Asiakkaat saavat osan viime vuoden laskujen maksumuistutuksista viiveellä. Asiakkailta ei näistä laskuista peritä tavanomaista viivästyskorkoa.

Hyvinvointialueen viime vuoden laskuja koskevien maksumuistutusten lähettäminen on ollut tauolla helmikuun alusta lähtien. Tänä aikana on varmistettu se, että asiakkaille kuuluvat hyvitykset viime vuoden laskuista on huomioitu eivätkä asiakkaat ole saaneet aiheettomia maksumuistutuksia. Viive laskujen hyvittämisessä johtui järjestelmävaihdoksesta.

Hyvitykset asiakkaille on nyt tehty ja maksumuistutusten lähettäminen käynnistetään uudelleen 15. kesäkuuta. Jos asiakas maksaa laskun maksumuistutuksen eräpäivään mennessä, häneltä ei peritä viivästyskorkoa. Jos saatava siirtyy perintään, viivästyskorko tulee maksettavaksi laskun alkuperäisestä eräpäivästä alkaen.

Tavanomaisesta poikkeava käytäntö koskee ainoastaan viime vuoden asiakasmaksuja, joiden maksumuistutusten lähettäminen on ollut keskeytettynä 1.2.-15.6.2023. Kuluvan vuoden asiakasmaksuihin sovelletaan normaalia asiakasmaksulaissa säädettyä viivästyskorkokäytäntöä.

Laskun maksamiseen liittyviin kyselyihin vastaa:   

Provincian maksuntarkkailu
puh. 03 821 4019
sähköposti: maksuntarkkailu.hva@provincia.fi

Laskun sisältöä koskeviin tiedusteluihin vastaa:

Laskutuksen asiakaspalvelu
puh. 03 819 3999 (ti-to klo 9–11)
sähköposti: laskutus@paijatha.fi