Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen toimintaa vuodesta 2024 alkaen määrittelevä palvelutasopäätösluonnos on lähtenyt lausunnoille Päijät-Hämeen kuntiin. Turvallisuuden ja varautumisen lautakunta teki päätöksen lausuntokierroksesta kokouksessaan 24. elokuuta 2023.

− Kuntia pyydetään antamaan lausunnot 15. syykuuta mennessä, kertoo palvelutasopäätöksen valmistelusta vastaava Teemu Peltomaa Päijät-Hämeen pelastuslaitokselta.

Pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyi 1.1.2023 hyvinvointialueille, ja Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen palvelutasosta päättää Päijät-Hämeen hyvinvointialueen aluevaltuusto.

Palvelutasopäätös on samanaikaisesti lausunnolla myös Etelä-Suomen aluehallintovirastossa. Aluehallintoviranomainen valvoo palvelutason riittävyyttä.

Palvelutasopäätös ohjaa pelastuslaitoksen toimintaa ja määrittelee palvelujen tason ja tavat, joilla palvelut Päijät-Hämeessä tuotetaan vuodesta 2024 alkaen. Pelastustoimen palvelut on suunniteltava ja toteutettava siten, että ne voidaan hoitaa mahdollisimman tehokkaalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla ja että onnettomuus- ja vaaratilanteissa tarvittavat toimenpiteet voidaan suorittaa viivytyksettä ja tehokkaasti.
Palveluista päätettäessä tulee ottaa huomioon sellaiset kansalliset, alueelliset ja paikalliset riskit, joihin pelastustoimessa tulee varautua. Palveluista päätettäessä on huomioitava normaaliolojen lisäksi myös yhteiskunnalliset häiriötilanteet ja valmiuslain mukaiset poikkeusolot.

Palvelutasopäätöksen valmistelu jatkuu lausuntokierroksen jälkeen. Hyvinvointialueen tulee hyväksyä pelastustoimen palvelutasopäätös 1.12.2023 mennessä ja saattaa se voimaan 1.1.2024. Päijät-Hämeessä asiasta päätetään aluevaltuuston marraskuun kokouksessa.

Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille.