Päijät-Hämeen, Myrskylän ja Pukkilan asukkaille toteutetaan 5.-25.9.2022 Päihdetilannekysely. Päihdetilannekyselyllä kartoitetaan alueen asukkaiden havaintoja, kokemuksia ja näkemyksiä alkoholista, tupakka- ja nikotiinituotteista, huumausaineista ja rahapeleistä. Kyselyn tuloksia käytetään ehkäisevän päihdetyön suunnittelun ja tekemisen kehittämiseksi Päijät-Soten alueella ja kunnissa. Alueen asukkaat vastasivat kyselyyn edellisen kerran syksyllä 2019.

– Kysely on tärkeä työkalu ehkäisevän päihdetyön tueksi Päijät-Hämeessä. Jokainen näkemys ja idea on arvokas, ja toivommekin vastauksia mahdollisimman monelta alueen asukkaalta, sanoo ehkäisevän työn asiantuntija Anne-Marie Haavisto.

Kunnissa on suunniteltu erilaisia tapoja helpottaa kyselyyn vastaamista esimerkiksi tarjoamalla kirjastoissa, tapahtumissa tai vaikkapa senioreiden kokoontumisissa mahdollisuuksia vastata kyselyyn yhdessä ammattilaisen kanssa. Lisäksi alle 18-vuotiaita nuoria varten on ensimmäistä kertaa tehty omat kysymykset.

Kyselyn toteuttavat alueellisen ehkäisevän työn tekijät Sosiaalialan osaamiskeskus Versosta yhdessä kuntien ehkäisevän työn koordinaattorien kanssa. Tulokset raportoidaan kunta- ja aluekohtaisesti.
Kyselyyn vastataan nimettömästi eikä yksittäisiä vastaajia voida tunnistaa. Vastaavanlaisia kyselyjä toteutetaan muuallakin Suomessa.

Alueen kuntien verkkosivuilta löytyy tietoa paikoista, joissa kyselyyn voi vastata paperiversiona.

Verkossa kyselyyn pääsee vastaamaan osoitteessa: https://link.webropol.com/s/paihdekysely2022