Ikääntyneille suunnattua ohjausta ja neuvontaa sekä tietoa kuntien, järjestöjen ja hyvinvointialueen palveluista tuova Liikkuva senioripiste aloittaa toimintansa 7.6. Senioripiste tuo ikääntyneille osallistumisen mahdollisuuksia ja osallisuuden kokemuksia. Se voi olla myös väylä kertoa omia kuulumisiaan tai asuinalueensa terveisiä. Toiminta käynnistyy Lahdessa, mutta laajenee Padasjoelle syksyllä 2023.

Korona-aikana ikääntyneet eristäytyivät koteihinsa muita ikäryhmiä tunnollisemmin ja pidemmäksi aikaa. Tämä on johtanut ikääntyneiden vähentyneeseen palveluihin hakeutumiseen sekä yksinäisyyden ja turvattomuuden lisääntymiseen. Senioripisteen auto kulkee erityisesti kaupungin katvealueilla, joista ikääntyneen on hankala liikkua palveluiden äärelle.

Päijät-Hämeessä eläkeikäisten osuus muusta väestöstä on keskimääräistä suurempi verrattuna muihin maakuntiin. Ikääntyneiden määrä sekä korona-ajan aiheuttamat lisääntyneet arjen haasteet ovat nostaneet kehittämistarpeen ikääntyneiden ennaltaehkäisevään ja etsivään toimintaan.

Liikkuva senioripiste toteutetaan Päijät-Hämeen hyvinvointialueen ja Lahden Lähimmäispalvelu ry:n yhteistyönä. Lisäksi eri toimijoiden on mahdollista tavoittaa syrjään jääneitä ikääntyneitä osallistumalla mukaan senioripisteen toimintaan.

Linkki pysäkkiaikatauluun: https://lahdenlahimmaispalvelu.fi/vapaaajantoiminta/liikkuva-senioripiste/

Lisätiedot:
Projektipäällikkö Mari Räsänen, p. 044 7195713, mari.rasanen@paijatha.fi
Projektisuunnittelija Johanna Ruuhijärvi, p. 044 7195486, johanna.ruuhijarvi@paijatha.fi