Päijät-Hämeen hyvinvointialueen järjestöneuvottelukunta kokoontui ensimmäistä kertaa 15. marraskuuta sekä varsinaisten että varajäsenien voimin.

Järjestöneuvottelukunnan ensimmäinen kokous Wanhassa Walimossa 15. marraskuuta.

Järjestöneuvottelukunnan ensimmäisessä kokouksessa valittiin yhteisen keskustelun pohjalta puheenjohtajaksi Tiina Mäkelä ja varapuheenjohtajaksi Jenni Parkkonen.

Lisäksi valittiin vastuu- ja varahenkilöt kolmeen neuvottelukunnan työryhmään:

  • Toimintaedellytykset-työryhmän toimintaa aloittavat Pirjo Nieminen ja Hanna Virtanen.
  • Viestintätyöryhmää luotsaavat Tiina Rintala-Siira ja Minna Lignell.
  • Järjestöjen palvelutoiminta -työryhmän käynnistävät Jouni Kantonen ja Jukka Ihalainen.

Kokouksessa hyväksyttiin järjestöneuvottelukunnan toimintasääntö ja lähetettiin se hyvinvointialueen aluehallituksen käsiteltäväksi.

Järjestöneuvottelukunta teki myös ehdotuksen järjestöjen edustuksesta hyvinvointialueen yhdyspintaneuvottelukuntaan. Aluehallitukselle esitetään järjestöjäseniksi järjestöneuvottelukunnan puheenjohtajaa, varapuheenjohtajaa ja toimintaedellytykset-työryhmän vastuuhenkilöä sekä heidän varaedustajiaan.

Järjestöneuvottelukunnan esityslistat ja pöytäkirjat ovat nähtävissä asiakirjahakumme kautta: Esityslistat ja pöytäkirjat – Päijät-Hämeen hyvinvointialue (paijatha.fi)

Järjestöneuvottelukunnasta lisätietoja antaa järjestökoordinaattori Helena Haaja, helena.haaja@phhyky.fi.

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta sekä asiakas- ja osallisuuslautakunta ovat esittäneet aluehallitukselle järjestöneuvottelukunnan perustamista hyvinvointialueelle. Aluehallitus käsittelee neuvottelukunnan asettamisen perusteita kokouksessaan 22. elokuuta. 

Järjestöneuvottelukunta luo uusia yhteistyön rakenteita ja toimintatapoja järjestöjen toiminnan ja palveluiden hyödyntämiseksi päijäthämäläisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä.

Järjestöneuvottelukunnan jäseniksi esitetään edustajia järjestöistä, Päijät-Hämeen hyvinvointialueelta, Päijät-Hämeen liitosta, Päijät-Hämeen yrittäjistä sekä oppilaitosten ja uskonnollisten yhteisöjen edustajaa. 

Aluehallitus asettaa myös yhdyspintaneuvottelukunnan, joka puolestaan edustaa tiivistä yhteistyötä hyvinvointialueen ja Päijät-Hämeen kuntien sekä muiden yhteisöjen kesken.

Aluehallitus hyväksyy neuvottelukuntien jäsenet ja toimintasäännöt myöhemmin syksyllä.

Kärkölään suunnitteilla yhteisöllistä asumista iäkkäille

Ikääntyneiden palveluiden parantamiseksi kehitetään yhteisöllisen asumisen muotoja. Kärkölän kunta valmistelee uutta yhteisöllisen asumisen kohdetta, johon Päijät-Hämeen hyvinvointialue aikanaan järjestäisi palveluita.

Kohteeseen suunnitellaan noin 25 ikäihmisten esteetöntä asuntoa. Tarkoitus on, että talossa on tilaa ulkopuolisten palveluiden tuottamiseen ja että talon palveluita voisivat hyödyntää myös muualla kuin talossa asuvat kärköläläiset ikäihmiset.

Aluehallitus käsittelee kokouksessaan aiesopimuksen hankkeen eteenpäin viemiseksi.

Aluehallituksen ensi viikon asialistalla on lisäksi mm. logistiikkapalvelujen hankintapäätös, asiakasmaksujen perusteiden esittäminen aluevaltuustolle sekä Päijät-Hämeen keskussairaalaan tulevan yleisöapteekin tilojen käyttöoikeus- ja vuokrasopimus. Lisäksi aluehallitus kuulee esittelyn Kuntaliiton ehdottamasta yhteisyrityksestä hyvinvointialueiden kesken.

Aluehallitus kokoontuu 22.8. klo 9.30. Koko esityslistan löydät asiakirjahausta: Esityslistat ja pöytäkirjat – Päijät-Hämeen hyvinvointialue (paijatha.fi)