Päijät-Hämeen hyvinvointialueen aluevaltuuston kokous järjestetään maanantaina 18.   joulukuuta 2023 klo 9.30 alkaen.

Kokous on seurattavissa Päijät-Hämeen hyvinvointialueen Youtube-kanavalla

Kokous järjestetään Sibelius-talon Puusepän salissa, Ankkurikatu 7, 15140 Lahti

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen

 • Muutostalousarvio 1/2023
  • Talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2025-2026
  • Poistosuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2024
  • Investointisuunnitelma 2025-2028
  • Talouden tasapainottamisohjelma 2024-2030
  • Asiakasmaksut 1.1.2024 alkaen
 • Päijät-Hämeen hyvinvointialueen alueellinen neuvolasuunnitelma
 • Päijät-Hämeen hyvinvointialueen alueellinen opiskeluhuoltosuunnitelma
 • Aluehallituksen varsinaisen jäsenen ja varajäsenen ero ja uusien jäsenten valinta
 • Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan varsinaisen jäsenen ero ja uuden jäsenen valinta
 • Vastaus aluevaltuustoaloitteeseen toimintayksiköiden sosiaalisen median kanavista

Esityslista ja pöytäkirja

Esityslista ja liitteet ovat nähtävillä Päijät-Hämeen hyvinvointialueen verkkosivuilla.

Kokouksen pöytäkirja julkaistaan Päijät-Hämeen hyvinvointialueen verkkosivulla heti sen jälkeen, kun pöytäkirja on tarkastettu. Pöytäkirja valitusosoituksineen pidetään yleisesti nähtävänä hyvinvointialueen verkkosivuilla.

Lahdessa 13. joulukuuta 2023

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen aluevaltuuston kokous järjestetään maanantaina 11. syyskuuta 2023 klo 9.30 alkaen.

Kokous on seurattavissa Päijät-Hämeen hyvinvointialueen Youtube-kanavalla.

Kokous järjestetään Sibelius-talon Puusepän salissa, Ankkurikatu 7, 15140 Lahti

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

 • Eron myöntäminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan jäsenelle ja lautakunnan täydennysvaali
 • Aluehallituksen yksilöasioiden jaoston täydennysvaali
 • Aluevaltuuston valtuustoryhmän muutos
 • Päijät-Hämeen hyvinvointialueen talousarvio 2024
 • Vaalijalan kuntayhtymän tilinpäätös ja arviointikertomus 2022

Esityslista ja pöytäkirja

Esityslista ja liitteet ovat nähtävillä Päijät-Hämeen hyvinvointialueen verkkosivuilla.

Kokouksen pöytäkirja julkaistaan Päijät-Hämeen hyvinvointialueen verkkosivulla heti sen jälkeen, kun pöytäkirja on tarkastettu. Pöytäkirja valitusosoituksineen pidetään yleisesti nähtävänä hyvinvointialueen verkkosivuilla.

Lahdessa 6. syyskuuta 2023

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen aluevaltuuston kokous järjestetään maanantaina 8. toukokuuta 2023 klo 9.30 alkaen.

Kokous on seurattavissa Päijät-Hämeen hyvinvointialueen Youtube-kanavalla

Kokous järjestetään Sibelius-talon Puusepän salissa, Ankkurikatu 7, 15140 Lahti

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

 • Hallintosäännön muuttaminen
 • Päijät-Hämeen hyvinvointialueen hyvinvointiraportti vuodelta 2022

Esityslista ja pöytäkirja

Esityslista ja liitteet ovat nähtävillä Päijät-Hämeen hyvinvointialueen verkkosivuilla

Kokouksen pöytäkirja julkaistaan Päijät-Hämeen hyvinvointialueen verkkosivulla heti sen jälkeen, kun pöytäkirja on tarkastettu. Pöytäkirja valitusosoituksineen pidetään yleisesti nähtävänä hyvinvointialueen verkkosivuilla.

Lahdessa 3. toukokuuta 2023

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen aluevaltuuston kokous järjestetään maanantaina 13. helmikuuta 2023 klo 9.30 alkaen.

Kokous on seurattavissa Päijät-Hämeen hyvinvointialueen Youtube-kanavalta

Kokous järjestetään Sibelius-talon Puusepän salissa, Ankkurikatu 7, 15140 Lahti

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

 • Poistosuunnitelman päivittäminen Päijät-Hämeen hyvinvointialueelle
 • Päijät-Hämeen hyvinvointialueen investointisuunnitelmaesityksen hyväksyminen vuosille 2024-2027
 • Päijät-Hämeen hyvinvointialueen asiakasmaksut
 • Heinolan kaupungin ja Koy Terveydenhuollon toimitilat IV:n välisen Heinolan terveyskeskusta koskevan sopimuksen siirtäminen hyvinvointialueelle
 • Muutos aluevaltuuston poliittisten ryhmien toimikunnan kokoonpanossa
 • Aluevaltuuston syksyn kokousajoista päättäminen
 • Aluevaltuuston muut asiat

Esityslista ja pöytäkirja

Esityslista ja liitteet ovat nähtävillä Päijät-Hämeen hyvinvointialueen verkkosivuilla

Kokouksen pöytäkirja julkaistaan Päijät-Hämeen hyvinvointialueen verkkosivulla heti sen jälkeen, kun pöytäkirja on tarkastettu. Pöytäkirja valitusosoituksineen pidetään yleisesti nähtävänä hyvinvointialueen verkkosivuilla.

Lahdessa 8. helmikuuta 2023