Julkisten ja hyvinvointialojen liitto (JHL) ja työnantajapuolta edustava Heta-liitto neuvottelevat henkilökohtaisten avustajien työehtosopimuksesta. Työehtosopimusta noudatetaan työsuhteissa, joissa henkilökohtainen apu on järjestetty niin sanotulla työnantajamallilla, ja työnantaja on järjestäytynyt Heta-liittoon. Työnantajamalli tarkoittaa, että vammainen henkilö itse tai hänen edustajansa toimii avustajan työnantajana. JHL on ilmoittanut panevansa toimeen tiistaista 6.6. alkaen seitsemän vuorokauden mittaisen lakon, jos sopimuksiin neuvotteluissa ei päästä. Lakko päättyisi maanantaina 12.6. kello 23.59. Lakon uhka koskee Päijät-Hämeen hyvinvointialueella 84:ää Heta-liittoon kuuluvaa työnantajaa. Työtehtävät, jotka ovat hengen ja terveyden kannalta välttämättömiä, rajataan työtaistelujen ulkopuolelle.  

Päijät-Hämeen hyvinvointialue turvaa henkilökohtaisen avun järjestämisen mahdollisten työtaistelutoimenpiteiden aikana silloinkin, kun henkilökohtainen apu on järjestetty työnantajamallilla. Tuki järjestetään Henkilökohtaisen avun keskus Apurin avustajavälityksen, hyvinvointialueen vammaispalvelun oman avustajatoiminnan ja palvelusetelin tai ostopalvelun avulla. Henkilökohtaisen avun keskus Apuri ottaa yhteyttä kaikkiin niihin Heta-liittoon kuuluviin työnantajiin, joita lakko uhkaa, ja selvittää mahdollisen lakon vaikutuksia avun tarpeeseen. 

Tiedustelut henkilökohtaisen avun järjestämisestä ja sijaisjärjestelyistä pyydetään soittamaan Henkilökohtaisen avun keskus Apuriin p. 050 383 6449 tai 044 018 7346. 


Yksityisen sosiaalipalvelualan lakon laajenemisella olisi vaikutuksia myös Päijät-Hämeen hyvinvointialueen lastensuojeluun 

Viime viikolla alkaneet yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta koskevat neuvottelut jatkuvat. Jos neuvotteluosapuolet eivät löydä ratkaisua, sosiaalipalvelualan henkilöstöä edustavat Tehy, SuPer ja Erto laajentavat lakkoa. Lakko laajenisi koskemaan lastensuojelun toimintayksiköitä Varsinais-Suomen, Helsingin, Keski-Uudenmaan, Vantaa-Keravan sekä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueilla keskiviikosta 31.5. alkaen. Lakko päättyisi 3.6. 

Lakon laajeneminen koskettaisi myös Päijät-Hämeen hyvinvointialueen lastensuojelua, koska lakon piirissä olisi hyvinvointialueen sopimuskumppaneita, joiden yksiköihin on sijoitettu päijäthämäläisiä lapsia. Hyvinvointialue on yhteydessä näihin yksiköihin.  

Lakon laajenemiseen on varauduttu yksiköissä varautumissuunnitelmilla, joilla turvataan hoidon jatkuvuus ja asiakasturvallisuus. Hyvinvointialue ja palveluntuottajat seuraavat lakon vaikutuksia ja ryhtyvät tarvittaessa toimenpiteisiin asiakasturvallisuuden takaamiseksi kaikissa työvuoroissa. 

Lisätietoja:
Vammaispalvelut: tulosaluejohtaja Pirkko Valtanen, p. 044 440 6522
Lapsiperhepalvelut: tulosaluejohtaja Eija Kallio, p.  044 778 0310

Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille.