Suomen Palopäällystöliitto valitsi Sysmän VPK:n päällikön Jorma Sainion Vuoden sopimuspalokunnan päälliköksi 2023. Sopimuspalokunnat ovat tärkeä osa pelastustoimea, ja Sysmän VPK on yksi Päijät-Hämeessä toimivasta 21 sopimuspalokunnasta.

Suomen Palopäällystöliitto kiittelee Sainion pyyteetöntä työtä, jossa auttamishalu ja palokunnan toimintaedellytyksistä huolehtiminen ovat ajaneet hänen elämässään monen muun asian edelle. Jorma Sainiolla on poikkeuksellisen laaja-alainen ja pitkäjänteinen historia sopimuspalokuntatoiminnassa. Sysmän VPK:ssa hän on toiminut sopimuspalokunnan päällikkönä 20 vuotta.

− Jorma Sainiolle palokuntatyö, toisten auttaminen ja sysmäläisten turvallisuudesta huolehtiminen ovat olleet merkityksellisiä asioita, Vuoden sopimuspalokunnan päällikkö -tunnustuksen jakanut Ilkka Horelli kertoo.

Yrittäjä ja liikkeenharjoittaja Jorma Sainio on toiminut pitkäaikaisena VPK-aktiivina sysmäläisten turvallisuuden ja turvallisuusvalistuksen edistämiseksi. Sainio on arkipäivisin jopa sulkenut liikkeensä lähteäkseen pelastustoimen hälytystehtäviin.

− Työni Itsenäisenä yrittäjänä yhdessä vaimoni kanssa on mahdollistanut paljon ja ennen kaikkea aktiivisen mukanaolon hälytystoiminnassa. Olen pystynyt lähtemään hälytyskeikoille niin päivällä kuin yöllä, hän kertoo.

Jorma Sainio on arvostettu VPK-aktiivi ja Sysmän VPK:n päällikkö. Hän oli perustamassa Päijät-Hämeen sopimuspalokuntien liiton paikallisosastoa vuonna 2003 ja valmistelemassa Päijät-Hämeen palokunta- ja aluesopimuksia pisteytyksineen. Sainiolla oli myös keskeinen rooli palokuntasopimuksen aikaansaamisessa Sysmän kunnan kanssa ennen pelastustoimen siirtymistä maakunnallisen Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen vastuulle.

− Meillä on olut hyvin aktiivinen palokunta ja kohtuullisen paljon keikkoja. Jos en ole ollut harjoittelemassa, keikalla tai kurssilla, niin on ollut hallinnollista työtä.

Jorma Sainion puheenjohtajakaudella Sysmän 1950-luvulta peräisin olevan VPK:n tanssilavan alueella toteutettiin mittavat kunnostustyöt.

Suomen Palopäällystöliitto haluaa tunnustuksella osoittaa kiitosta sekä kannustaa sopimuspalokuntien päälliköitä kehittämään aktiivisesti sopimuspalokuntien toimintaa. Tunnustuksen tarkoituksena on myös kohottaa sopimuspalokuntien päälliköiden arvostusta.

Vuoden sopimuspalokunnan päällikkö -tunnustus jaettiin nyt yhdeksättä kertaa. Tunnustuksen saajan valitsee vuosittain Palopäällystöliiton Vapaaehtoispalokuntatoiminta-jaoston johtokunta.

Lisätietoa palkitsemisesta SPPL:n verkkosivuilla

Kuva: Kuva: Joel Kauppinen/ SPPL

Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille.

Päijät-Hämeen hyvinvointialue – Päijät-Hämeen hyvinvointialue (paijatha.fi)