Teimme Päijät-Hämeen liiton, Päijät-Soten ja sosiaalialan osaamiskeskus Verson yhteistyönä syksyllä laajan hyvinvointikyselyn. Halusimme selvittää alueen asukkaiden kokemuksia ja näkemyksiä päijäthämäläisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämistä varten. Kysely sisälsi laajasti erilaisia turvallisuusaiheisia kysymyksiä, joita esimerkiksi Päijät-Hämeen pelastuslaitos tulee hyödyntämään jatkossa omassa toiminnassaan.

Hyvinvointikyselyssä tarkastelimme myös turvallisuutta sekä asuinalueen että turvallisuuden tunteen näkökulmista. Turvallisuus vaikuttaa meidän päijäthämäläisten hyvinvointiin monella tavalla. Kyselyn tulosten perusteella kolme neljästä vastaajasta oli tyytyväisiä oman asuinalueensa turvallisuuteen. Alle kymmenen prosenttia kertoi olevansa siihen tyytymättömiä. Asuinpaikassaan vastaajat arvostivat eniten luonnonläheisyyttä, terveellisyyttä, hyvää ilmanlaatua sekä rauhallisuutta.

Kyselyymme vastanneet päijäthämäläiset kokivat, että turvallisuuden tunnetta vahvistavat eniten

  • ihmissuhteet ja yhteisöllisyys,
  • vakaa henkilökohtainen taloudellinen tilanne ja toimeentulo sekä
  • asuinympäristön turvallisuus.

Turvallisuuden tunnetta vahvistaa viranomaisten ja palveluiden lisäksi yhteisön ja yksilön oma toiminta. Naapuriavun merkitys nousee haja-asutusalueilla tärkeämmäksi kuin tiheästi asutuilla alueilla. Hyviä esimerkkejä paikallisesta turvallisuuden edistämisestä ovat sopimuspalokuntien yhteisöllinen rooli sekä kylien vapaaehtoiset turvallisuussuunnitelmat.

Viidesosa vastaajista nosti esille, että henkilökohtaiset taidot onnettomuuksien ennaltaehkäisemisessä ja onnettomuustilanteissa toimimisessa tärkeä turvallisuuden tunnetta vahvistava tekijäksi hyvät.  Näitä taitoja tukee pelastuslaitoksen toteuttama ohjaus, neuvonta ja turvallisuusviestintä. Taitoja ja tietoja voi opetella erilaisilla kursseilla, tapahtumissa tai tutustumalla internetin ja sosiaalisen median kautta löytyviin ohjeisiin.  Lisätietoja löytyy osoitteesta www.phpela.fi.

Kuva: Salla Virta / Päijät-Hämeen pelastuslaitos

Lisätietoja turvallisuuden edistämisestä:

Päijät-Hämeen pelastuslaitos
riskienhallintapäällikkö Marjo Oksanen
marjo.oksanen@phpela.fi
0440 773 208

Lisätietoja hyvinvointikyselystä:

Sosiaalialan osaamiskeskus Verso
johtaja Kirsi Kuusinen-James
kirsi.kuusinen-james@phhyky.fi
044 729 7981

***************************************************************************************

Päijät-Hämeessä edistetään hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta laajassa yhteistyössä. Yhteistyötä ohjaa yhdessä laadittu Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2021–2025 Suunnitelmat – Päijät-Hämeen liitto (paijat-hame.fi). Kehittämistyön tueksi toteutettiin syyskuussa 2021 asukaskysely kokemuksellisesta hyvinvoinnista ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Kyselyn tulokset ovat saatavilla osoitteessa Hyvinvointikysely – PHHYKY