Päijät-Hämeen hyvinvointialue jakaa 300 000 eurolla kumppanuus- ja yhteiskehittämisen avustuksia yhteensä 14 järjestölle. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päätti avustuksista kokouksessaan 18. tammikuuta.

Kumppanuusavustusten suurimmat summat myönnettiin MIELI Päijät-Hämeen Mielenterveys ry:lle, 40 000 euroa, Päijät-Hämeen omaishoitajat ry:lle, 38 500 euroa ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lahden yhdistys ry:lle, 32 000 euroa.

Lahden ensi- ja turvakoti ry saa 29 000 euroa ja Lahden 4H-yhdistys ry sekä Eläkeliiton Päijät-Hämeen piiri ry 20 000 euroa. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:lle myönnettiin 15 000 euroa. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri ry, Lahden seudun kehitysvammaisten Tuki ry ja Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry saavat kukin 8 000 euroa. Lahden Kuulo ry:lle myönnetty tuki on 6 000 euroa ja Harjulan setlementti ry:lle 5 000 euroa.

Lautakunta myönsi yhteiskehittämisen avustusta Päijät-Hämeen hyvinvointipalvelujen kehitys ry:lle 38 500 euroa ja Lahden Lähimmäispalvelu ry:lle 32 000 euroa.

Hyvinvointialue myöntää avustuksia yhdistysten ja järjestöjen yleishyödylliseen toimintaan, joka edistää päijäthämäläisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta. Avustuksilla järjestöt toteuttavat eri puolilla Päijät-Hämettä monipuolista toimintaa eri ikäisille. Avustettava toiminta auttaa saavuttamaan Päijät-Hämeen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kärkien tavoitteita, joita ovat osallisuus ja yhteisöllisyys, mielen hyvinvointi, arjen turvallisuus, päihteettömyys ja terveelliset elintavat.

Hyvinvointialueen loppuvuonna järjestetyssä avustushaussa järjestöiltä saapui 28 hakemusta. Haettu määrä oli yhteensä yli miljoona euroa.

Avustussumma nousi edellisvuodesta 50 000 eurolla, koska hyvinvointialue pitää tärkeänä kolmannen sektorin ansiokkaan työn tukemista.

Päijät-Hämeen hyvinvointialue myöntää vuosittain järjestöavustuksia päijäthämäläisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Viimeisimmän haun määräaika päättyi sunnuntaina 17.12., johon mennessä hyvinvointialueelle saapui yhteensä 28 hakemusta.

Kumppanuusavustuksiin jätettiin 25 hakemusta ja yhteiskehittämisen avustuksiin kolme hakemusta. Hakemuksilla haettu avustussumma ylitti miljoona euroa.

Hyvinvointialueen aluevaltuusto päätti vuoden 2024 talousarviosta joulukuussa. Siinä järjestöavustuksiin jaettava kokonaissumma on 300 000 euroa eli 50 000 euroa enemmän kuin edellisellä kerralla. Avustussumman kasvattamisen perusteena on kolmannen sektorin arvokkaan työn tukeminen.

Järjestöavustusten perusteet määräytyvät hyvinvointialueen järjestöjen avustamisen periaatteiden ja pisteytysmalliin pohjalta.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää järjestöavustuksien kohteista tammikuussa 2024.

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen järjestöavustusten hakeminen vuodelle 2024 päättyy sunnuntaina 17.12. klo 16. Järjestöavustuksilla mahdollistetaan päijäthämäläisten hyvinvointia ja terveyttä edistävää toimintaa. Haettavissa on kumppanuusavustusta ja yhteiskehittämisen avustusta.

Lahden Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry sai viime vuonna 4000 euron suuruisen hyvinvointialueen järjestöavustuksen. Yhdistyksen tarkoituksena on muun muassa edistää kehitysvammaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta ja osallisuutta yhteiskunnassa.

– Saimme avustussummalla henkilön koordinoimaan meidän vapaaehtoistoimintaamme. Yhdistyksellä ei ole aikaisemmin ollut vapaaehtoistoimintaa, vaan enemminkin vertais- ja harrastustoimintaa. Jo aiemmin kartoitimme, että ulkoiluryhmille olisi tilausta. Siitä tuli hyvää palautetta. Tarve oli siis olemassa, ja nyt olemme luoneet vapaaehtoistoiminnalle rakenteita, toiminnanjohtaja Eeva Väänänen kertoo.

Tukiyhdistyksen vapaaehtoistyön koordinoinnista vastaa henkilö, joka on kartoittanut eri palvelukotien tilannetta ja toiveita sekä vapaaehtoisten toiveita.

– Tällaiseen työhön todella tarvitaan moottori, Väänänen toteaa.

Alkuvaiheessa yhdistys on perustanut kaksi ulkoiluryhmää, toisen Mukkulaan ja toisen Renkomäkeen.

– Toiveena on, että sitten kun olemme saaneet toiminnan käyntiin ja tuloksia, miten tällainen on otettu vastaan, voimme sitten laajentaa sitä.

Mukkulassa sijaitsevassa Huvikadun palvelutalossa riitti asukkaille hyvin ulkoiluttajia marraskuisena iltapäivänä. Mukana oli esimerkiksi Lahden naisvoimistelijat ry:n jäseniä.

Järjestöavustuksen hakuun on ollut tarjolla opastusta avustusinfojen ja avustuspuhelimen kautta.

– Hakuprosessi oli selkeä, etenkin, kun meillä oli siihen resurssia. Aiomme hakea avustusta ensi vuodellekin, Eeva Väänänen kertoo.

Myönnettyjen järjestöavustusten tulee tukea hyvinvointialueen strategioita, ohjelmia ja painopisteitä. Hyvinvointialueen verkkosivuille on koottu materiaalit, joihin on hyvä tutustua ennen järjestöavustuksen hakemista. Hakukelpoisuus ja pisteytysmalli ovat nähtävissä osoitteessa paijatha.fi/jarjestoavustukset/

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen järjestöavustusten hakeminen vuodelle 2024 tehdään sähköisesti aikavälillä 27.11.-17.12.2023. Haku sulkeutuu 17.12. klo 16.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää järjestöavustusten kohteista tammikuussa.

Järjestöavustuksilla mahdollistetaan hyvinvointia ja terveyttä edistävää toimintaa. Haettavissa on kumppanuusavustusta ja yhteiskehittämisen avustusta.

Kumppanuusavustuksella järjestettävä toiminta on järjestölähtöistä hyvinvointialueen lakisääteisiä tehtäviä täydentävää ja kehittävää toimintaa asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Yhteiskehittämisen avustus on alueen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kärkien mukaisten teemojen tarvelähtöistä kehittämistä yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa.

Järjestöavustusten tulee tukea hyvinvointialueen strategioita, ohjelmia ja painopisteitä. Hyvinvointialueen verkkosivuille on koottu materiaalit, joihin on hyvä tutustua ennen järjestöavustuksen hakemista. Hakukelpoisuus ja pisteytysmalli ovat nähtävissä osoitteessa paijatha.fi/jarjestoavustukset/

Järjestöavustuksen hakuun on tarjolla opastusta avustusinfojen ja avustuspuhelimen kautta. Hakulomakkeet ovat avoinna verkkosivuilla vain hakuaikana.

Päijät-Hämeen hyvinvointialue jakaa kumppanuus- ja yhteiskehittämisen avustuksia yhteensä neljälletoista järjestölle. Hyvinvointialue myöntää avustuksia yhdistysten ja järjestöjen yleishyödylliseen toimintaan, joka edistää päijäthämäläisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta myönsi kokouksessaan 9. maaliskuuta järjestöavustuksia yhteensä 250 000 eurolla. Suurimmat eli 32 000 euron suuruiset kumppanuusavustukset saavat MIELI Päijät-Hämeen Mielenterveys ry, Päijät-Hämeen Omaishoitajat ry, Homebase ry ja Operaatio Avoin Ovi ry. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lahden yhdistykselle myönnettiin 30 000 euroa ja Lahden 4H-yhdistykselle 20 000 euroa. Lahden Lähimmäispalvelu ry:lle myönnettiin 10 000 ja Rikosuhripäivystys Päijät-Hämeen palvelupisteelle (MIELI ry) 9000 euroa.

Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:lle ja Suomen Icehearts ry:lle on luvassa 5000 euroa. Päijät-Hämeen taidemuseoyhdistys ry:lle ja Lahden Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry:lle myönnettiin 4000 euroa ja Harjulan Setlementti ry:lle 3000 euroa.

Lautakunta myönsi yhteiskehittämisen avustusta Päijät-Hämeen hyvinvointipalvelujen kehitys ry:lle yhteensä 32 000 euroa.

Päijät-Hämeen hyvinvointialue sai järjestöiltä tammikuussa yhteensä 58 avustushakemusta. Tämän vuoden talousarviossa avustuksiin on varattu 250 000 euroa. Haettu avustusmäärä oli yhteensä 765 956 euroa.

Järjestöille myönnettävät avustukset kohdentuvat toimintaan, joka tukee alueen asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä. Avustettavan toiminnan avulla saadaan hyvin tukea, tietoa ja toimintaa kohderyhmille.

Järjestöavustukset myönnettiin aluehallituksessa hyväksyttyjen järjestöyhteistyön mallin ja hyvinvointialueen järjestöjen avustamisen perusteiden sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnassa hyväksytyn järjestöavustusten pisteytysmallin pohjalta. Järjestöavustusten ensimmäisen hakukerran prosessissa on ollut työryhmä, joka laati pisteytyksen pohjalta esityksen.

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen järjestöavustusinfo järjestettiin 19.1. Etätapaamisessa oli mukana 76 järjestöjen edustajaa.

Johtaja (yhdyspintatyö ja hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen) Minna Veistilä avasi tilaisuuden, ja järjestökoordinaattori Helena Haaja esitteli infossa hyvinvointialueen kumppanuusavustusten ja yhteiskehittämisen avustusten periaatteita sekä vastasi osallistujien kysymyksiin.

Hyvinvointialueen järjestöavustusinfon diaesitys:

Päijät-Hämeen hyvinvointialue myöntää avustuksia yhdistysten ja järjestöjen yleishyödylliseen toimintaan, joka edistää päijäthämäläisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta.

Hyvinvointialueen järjestöavustusten haku vuodelle 2023 avautui Päijät-Hämeen hyvinvointialueella maanantaina 9.1. Hakuaika kestää 31.1. saakka. Järjestöt voivat hakea avustusta sähköisesti osoitteesta www.paijatha.fi/jarjestoille.

Hyvinvointialue voi myöntää kumppanuusavustuksia ja yhteiskehittämisen avustuksia.

Kumppanuusavustuksia voivat hakea järjestöt, jotka järjestävät hyvinvointialueen lakisääteisiä tehtäviä täydentävää toimintaa asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Avustettavan toiminnan tulee tavoittaa omaa jäsenistöä laajempaa kohderyhmää.

– Kun järjestöt saavat tukea toimintaedellytyksiin, ne voivat olla mukana tekemässä ja täydentämässä hyvinvointialueen tehtäviä, jolloin alueen asukkaat saavat enemmän hyötyjä, järjestökoordinaattori Helena Haaja toteaa.

Yhteiskehittämisen avustuksia myönnetään alueen hyvinvointisuunnitelmien kärkien mukaisten teemojen – osallisuuden ja yhteisöllisyyden, mielen hyvinvoinnin, arjen turvallisuuden ja päihteettömyyden – kehittämiseen yhteistyössä hyvinvointialueen sote-keskusten ja toimialojen kanssa. Tällöin yhteistoiminnan tulee vastata rajatun tarpeen kehittämistä, pilotointia ja juurtumista. Avustettavan toiminnan tulee myös lisätä yhteistyötä järjestön ja toimialan kesken.

– Maakunnallinen, kuntien kanssa yhteistyössä laadittu hyvinvointisuunnitelma on hyvä pohja yhteiskehittämisen avustuksien myöntämiselle. Silloin kaikilla on sama tavoite ja tahtotila. Ajatuksena on, että järjestöt tekisivät entistä enemmän yhteistyötä esimerkiksi perhekeskusten ja sote-keskusten kanssa, Haaja sanoo.

Avustusmallia on edistetty muun muassa järjestöjen yhteisissä Kumppanuusfoorumi-tapahtumissa sekä maakunnallista järjestöyhteistyömallia kehitettäessä.

Tämän vuoden talousarviossa järjestöavustuksiin on kirjattu 250 000 euron summa.

– Ensimmäinen vuosi on varmasti harjoittelua, joten opittavaa ja kehitettävää riittää. Kuntien ja järjestöjen kanssa on tehty yhteistyötä sekä kysely, ja keskusteluja avustuksista myös jatketaan.

Hakijoiden tulee olla rekisteröityneitä valtakunnalliseen Lähellä.fi-verkkopalveluun, johon on koottu tuhansien eri järjestöjen toiminnasta kertovaa tietoa.

– Sen avulla hyvinvointialueelta pystyy tekemään palveluohjausta, ja samalla järjestöistä voidaan kertoa alueen ihmisille, Helena Haaja perustelee.

Järjestöavustuksista päättää hakemusten perusteella hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, joka kokoontuu maaliskuussa.

Lisätiedot: Järjestökoordinaattori Helena Haaja; helena.haaja@paijatha.fi tai 044 482 5263