Hyvinvointialue keskeyttää Lahden sote-keskuksen pitkäaikaisen vuokrasopimuksen hankintamenettelyn jo toisen kerran. Keskeyttämisen perusteena on se, että hankinnassa olisi saatu vain yksi tarjous. Hankinnassa mukana ollut Cibus Grocery Finland Oy vetäytyi neuvottelumenettelystä, ja ainoaksi tarjoajaksi jäi LähiTapiola Yhteiskuntakiinteistöt Suomi Ky. 

Neuvottelumenettelyn aikana Lahden kaupunki on asettanut rajoittavat reunaehdot hankinnan toteuttamiselle. Kaupunki on viestinyt sekä hyvinvointialueelle että tarjoajille, että se ei tule mahdollistamaan Lahden sote-keskuksen sijoittumista muualle kuin sen nykyiselle paikalle. Kaupunki voi vaikuttaa sote-keskuksen sijoittumiseen kaavapolitiikalla. Kaupungin asettamat reunaehdot vaikeuttavat sote-keskustoimitilojen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteuttamista. 

Koska hyvinvointialueella ei ole mahdollisuutta vaikuttaa prosessiin, on se valmis vielä arvioimaan yhteistyössä LähiTapiolan kanssa, voidaanko hyvinvointialueen asettamia tavoitteita saavuttaa riittävästi kehittämällä nykyistä kiinteistöä.  

Tämä edellyttää sitä, että kiinteistökehittämiselle löytyy yhteinen ymmärrys. Myös Lahden kaupunki voi omilla toimillaan edistää sote-keskuksen saavutettavuuden parantamista. Käytännössä kyse on merkittävästä pysäköinnin kehittämisestä ja julkisen liikenteen yhteyksien parantamisesta toteuttamalla kävelysilta Vesijärvenkadulta sote-keskukselle, kertoo järjestämisen tuen johtaja Ismo Rautiainen.

Kaupunki on viestinyt, että se on halukas kehittämään Harjukadun sote-keskuksen saavutettavuutta. Hyvinvointialue puolestaan tarvitsee tämän toteutumiseen vahvan sitoumuksen. Rautiainen toivoo kaupungin huomioivan, että kyse on asukkaiden palvelujen turvaamisesta.  

Yhä niukemmat resurssit eivät voi mennä toimimattomiin kiinteistöratkaisuihin, ja jos Lahden sote-keskus ei voi sijaita Lahden keskustassa tai Lahden alueella, hyvinvointialue harkitsee muita mahdollisuuksia, Rautiainen vetoaa. 

Hyvinvointialueella on edelleen mahdollisuus irtisanoa nykyinen vuokrasopimus, ja se tulee käyttämään irtisanomismahdollisuutta, jos nykyistä sote-keskusta ei kyetä kehittämään.  

Harjukadulla sijaitsevissa, Lahden entisen kaupunginsairaalan tiloissa on nykyiseen tarpeeseen nähden paljon hukkatilaa. Nykyisten vuokrakustannusten vähentämiseksi hyvinvointialue on aiemmin esittänyt vuokranantajalle tilojen kehittämistä paremmin hyvinvointialueen tarpeita vastaavaksi, vuokra-alan pienentämistä ja tiloista osan luovuttamista vuokrattavaksi. Hyvinvointialue on valmis pohtimaan, voisiko se siirtää muita toimintoja nykyisten toimintojen lisäksi Harjukadulle, jos tällä saavutetaan hyötyjä.