Parhaillaan Kainuun ja Päijät-Hämeen hyvinvointialueilla on käynnissä kyselytutkimus, joka selvittää terveysmetsien tunnettavuutta ja hyödyntämistä. Kajaanissa ja Lahdessa on perustettu sairaaloiden yhteyteen terveysmetsät, mutta niiden käytöstä ei ole vielä systemaattista tietoa.

Luontoympäristöt hyödyttävät tutkitusti sairauksien ennaltaehkäisyssä, työkyvyn ylläpidossa ja kuntoutumisessa.  

Yksi keino sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannusten kasvun hillinnässä ovat panostukset hyvinvoinnin edistämiseen ja sairauksien ehkäisyyn. Kansalaisten terveyttä voidaan tukea hyödyntämällä lähiluonnon hyvinvointivaikutuksia erilaisissa palveluissa ja arjen ympäristöissä. Luontoympäristöt sopivat myös sosiaali- ja terveydenhuoltoon, mistä on olemassa jo jonkin verran tutkimusnäyttöä maailmalta.  

Terveysmetsät nostavat esille luonnon hyvinvointihyötyjä 

Terveysmetsiksi nimettyjä luontoalueita reitteineen on perustettu viime vuosina eri puolelle Suomea, osa niistä sairaaloiden läheisyyteen. Terveysmetsien tarkoituksena on tuoda esille luonnon terveys- ja hyvinvointihyötyjä kuntalaisille sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, jotka voivat käyttää terveysmetsää työssään asiakkaidensa parissa.  

Sairaaloiden toiminnan ja omaehtoisten kävijöiden lisäksi terveysmetsän käyttäjiä voivat olla myös opiskelija-, koulu- ja päiväkotiryhmät. 

Terveysmetsiä hyödynnetään Suomessa jo jonkin verran sosiaali- ja terveyspalveluissa, mutta tutkimusta niiden käytöstä hyvinvointialueilla ei ole tehty. Menossa olevalla kyselytutkimuksella selvitämme, minkä verran ja miten terveysmetsiä hyödynnetään hyvinvointialueilla, kertoo Luonnonvarakeskuksen tutkija Maija Lipponen. 

Uutta tutkimusta suomalaisten terveysmetsien käytöstä  

Hyvinvointialueiden henkilöstö on osallistunut Lahden ja Kajaanin terveysmetsien suunnitteluun alusta alkaen ja ideoinut terveysmetsille monenlaista käyttöä. Terveysmetsää voidaan hyödyntää työntekijöiden kehityskeskusteluissa ja työpalavereissa sekä potilastyössä.

Myös potilaiden omaiset pääsevät terveysmetsässä hetkeksi pois sairaalaympäristöstä. Rauhoittavaa metsäympäristöä voidaan hyödyntää esimerkiksi terapioissa, kuntoutusarviointeihin valmistautumisessa ja erilaisissa ryhmätoiminnoissa. 

Lahden seudulla on käynnissä kymmenvuotinen Luontoaskel terveyteen –ohjelma. Sairaalan viereen viime syksynä avattu Lahden terveysmetsä on yksi konkreettinen esimerkki, jolla tätä ohjelmaa toteutetaan.

– Haluamme edistää luonnon hyvinvointivaikutusten hyödyntämistä ennaltaehkäisyssä, hyvinvoinnin ylläpidossa ja lisäämisessä. Kyselyn tulokset antavat arvokasta pohjatietoa jatkokehitykselle niistä tavoista ja volyymistä, joilla kaupunkien toteuttamia terveysmetsiä hyödynnetään kahden hyvinvointialueen palveluissa ja toiminnassa, kiteyttää Lahden kaupungin projektipäällikkö Taru Suutari

Luontolähetteet kiinnostavat kaupunkeja 

Kyselytutkimus hyvinvointialueiden henkilöstölle on osa Luonnonvarakeskuksen, Kajaanin ja Lahden yhteistä Luontolähete-hanketta, jota rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö terveyden edistämisen määrärahasta. Hankkeessa kokeillaan ja tutkitaan uudenlaisen luontolähetekäytännön vaikutuksia kuntalaisten koettuun hyvinvointiin pilottikaupungeissa Kajaanissa ja Lahdessa. Asiakkaat voivat ohjautua hyvinvointialueen työntekijän lähettämänä tai omatoimisesti. 

Liikunta- ja kulttuurilähetteitä on monissa kunnissa käytössä. Kuntalaisten tavoitteellinen luontoon ohjaaminen voisi olla yksi keino näiden rinnalla lisätä fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä ennaltaehkäistä sairauksia. Hankkeessa kokeilemme ja tutkimme tavoitteellisen luontoon ohjaamisen hyvinvointivaikutuksia, kertoo Lipponen.  

Luontolähetteessä hyödynnetään planetaarisen hyvinvoinnin ideaa eli huomioidaan luonnon tarjoamien hyvinvointihyötyjen lisäksi kestävyysnäkökulma asiakkaan elämäntapamuutosten neuvonnassa.

– Luonnon hyvinvointia ja kestävyystavoitteiden saavuttamista tukevia elämäntapamuutoksia ovat esimerkiksi liikkumisen ja kasvispainotteisen ruoan lisääminen, valottaa Päijät-Hämeen hyvinvointialueen kestävän kehityksen päällikkö Riitta-Maija Hämäläinen. 

Lisätietoa:

Luontolähete-hankkeeseen voi tutustua Luonnonvarakeskuksen sivuilla: https://www.luke.fi/fi/projektit/luontolahete  

Kestävän kehityksen päällikkö Riitta-Maija Hämäläinen, Päijät-Hämeen hyvinvointialue, Luontoaskel terveyteen -ohjelma, riitta-maija.hamalainen@paijatha.fi, 044 440 3138  

Tutkija Maija Lipponen, Luonnonvarakeskus maija.lipponen@luke.fi / 029 532 2024 

 

image received via email 

Kuva: Jari Lindeman/Luke 

Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille.

Päijät-Hämeen hyvinvointialue – Päijät-Hämeen hyvinvointialue (paijatha.fi)