Koronaviruksen aiheuttama covid-19-tauti on valtioneuvoston asetuksella muuttunut yleisvaarallisesta tartuntataudista valvottavaksi tartuntataudiksi. Koronaviruksen tapausmäärät ja kuolemantapaukset ovat laskeneet maailmanlaajuisesti vuodenvaihteen jälkeen. Valtioneuvoston asetus tuli voimaan 30. kesäkuuta.

Koronavirustautiin liittyvästä hoidosta peritään jatkossa asiakkailta hoitomaksu normaalin asiakasmaksuhinnaston mukaisesti.

  • Osastohoito: Jos koronatestitulos on positiivinen, osastohoidosta veloitetaan hinnaston mukainen maksu.
  • Pitkäaikainen laitoshoito: Jos potilaalla todetaan koronavirustartunta, tämän sairauden hoidosta veloitetaan laitoshoidon asiakasmaksu hinnaston mukaisesti.
  • Avohoidon käynnit, joihin liittyy koronaviruksen testaus, ovat maksullisia. Myös muut avohoidon käynnit, esimerkiksi hengitysinfektiokäynnit, ovat normaaliin tapaan asiakkaalle maksullisia koronaan sairastumisesta riippumatta.
  • Kotisairaalan koronapotilaiden käynneistä otetaan asiakasmaksu hinnaston mukaisesti.
  • Kotihoidon palvelut veloitetaan hinnaston mukaisesti koronavirukseen sairastumisesta huolimatta.
  • Kotisairaanhoidon palvelut veloitetaan hinnaston mukaisesti koronavirukseen sairastumisesta huolimatta.
  • Asumispalvelut veloitetaan hinnaston mukaisesti koronavirukseen sairastumisesta huolimatta.

Valvottavan tartuntataudin, kuten koronaviruksen, aiheuttaman taudin hoitoon määrätyt lääkkeet ovat sairastuneelle edelleen maksuttomia.

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnan maskisuositusta kevennetään 23.1. lähtien, eikä maskia tarvitse käyttää vastaanottotilanteissa.

Erityisen vakavalle koronataudille alttiiden potilaiden hoidossa maskia käytetään edelleen poliklinikoilla ja sote-keskuksissa potilaiden hoitotilanteissa sekä sosiaalihuollon asiakasvastaanottotilanteissa. Kotikäynneillä maskia ei ole tarvetta käyttää muutoin kuin iäkkäiden yli 70-vuotiaiden tai vakavalle koronataudille alttiiden potilaiden hoidon yhteydessä. Myös kaikissa aikuisten vuodeosastojen ja pitkäaikaishoivan potilas- tai asiakaskontakteissa jatketaan kirurgisten suu-nenäsuojainten käyttöä.

Lasten hoidossa maskia käytetään vain vakavalle koronalle alttiiden potilaiden ja asiakkaiden hoitotilanteissa.

Influenssakauden aikana henkilökunta voi tarvittaessa käyttää kuitenkin kirurgista suu-nenäsuojainta kaikissa potilas- ja asiakaskontakteissa. Ensisijaisesti koronatartuntoja ehkäistään turvaväleillä ja hyvällä käsi- ja yskimishygienialla.