Päijät-Hämeen hyvinvointialueen määräaikaisten työntekijöiden ensimmäinen palkkapäivä oli tiistaina 31.1.2023. Palkanmaksu sujui suunnitelmien mukaan, ja muutamat yksittäiset virheet on korjattu.

– Palkkojen maksaminen sujui tosi hyvin, jopa paremmin kuin osasin odottaa. Joitakin yksittäisiä virheitä ilmeni, mutta niitä tulee normaalitilanteessakin. Kuun vaihteen tapahtumia oli yhteensä noin 6200, mikä sisältää määräaikaisen henkilöstön palkat ja työaikalisät, henkilöstöjohtaja Erja Saari kertoo.

– Meillä on tapana, että palkanmaksun virheet korjataan välittömästi eli kaikki on nyt kunnossa. Se on henkilöstölle tärkeää. Palkanmaksun onnistuminen kuului ykkösprioriteetteihimme hyvinvointialueelle siirryttäessä, Saari jatkaa.

Vakituisten työntekijöiden palkat maksettiin onnistuneesti tammikuun puolivälissä.

– Kiitos onnistumisesta kuuluu esihenkilöille ja koko projektiryhmälle. Palkanmaksuun liittyvät aina myös työvuorosuunnittelujärjestelmät, joten niiden taustallakin tehtiin valtavasti hyvää työtä.

Ensimmäisiä palkka-ajoja ja palkanmaksujen teknistä sujumista jännitettiin yleisesti hyvinvointialueiden uusissa organisaatioissa.

Päijät-Hämeen hyvinvointialue työllistää alueella noin 7 600 terveydenhoidon, sosiaalialan sekä pelastustoimen ammattilaista.

Päijät-Hämeessä on kokemusta onnistuneesta useiden kuntien sote-toimijoiden yhdistämisestä jo hyvinvointikuntayhtymää perustettaessa. Tällä samalla ammattiaidolla ja ennakoimisella on nytkin pienennetty palkanmaksuun liittyviä riskejä säilyttämällä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymästä suurimpana ryhmänä siirtyvien työntekijöiden käytössä ollut palkkajärjestelmä.

Päijät-Hämeessä palkkahallinnon toteutumiseen osallistuu kolme osapuolta: Päijät-Hämeen hyvinvointialue, palkkahallinnon palveluntuottaja Provincia Oy sekä palkkajärjestelmän toimittaja Visma Public Oy. Liitännäisesti palkanmaksun onnistumiseen muiden siirtyvien työntekijöiden osalta vaikuttaa suuresti edellisen palveluntuottajan kanssa tehtävä yhteistyö. Edellinen palveluntuottaja toimittaa palkkojen lähdeaineiston määritellyssä muodossa ja ajassa.

Muutoksen toteutumisen ylimenoaikana palkanmaksuun liittyvät organisaatiot ovat vahvistaneet henkilöresurssejaan. Myös koulutukseen ja ohjeistuksien laadintaan on kiinnitetty erityistä huomiota. Lisäksi luonnollisesti varautumisessa on huomioitu tekniset varasuunnitelmat.

Mitä taustalla tapahtuu?

Hyvinvointialueeseen liittyvien organisaatioiden käytössä on ollut useita kymmeniä esijärjestelmiä, joista tietoa tuodaan tai viedään palkkajärjestelmään. Jokaisen järjestelmän välille rakennetaan tekniset rajapinnat ja palkanmaksun eteen työskentelee suuri määrä henkilöitä. Oikea-aikaisen ja oikeasisältöisen palkanmaksun tae on myös se, että henkilöt – sekä työntekijät että palkanlaskijat – osaavat käyttää järjestelmiä, joissa palkanmaksuun liittyvä lähdeaineisto liikkuu.

Päijät-Häme on ollut edelläkävijä hyvinvointialueuudistuksessa, ja alue onkin rakentunut jo suurelta osin vastaamaan tammikuussa aloittavaa hyvinvointialuetta.

Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen liittyvät nykyiset Päijät-Hämeen pelastuslaitos ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä. Lisäksi muutos koskee Heinolan ja Sysmän perusterveydenhuoltoa ja sosiaalipalveluita sekä osaa kehitysvammaisten erityishuoltopiiri Etevan palveluista. Myös opiskeluhuollon kuraattorit ja psykologit siirtyvät hyvinvointialueen työntekijöiksi.