Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää kuluvan vuoden aikana Lahdessa neljä keskustelutilaisuutta, joissa syvennytään päijäthämäläisten arjessa vaikuttaviin ilmiöihin. Ilmiöpöydäksi nimettyyn keskustelusarjaan on kutsuttu mukaan hyvinvointialueen päättäjiä, yhteistyökumppaneita ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen ammattilaisia.

Ensimmäisen tilaisuuden teemana 26. tammikuuta on lähisuhdeturvallisuuden heikentyminen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tekemän Kouluterveyskyselyn mukaan yhä useampi lapsen lähihuoltaja kaltoinkohtelee lasta.

Ilmiöpöydän äärellä paneudutaan siihen, mitä lähisuhdeturvallisuudesta tiedetään, mistä siihen liittyvät havainnot voivat kertoa ja miten ilmiön havaitsemisesta on mahdollista edetä ratkaisuihin. Asiantuntijoiden avulla hyvinvointialueen päättäjät saavat arvokasta paikallista tietoa lähisuhdeturvallisuudesta ja sen heikentymiseen vaikuttavista seikoista. Tavoitteena on muun muassa tunnistaa eri toimijoiden rooleja ja koota yhteistä ymmärrystä toimivista ratkaisuista.

Kolmeen seuraavaan ilmiöpöytään on suunniteltu mielen hyvinvoinnin, hyvinvointitalouden ja terveellisten elintapojen teemoja.

Keskustelusarjan vetäjinä toimivat asiantuntijalääkäri Risto Kuronen, alueellinen hyvinvointikoordinaattori Heli Lehtovaara, ehkäisevän työn seutukoordinaattori Susanna Leimio, ehkäisevän työn asiantuntija Anne-Marie Haavisto, järjestökoordinaattori Helena Haaja, projektisuunnittelija Ville Majala, johtaja (yhdyspintatyö ja hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen) Minna Veistilä ja hyvinvointipäällikkö Saila Juntunen.

Päättäjistä mukaan on kutsuttu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta.

– Odotamme vilkasta, ilmiöön syvälle porautuvaa keskustelua ja oivalluksia yhdessä tekemisen merkityksestä. Lähisuhdeväkivallan ehkäisy ja lähisuhdeturvallisuuden edistäminen on kaikkien asia. Ilmiöpöytä-työskentely on kiinnostava askel uuteen suuntaan, jossa alueen ammattilaiset ja päättäjät käyvät saman pöydän ääressä keskustelua yhteisistä asioista, Susanna Leimio toteaa.

Lisätiedot:
Ehkäisevän työn seutukoordinaattori Susanna Leimio, susanna.leimio@paijatha.fi, p. 044 729 7984