Yhdistykset mahdollistavat toimintaan osallistuville monenlaisia hyötyjä, Päijät-Hämeen hyvinvointialueen järjestökoordinaattori Helena Haaja muistuttaa. Ne auttavat ihmisiä ja mahdollistavat uuden oppimisen, kivan ja mielekkään tekemisen ja ryhmään kuulumisen tunteen.
– Yhdistystoiminta lisää osallistujien sosiaalista pääomaa ja auttaa selviytymisessä elämän haasteista, Haaja tietää.

Hyvinvointialueen myöntämien järjestöavustusten avulla voidaan lisätä osallisuutta koko Päijät-Hämeessä. Yksi avustuksen saajista on Lahden Kuulo ry, joka on jo aloittanut myönnetyn avustuksen turvin kuulolähipalvelun kuuden kunnan alueella.

Kuulolähipalveluun kuuluu palveluneuvontaa, jota Kuuloliiton ja Päijät-Hämeen kuulokeskuksen kouluttamat vapaaehtoiset tarjoavat. Palvelu on avointa ja maksutonta kaikille kuulovammaisille ja heidän läheisilleen.
– Autamme ja opastamme esimerkiksi pariston vaihdoissa, kuulokojeiden puhdistuksessa ja huollossa ja kuntoutuskurssien hakemusten täyttämisessä. Tarjoamme myös vertaistukea kuulovamman kanssa elämisessä, yhdistyksen puheenjohtaja Raija Lihr-Viikinniemi sanoo.
– Ikääntyvä väestö hyötyy kuulolähipalvelusta eniten, koska kuulokojeen osat ovat pieniä ja hankalia asettaa paikoilleen.

Päijät-Hämeessä 30 000 kuulovammaista

Päijät-Hämeessä on maailman terveysjärjestö WHO:n arvion mukaan noin 30 000 kuulovammaista.
– Kaikki tosin eivät halua kuulokojetta tai eivät myönnä, etteivät kuule, Lihr-Viikinniemi kertoo.
Lahden Kuulo ry järjestää kuuloinfo-tilaisuuksia Lahdessa, Hollolassa, Asikkalassa, Kärkölässä, Sysmässä ja Hartolassa. Seuraavat infot järjestetään Suomen diakoniaopistolla Lahdessa 12.3. ja 8.4., Hollolan palvelutalo Huilissa 13.3. ja Asikkalassa 15.5.

Infotilaisuuksia järjestetään kouluille pyynnöstä ja muihin tilaisuuksiin ovat kaikki tervetulleita.
– Pyrimme tietenkin saamaan mukaan kuulovammaisia, koska puhumme myös kuulon ja muistin yhteydestä sekä tähdennämme kuulokojeen käytön tärkeyttä omalle hyvinvoinnille.

Lahden Kuulo ry:n vapaaehtoiset ovat saaneet tarjoamastaan avusta kiittävää palautetta.
– Eräs henkilö esimerkiksi ilmoitti onnellisena, että nyt hän kuulee television äänet, koska oli saanut kuntoutusohjaajalta opastuksen induktiolaitteen käyttämiseen. Toisessa tapauksessa liian pitkän letkun lyhentäminen poisti häiriöäänet.
– Kuulolähipalvelussa meidän vapaaehtoisemme huoltavat kojeen heti, jolloin vältytään turhilta käynneiltä ja odottelulta kuulokeskuksessa. Kuulolähipalvelu tukee näin julkista terveydenhoitoa, Raija Lihr-Viikinniemi paaluttaa.

Järjestöavustushaku vuodelle 2023 avautui 9.1. sähköisenä hakuna ja päättyi 31.1. klo 16. Seuraavasta avustusten hakuajankohdasta päätetään myöhemmin tänä vuonna.

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen järjestöavustukset on tarkoitettu yhdistysten ja järjestöjen yleishyödylliseen toimintaan, joka edistää päijäthämäläisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta. Hyvinvointialueelta jaettavien avustusten tulee edistää hyvinvointialueelle laaditun strategian ja ohjelmien toteutumista ja tavoitteita.

Järjestöavustusten sähköiset hakulomakkeet:

Järjestöavustusta hakevien on hyvä perehtyä seuraaviin materiaaleihin:

Aluehallitus on hyväksynyt avustusmallin, ja sitä on edistetty myös järjestöjen yhteisissä Kumppanuusfoorumi-tapahtumissa sekä maakunnallista järjestöyhteistyömallia kehitettäessä. Järjestöille voidaan myöntää kumppanuusavustuksia ja yhteiskehittämisen avustuksia.

Kumppanuusavustukset

  • Avustuksella järjestettävä toiminta on järjestölähtöistä hyvinvointialueen lakisääteisiä tehtäviä täydentävää ja rikastavaa toimintaa asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.
  • Toiminta vastaa rajatun kohderyhmän konkreettiseen tarpeeseen
  • Toiminta tavoittaa omaa jäsenistöä laajemman kohderyhmää
  • Toiminta vaikuttaa kohderyhmän hyvinvointiin ja terveyteen

Yhteiskehittämisen avustukset

  • Alueen hyvinvointisuunnitelman kärkien mukaisten teemojen tarvelähtöinen
    yhteiskehittäminen yhteistyössä hyvinvointialueen sote-keskusten ja toimialojen kanssa
  • Yhteistoiminta vastaa rajatun tarpeen kehittämistä, pilotointia ja juurtumista
  • Toiminta edistää hyvinvointia ja terveyttä sekä lisää yhteistyötä järjestön ja toimialan kesken

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisen lautakunta päättää myönnettävistä avustuksista maaliskuun kokouksessaan.

Hakuohjeet:

Lisätietoja: Järjestökoordinaattori Helena Haaja; helena.haaja@paijatha.fi tai 044 482 5263

Huom! Järjestöavustusinfo 19.1.

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen järjestöavustusinfo järjestettiin 19.1.

Johtaja (yhdyspintatyö ja hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen) Minna Veistilä avasi tilaisuuden, ja järjestökoordinaattori Helena Haaja esitteli infossa hyvinvointialueen kumppanuusavustusten ja yhteiskehittämisen avustusten periaatteita sekä vastasi osallistujien kysymyksiin.

Hyvinvointialueen järjestöavustusinfon diat: