Päijäthämäläiset pääsevät kertomaan mielipiteensä hyvinvointialueen sähköisistä palveluista ja niihin liittyvästä viestinnästä. Kyselyyn voi vastata täällä https://link.webropol.com/s/digikysely2024.

Kyselyyn vastaaminen vie noin 10 minuuttia ja vastausaikaa on sunnuntaihin 25. helmikuuta saakka.

Kyselyssä alueen asukkaat voivat ottaa kantaa siihen, miten nykyiset sähköiset palvelut heidän mielestään toimivat ja mitä mieltä he ovat sähköisiin palveluihin liittyvästä viestinnästä. Lisäksi he voivat esittää toiveita palvelujen kehittämiseksi.

Hyvinvointialueen tavoitteisiin kuuluvat vaikuttavat, kustannustehokkaat ja saavutettavat palvelut sekä erinomainen asiakaskokemus, joihin voidaan vaikuttaa myös sähköisiä palveluja kehittämällä. Kysely antaa ajankohtaista ja arvokasta tietoa asukkaiden kokemuksista. Hyvinvointialue hyödyntää vastauksia palvelujen kehittämisessä entistä asiakasystävällisemmiksi.

Asukaskyselyn vastauksista koostetaan yhteenveto, josta kerrotaan maaliskuun aikana.

Lisätietoja:
ict-asiantuntija Maria Klami, 044 482 3400

Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille.

Päijät-Hämeen hyvinvointialue – Päijät-Hämeen hyvinvointialue (paijatha.fi)

Vastausaika Päijät-Hämeen vammaispalvelujen kehittämistä koskevaan sidosryhmäkyselyyn on nyt päättynyt. Vastauksia kyselyyn saatiin yhteensä 135 kappaletta.

Kartoitimme kesä-elokuussa vammaispalvelujen eri sidosryhmien ja hyvinvointialueen asukkaiden ajatuksia ja näkemyksiä vammaispalvelujen kehittämiseen liittyen. Kysely tuotti arvokasta tietoa vammaispalvelujen kehittämisen tueksi. Tuloksista kerrotaan tarkemmin myöhemmin syksyllä, kun ne on käyty perinpohjaisemmin läpi.

Kyselyn tuloksia hyödynnetään seuraavaksi kehittämistyön toimeenpanovaiheen tarkemmassa suunnittelussa. Vammaispalvelujen kehittämissuunnitelman on tarkoitus valmistua loppusyksyn 2023 aikana ja sitä toteutetaan vuosina 2023–2027.

Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille.

Päijät-Hämeen hyvinvointialue – Päijät-Hämeen hyvinvointialue (paijatha.fi)

Päijät-Häme on sote-palvelujen digitalisaatiossa edellä moniin muihin hyvinvointialueisiin nähden. Tavoitteena on tarjota tulevaisuudessa yhä paremmin asiakkaiden tarpeita ja toiveita vastaavia sähköisiä palveluja. Suuntaa tulevalle kehitykselle haetaan parhaillaan käynnissä olevalla kyselyllä. 
 
– Haluamme saada päijäthämäläisiä mukaan palvelujen kehittämiseen. Kyselyllä selvitämme, millaisia toiveita heillä on sähköisistä palveluista viestimiselle ja palvelujen käyttämiselle. Samalla kysymme, millaisia palveluja päijäthämäläiset toivoisivat jatkossa saataville sähköisesti, kertovat ict-asiantuntija Rosa Hemming ja palvelumuotoilija Juha Johansson. 
 
Kokemuksia ja kehitysehdotuksia kysytään esimerkiksi asukkaiden suosimista viestintäkanavista, digihoitopoluista, etävastaanotosta sekä Omaolon oirearvioista ja hoitoonohjauksesta. Vastauksista saadaan kuvaa myös sähköisten palvelujen tunnettuudesta ja hyödyllisyydestä.  
 
Vastauksia toivotaan lisää erityisesti päijäthämäläisiltä miehiltä, alle 30-vuotiailta, arjessaan tukea tarvitsevilta sekä pienituloisilta.   

Vastausaikaa kyselyssä on 11.2. saakka.

Suora linkki ”Millaisia sosiaali- ja terveydenhuollon digipalveluja haluaisit?”kyselyyn

Lisätietoja: 
ict-asiantuntija Rosa Hemming, rosa.hemming@paijatha.fi
palvelumuotoilija Juha Johansson, 044 349 0660, juha.johansson@paijatha.fi