen sekä sopimuspalokuntatoimintaan. Myös lapsille ja nuorille järjestetään omaa ohjelmaa. Tapahtuman ohjelma ja tapahtuma-aika vaihtelevat asemittain.

Tulipalot aiheuttavat vuosittain merkittäviä omaisuus- ja henkilövahinkoja, vaikka tulipalojen ennaltaehkäisy on helppoa. Päivä Paloasemalla -tapahtumien tavoitteena onkin parantaa kotien turvallisuutta ja lisätä ihmisten valmiuksia estää onnettomuuksia sekä toimia oikein onnettomuustilanteissa.

– Päivä Paloasemalla -tapahtumat on suunnattu koko perheelle – niistä löytyy asiaa ja tekemistä kaiken ikäisille. Vierailijat pääsevät tutustumaan aseman kalustoon ja kyselemään kodin paloturvallisuudesta. Ohjelma vaihtelee asemittain, kertoo koulutuspäällikkö Mari Ukkonen Päijät-Hämeen pelastuslaitokselta.

Päivä paloasemalla -tapahtumissa voi kysyä sähkölaitteisiin, akkuturvallisuuteen sekä muuhun kodin paloturvallisuuteen liittyvistä asioista.

– Toiveena on, että jokainen tapahtumassa vieraileva saisi kimmokkeen parantaa oman kodin ja perheen turvallisuutta tai oppii uuden asian. Saattaapa tapahtumasta saada myös kipinän palokuntaharrastuksen aloittamiseen tai ajatuksen tulevaisuuden ammatista pelastusalalla, Ukkonen toteaa.

Päivä Paloasemalla -tapahtumat käynnistävät valtakunnallisen paloturvallisuusviikon, jonka tavoitteena on parantaa kotien paloturvallisuutta ja kansalaisten toimintakykyä onnettomuustilanteissa. Paloturvallisuusviikon teemana on tänä vuonna nuorten, omilleen muuttaneiden aikuisten kotien paloturvallisuus. Hekin voivat saada Päivä Paloasemalla -tapahtumasta hyviä vinkkejä.

Huomio ladattaviin laitteisiin ja akkuturvallisuuteen

Kodeissa on paljon laitteita, jotka toimivat akuilla tai paristoilla. Vanhoja ja käytöstä poistettuja laitteita, akkuja tai paristoja ei kannata varastoida kotona, vaan toimittaa ne asianmukaisesti kierrätykseen. Teippaa akkujen ja paristojen navat heti käytöstä poistamisen jälkeen.

– Akkupalojen sammuttaminen on hyvin vaikeaa ja riskialtista. Akkupalo kehittyy nopeasti ja voi aiheuttaa voimakkaitakin tulipurskauksia ja heitteitä, jotka sytyttävät helposti myös muut palavat materiaalit tuleen, ja ne ovat luonnollisesti vaarallisia myös ihmisille ja eläimille. Palosta syntyy myös hyvin myrkyllistä savua, jonka hengittämistä tulee välttää. Akkupalojen ennalta ehkäiseminen onkin erityisen tärkeää, Ukkonen muistuttaa.

Akkupalo sammutetaan suurella määrällä vettä. Monesti palavaa akkulaitetta ei ole kuumuuden, savun, liekkien ja heitteiden vuoksi kuitenkaan enää mahdollista upottaa veteen omin voimin. Usein ainoaksi toimintatavaksi jää huoneesta poistuminen ja oven sulkeminen sekä hätänumeroon soittaminen ja vaarassa olevien varoittaminen.

Lataaminen tulisi tehdä sellaisissa olosuhteissa ja paikassa, jossa riskit ovat mahdollisimman pienet ja hallittavissa. Latauspistettä ei tulisi sijoittaa makuuhuoneeseen tai poistumisreitille, kuten eteiseen, eikä latausta tule tehdä helposti syttyvien materiaalien päällä. Latauspisteen yläpuolella tai välittömässä läheisyydessä olisi hyvä olla toimiva palovaroitin. Vältä lataamista yöaikaan ja kun ketään ei ole kotona. Latausjohto on hyvä irrottaa verkkovirrasta ja laitteesta viimeistään, kun akku on täynnä.

– Akkupalot eivät ole tilastojen valossa vielä kovin yleisiä, mutta niiden mahdollisuus on syytä pitää mielessä. Ladattavan laitteen palaminen johtuu yleensä laitteen akun tai sen laturin vauriosta. Viallista laitetta ei pidä ladata, vaan se tulee toimittaa huoltoon, Ukkonen toteaa.

Päivä Paloasemalla -tapahtumat Päijät-Hämeessä 2023

Päijät-Hämeessä Päivä Paloasemalla -tapahtumia järjestetään la 25.11. sekä vakinaisilla pe-lastusasemilla että sopimuspalokuntien asemilla.

Hyvinvointialuejohtaja Petri Virolainen on tavattavissa Heinolan pelastusaseman tapahtumassa klo 13–14.

Katso Päijät-Hämeen Päivä paloasemalla -tapahtumat pelastuslaitoksen verkkosivuilta

Päivää Paloasemalla vietetään nyt 16. kertaa. Paloturvallisuusviikkoa koordinoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK. Yhteistyössä ovat mukana mm. pelastuslaitokset, sisäministeriö, Suomen Kiinteistöliitto ja Suomen Omakotiliitto.

Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille.

Päijät-Hämeen hyvinvointialue – Päijät-Hämeen hyvinvointialue (paijatha.fi)