Paras keino ehkäistä ei-toivottuja raskauksia on nuorten mielestä maksuttoman ehkäisyn tarjoaminen. Tämä käy ilmi YAMK-opinnäytetyöstä, jossa kartoitettiin nuorten ajatuksia seksuaaliterveyspalveluista ja niiden järjestämisestä osana Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen alle 25-vuotiaiden maksuttoman raskauden ehkäisyn kokeilua.

Pohtiessaan seksuaaliterveyspalveluiden ideaalitilannetta nuoret ajattelevat paljon toisiaan ja palveluiden soveltuvuutta yksilöiden erilaisiin tarpeisiin. Nuoret toivovat kyselyn mukaan matalan kynnyksen palveluja ja vaivatonta pääsyä keskustelemaan ammattilaisen kanssa. He myös toivovat ammattilaisilta rohkeutta ottaa seksuaaliterveyteen liittyviä asioita puheeksi sekä avointa ja tabuja rikkovaa keskustelukulttuuria seksuaaliterveyden teemojen ympärillä.

Päijät-Hämeen maksuttoman ehkäisyn kokeilun ensimmäisen vuoden aikana 3400 nuorta on saanut maksuttomat ehkäisyvalmisteet.

Opinnäytetyöhön kerättiin aineistoa nuorten työpajassa sekä tiedonkeruulomakkeella.

Maksuttoman ehkäisyn asiakkaille toteutettiin lisäksi erillinen asiakaskokemuskysely. Vastausten perusteella nuoret kokivat ehkäisypalveluiden pariin hakeutumisen olleen helppoa tai kohtalaisen helppoa. 77 prosenttia asiakaskokemuskyselyyn vastanneista koki, että ehkäisyn maksullisuus vaikeuttaisi heidän taloudellista pärjäämistään.

61 prosenttia vastanneista kokee seksuaaliterveydestään huolehtimisen maksuttoman ehkäisyn myötä tärkeämmäksi kuin aikaisemmin. Asiakaskokemuskyselyn perusteella nuoret toivovat yksimielisesti alle 25-vuotiaiden maksuttoman ehkäisyn jatkumista.

Maksuttoman ehkäisyn tarjoamisesta ei tehdä valtakunnallista linjausta, joten hyvinvointialueet päättävät itsenäisesti jatkosta vuoden 2023 jälkeen. Päijät-Hämeessä päätöstä jatkosta ei vielä ole tehty.

Kaikkien alle 25-vuotiaiden on mahdollista saada ehkäisyvälineet maksutta vuoden 2023 loppuun saakka.

Jokaisen maksutonta ehkäisyä käyttävän tulee huolehtia, että hänellä on ehkäisyvalmisteita elokuun loppuun saakka. Koululaisia ja opiskelijoita pyydetään huomioimaan kaikki ehkäisyyn liittyvät asiat kuntoon ennen heinäkuuta, jolloin opiskeluterveydenhuolto on suljettu.

Ehkäisypillereiden, -renkaiden ja -laastareiden käytössä on tärkeä huolehtia siitä, ettei käyttöön tule katkoksia. Jo yhdenkin ehkäisypillerin ottamatta jättäminen voi vaikuttaa ehkäisytehoa heikentävästi.

Jos kuitenkin tarvitsee ehkäisypalveluita heinäkuussa, akuuteissa ehkäisyasioissa tulee olla yhteydessä oman alueen sote-keskuksen ehkäisyneuvolaan. Heinäkuun aikana ehkäisyneuvolasta saa neuvontaa ja ohjausta ehkäisyvalmisteiden käyttöön sekä ehkäisyvalmisteita, jos ne ovat loppumassa. Kondomeja ja suuseksisuojia on vapaasti haettavissa ehkäisyneuvoloista ilman ajanvarausta.

On myös hyvä muistaa, että maksuttoman ehkäisyn käyttäjille on tehty ehkäisyvalmisteesta sähköinen resepti, jotta ehkäisyvalmistetta voi tarvittaessa ostaa apteekista. Tällainen tarve voi tulla eteen esimerkiksi, jos maksuttoman ehkäisyn puitteissa saadut valmisteet unohtuvat ottaa mukaan lomareissuun, valmisteet katoavat tai ne altistuvat vääränlaiselle säilytykselle esimerkiksi liian kuumassa lämpötilassa.

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman alle 25-vuotiaiden maksuttoman ehkäisyn kokeilun projektitiimi on käynnistänyt Kysy seksuaalisuudesta – me vastaamme -somekampanjan.

Tavoitteena on, että päijäthämäläiset nuoret, nuorten vanhemmat ja nuorten kanssa toimivat aikuiset ja kasvattajat pääsevät anonyymisti kysymään seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvistä asioista. Näin pyritään vastaamaan ajankohtaisiin seksuaalineuvonnallisiin ja -kasvatuksellisiin tarpeisiin.

Seksuaalisuuteen liittyvän kysymyksen tai postaustoiveen voi esittää Webropol-lomakkeella

Kysymyksiin vastaavat seksuaalineuvojiksi opiskelevat asiantuntijalääkäri Anniina Malava ja asiantuntija Emilia Majaluoma Instagram-tileillään @yleislaakari.anniina ja @seksuaalineuvojaemilia.

Lisäksi asiantuntijat jalkautuvat toukokuun aikana kouluihin ja nuorisotiloille. 12.5., 23.5., 26.5. ja 30.5. päiville on vielä vapaita aikoja, jolloin heitä voi pyytää vierailulle esimerkiksi koululle, nuorisotilaan tai muuhun vastaavaan toimintaan. Toiveen vierailuajankohdasta voi esittää sähköpostitse emilia.majaluoma@paijatha.fi, samalla voi esittää aihetoiveen siitä, mistä seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvästä asiasta tietoa kaivataan.

Päijät-Hämeen alueen alle 25-vuotiaiden maksuttoman raskauden ehkäisyn kokeilusta on mahdollista saada lisätietoa 6. kesäkuuta 2023 klo 8.30–9.15, jolloin järjestetään kaikille avoin Vuosi maksutonta ehkäisyä takana, mitä on saatu aikaan? -webinaari.

Alle 25-vuotiaiden maksuttoman ehkäisyn kokeilu on käynnissä Päijät-Hämeen hyvinvointialueen kunnissa. Kaikkien alle 25-vuotiaiden on mahdollista saada ehkäisyvälineet maksutta vuoden 2023 loppuun saakka. Maksuttomuus koskee kaikkia ehkäisyvälineitä eli ehkäisypillereitä, -laastareita, -renkaita, kapseleita, kierukoita ja kondomeja. Maksutta on saatavilla myös suuseksisuojia. Nuori saa maksuttoman ehkäisyn koulu- tai opiskeluterveydenhuollosta tai ehkäisyneuvolasta.

Lisätietoja: 

Asiantuntija Emilia Majaluoma, emilia.majaluoma@paijatha.fi, 044 077 3071
Asiantuntijalääkäri Anniina Malava, anniina.malava@paijatha.fi, 044 7802 465

Seksuaaliterveysraksa on 15–24-vuotiaille päijäthämäläisille nuorille järjestettävä työpaja, joka pidetään 24.1.2023 klo 13–15 Lahdessa, kauppakeskus Trion Palvelutorilla, Lava-nimisessä tilassa.

Seksuaaliterveysraksa on kaksi tuntia kestävä työpaja, jossa nuoret kiertävät erilaisilla seksuaaliterveysteemaisilla työpisteillä. Nuoret pääsevät esimerkiksi astumaan itse terveydenhoitajan saappaisiin erilaisten asiakastapauksien kautta sekä määrittelemään itse, millaisia seksuaaliterveyspalvelujen tulisi heidän mielestään olla.

Työpajan avulla nuoret voivat oppia seksuaaliterveyteen liittyviä perusasioita. Yksittäisten työpisteiden fasilitaattoreina eli rakennusmestareina toimivat terveydenhoidon ammattilaiset. Nuorten kanssa keskustellen ammattilaiset oppivat ja saavat käsityksen siitä, mihin suuntaan kutakin seksuaaliterveyden osa-aluetta olisi hyvä ohjata, jotta se palvelisi paremmin nuorten moninaisia tarpeita.

Työpajaan osallistuvilta ei kysytä henkilökohtaisia tietoja, ja ilmoittautumista pyydetään vain osallistujien lukumäärän hallinnoimiseksi sekä tarjoilujen järjestämiseksi. Ilmoittautua voi nettilomakkeella: https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/daa1ceda-a9ce-4944-b202-451a7b53eda9?displayId=Fin2698964

Seksuaaliterveysraksaan tervetulleita ovat sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, kokemuksesta, palvelun piiriin kuulumisesta tai kuulumattomuudesta riippumatta kaikki 15–24-vuotiaat Päijät-Hämeen hyvinvointialueella asuvat nuoret. Työpaja toteutetaan osana alle 25-vuotiaiden maksuttoman ehkäisyn kokeilua.

Lisätietoja:
asiakasosallisuuskoordinaattori Sini Pulkkinen, sini.pulkkinen@paijatha.fi, 0444825175
hankesuunnittelija Elina Leinonen, elina.leinonen1@paijatha.fi, 0444403117

Maksuttoman ehkäisyn yhteiskunnallinen merkityksellisyys ulottuu kauas. Kyse ei ole vain rahasta, siis abortteihin käytetyistä verorahoista tai taloudellisesti vielä vanhemmistaan riippuvaisen tytön viikkorahojen säästämisestä ehkäisypillereihin.

Kyse on laajan seksuaalikasvatuksen tarjoamisesta, yhdenvertaisuudesta, nuorista huolehtimisesta sekä turvallisen tilan olemassaolon varmistamisesta. Siitä, että olisi jossakin aina joku, jolle voi kertoa.

Maksuton ehkäisy on kaikille alle 25-vuotiaille nuorille, ilman alaikärajaa. Ryhmään kuuluvat myös he, jotka eivät käy koulussa, ole kirjoilla oppilaitoksessa, ovat työttömiä, jotka tekevät 0-tuntisopimuksella töitä, eivätkä kuulu työterveyden piiriin. Maksuttoman ehkäisyn ansiosta taloudellisesti riippuvaiset nuoret saavat oikeuden olla vastuussa itse omasta seksuaaliterveydestä. Maksuttoman ehkäisyn avulla vastaanotoille voidaan saada niin nuoria nuoria, ettei heillä ole mahdollisuutta omakustanteisesti käyttää ehkäisyä. Maksuttoman ehkäisyn ansiosta päätöksen voi nuori tehdä itse, terveydenhuollon ammattilaisen neuvontaa saaden, ei vanhempien mielipiteeseen perustuen.

Maksuttoman ehkäisyn kokonaisuudessa on raskauden ehkäisyn lisäksi paljon potentiaalia kokonaisvaltaisen seksuaaliterveyden edistämiseen. Ehkäisyn aloituksen vastaanottokäynnillä voidaan pituuden, painon ja veritulppariskin kartoittamisen lisäksi kysyä nuorelta hänen hyvinvoinnistaan. Miten parisuhteessa menee? Kokeeko nuori olonsa ympäristössään turvalliseksi? Tietääkö nuori mitkä omat rajat ovat, – ja osaako hän sanoittaa ne muille? Maksuttoman ehkäisyn kokeilussa tunnistetaan sukupuolen sekä seksuaalisuuden moninaisuus. Vastaanotolle on tervetullut, vaikkei nuorella olisi vielä valmiita vastauksia oman identiteetin kannalta tärkeisiin kysymyksiin.

Maksuttoman ehkäisyn kokonaisuudessa osallisuus perustuu siihen, että sen sijaan, että minä tai terveydenhoidon ammattilainen sanoo mitkä kysymykset ja teemat ovat tärkeitä ja olennaisia, sen tekevät he, joille palvelu on suunnattu ja joita asia eniten koskettaa. Osallistamalla on samalla tarkoitus löytää palvelusta aukkoja, jotka järjestelmässä ja toimintamalleissa tulee täyttää.  

Asiakasosallisuus on tässä kokeilussa käsitteenä hämäävä, sillä se viittaa asiakkaaseen, joka raskauden ehkäisyvälinettä käyttää. Raskauden ehkäisystä puhuttaessa olisi tärkeää muistaa, että ehkäisyvalmisteen käytön kohteena on aina myös seksuaalisen kanssakäymisen toinen osapuoli. Vaikka yleensä taakka ja vastuu ehkäisyvalmisteen käytöstä on kondomin käyttöä lukuun ottamatta sillä, joka voi tulla raskaaksi, olisi merkityksellistä luoda kulttuuria, jossa raskauden ehkäisy on aina yhteinen asia – oli kyse yksittäisistä kerroista tai parisuhteesta.

Siispä osallisuus ulottuu kaikkiin nuoriin sukupuolesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta. Eli heihin, jotka voivat hyötyä seksikumppanin ehkäisyvalmisteen käytöstä, vaikkei itse sen käyttäjä esimerkiksi biologisten ominaisuuksien puolesta olekaan.  

Osallistamisen tarkoitus on tavoittaa ne ihmiset, jotka eivät muuten osallistuisi. Osallistaminen tarkoittaa siis sitä, että ihmiset ikään kuin ongitaan mukaan ja luodaan heille kanava tulla kuulluksi. Siitä on kyse nytkin.

Mitä vähemmän jotain ihmistä kiinnostaa, sitä tärkeämpää sanottavaa hänellä luultavasti olisi terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen kannalta.

Osallistaminen on lisäksi huikea mahdollisuus opettaa nuoria terveydenhuollon ammattilaisen johdolla. Osallistaminen nivoo yhteen ammattilaisen näkemyksen, luotettavan tiedon sekä nuoren, jolla on usein arvokkaita kokemuksia ja mielipiteitä, – sellaisia, joita asian kanssa päivittäin työskentelevä ammattilainen ei ole osannut edes ajatella.

Jayla Tammiharju, kehittäjäasiakas, alle 25-vuotiaiden nuorten maksuttoman ehkäisyn kokeilu