Hyvinvointialueen asukkaat voivat täyttää hoitoon liittyviä lomakkeita Päijät-Sote-sovelluksessa. Osana palvelujensa kehittämistä hyvinvointialue luopuu nykyisestä lomakealustasta eli Hyvis-palvelusta. Monet nykyiset Hyvis-lomakkeet ovat asiakkaiden käytössä Päijät-Sote-sovelluksessa maaliskuun alusta lähtien. 

Päijät-Sote-sovelluksessa voi jo sähköisesti täyttää esimerkiksi Päijät-Hämeen keskussairaalan yleisen esitietolomakkeen sekä keuhkopoliklinikan ja naistentautien poliklinikan esitietolomakkeet. Myös kuntoutuspalveluihin ja suun terveydenhuoltoon liittyvät lomakkeet ovat täytettävinä sovelluksessa. Lisäksi asiakas voi uusia ehkäisyvalmistereseptin sovelluksessa tästä päivästä lähtien.

Jos asiakas ei voi täyttää esitietolomakkeita sovelluksella kännykällä tai tietokoneella, hän voi useimmiten täydentää asiointiinsa liittyvät lomakkeet paperisesti hoitavaan yksikköön saapuessaan.

Poikkeuksena ovat leikkausosaston potilaat, joita pyydetään täyttämään esitietolomake Päijät-Sote-sovelluksen kautta ennen etukäteishaastattelua eli noin viikkoa ennen leikkausta. Jos sähköisen lomakkeen täyttö ei ole leikkauspotilaalle mahdollista, potilas voi olla yhteydessä leikkausosaston toimistosihteeriin p. 03 819 4711 ja pyytää lähettämään paperilomakkeen kotiin täyttöä varten.

Kaikki alueen asiakkaat voivat käyttää lomakkeita ja muita Päijät-Sote-sovelluksen sähköisiä palveluja lukuun ottamatta digiklinikkaa, joka on käytössä muissa alueen kunnissa paitsi Sysmässä ja Orimattilassa.

Asiointi alkaa sovelluksen latauksella 

Asiakkaat pääsevät täyttämään sähköisesti monia lomakkeita lataamalla ensin puhelimeensa Päijät-Sote-sovelluksen omasta sovelluskaupasta. Sovellus löytyy jo yli 45 000 päijäthämäläisen kännykästä. Sähköisiä lomakkeita voi täyttää myös tietokoneen selaimella osoitteessa paijatsote.suomisote.fi.

Asiakkaan täytettävissä olevat lomakkeet löytyvät sovelluksen etusivun näkymästä Minä-painikkeesta avautuvasta valikosta kohdasta Lomakkeet.

Ohjeet Päijät-Sote-sovelluksen lataamiseen ja käyttöönottoon sekä lomakkeiden täyttöön löytyvät hyvinvointialueen sivuilta paijat-sote.fi/paijat-sote-sovellus.

Sovellukseen avautuu ehkäisyvalmistereseptin uusinta

Raskaudenehkäisyvalmisteen reseptin voi nyt uusia Päijät-Sote-sovelluksessa. Reseptin voi uusia sovelluksen Omahoito-painikkeesta valitsemalla Ehkäisyvalmistereseptin uusinta -digipolun. Uusittu resepti näkyy asiakkaalle Omakannassa kymmenen arkipäivän kuluessa. Jos reseptiä ei voida uusia, hoitaja tai lääkäri on yhteydessä asiakkaaseen. 

Tähän päivään asti reseptin on voinut uusia Hyvis-palvelussa. Terveydenhuollon ammattilaiset käsittelevät kaikki asiakkaiden Hyvis-palvelussa täyttämät lomakkeet helmikuun loppuun mennessä.

Vahva suositus Suomi.fi-palvelun käyttöönottoon

Hyvinvointialue suosittaa kaikille päijäthämäläisille valtakunnallisen Suomi.fi-palvelun postilaatikon käyttöönottoa. Myös postilaatikon niin kutsuttu heräteominaisuus on viimeistään nyt hyvä ottaa käyttöön. Asiakas voi valita Suomi.fi-palvelussa, tuleeko hänelle kutsusta heräte tekstiviestinä vai sähköpostina.  

Hyvinvointialueen luopuessa Hyvis-palvelusta sähköiset kutsukirjeet lähetetään jatkossa Suomi.fiasiointipalvelun kautta. Asiakkaalta tämä edellyttää, että hän on ottanut Suomi.fi-palvelun postilaatikon käyttöön. Sähköiset kutsukirjeet ovat jo käytössä useissa keskussairaalan erikoissairaanhoidon yksiköissä sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa.

Jos asiakkaalla ei ole Suomi.fi-palvelua käytössä, hän saa kutsukirjeen postitse. Ottamalla Suomi.fi-postilaatikon käyttöön asiakas voi pienentää paperin kulutusta ja hyvinvointialueelle aiheutuvia postikuluja. 

Suomi.fi-palvelu on maksuton kanava, jossa viranomaiset ja kansalaiset voivat lähettää viestejä ja asiakirjoja nopeasti ja tietoturvallisesti. Suomi.fi-palvelun käyttö edellyttää vahvaa tunnistautumista joko mobiilivarmenteella tai pankkitunnuksin.

Päijät-Sote-sovelluksen käyttäjä löytää kuluvan vuoden aikana yhä enemmän palveluja samasta paikasta. Sovelluksessa voi 

  • asioida Digiklinikalla 
  • tarkastella ja perua ajanvarauksia 
  • lukea omia hoitokertomuksia 
  • tarkastella omia tietoja ja laboratoriotuloksia 
  • lähettää kiireettömän viestin terveydenhuollon ammattilaiselle 
  • osallistua videovastaanotolle 
  • vastata sähköisiin kyselyihin tai lomakkeisiin ja täyttää erilaisia raportteja 
  • vastaanottaa viestejä ammattilaiselta. 

 Samalla sähköisen Hyvis-asiointipalvelun käytöstä luovutaan Päijät-Hämeen hyvinvointialueella 1. maaliskuuta. 

Ohjeet sovelluksen lataamiseen ja käyttöön löytyvät osoitteesta www.paijat-sote.fi/paijat-sote-sovellus.  

Sähköiset kutsukirjeet tulevat jatkossa Suomi.fi-palveluun, jonne kirjaudutaan vahvan tunnistautumisen kautta. Suomi.fi on verkkopalvelu, josta löytyvät kootusti kaikki Suomen julkisen hallinnon palvelut ja asiointikanavat.  

Sähköinen ajanvaraus toimii ennallaan vuoden 2024 loppuun asti. Omaolo-palvelu säilyy ennallaan, ja sen kautta voi tehdä oirearvion, kuntotarkastuksen tai ottaa käyttöön hyvinvointivalmennuksen. 

Muutoksen tarkoituksena on selkeyttää hyvinvointialueen asiakkaiden sähköistä asiointia ja samalla saavuttaa kustannussäästöjä.