Search
Generic filters

Päijät-Hämeen jokaisessa kunnassa järjestetään asukkaita varten tilaisuus, jossa käydään avointa vuoropuhelua hyvinvointialueen valmistelusta ja siitä, mitä hyvinvointialueuudistus tuo mukanaan.

Jokainen tilaisuus alkaa keskustelulla osallisuuspöydissä, joissa halutaan kuulla asukkaiden toiveita vaikuttamismahdollisuuksista arkensa tärkeisiin palveluihin.

Tilaisuuksissa esitellään hyvinvointialueen valmistelun tilannetta ja toimintaa. Myös Päijät-Hämeen hyvinvointialuejohtajana 26.9. työnsä aloittanut Petri Virolainen saa kuntakierroksella tilaisuuden esittäytyä alueen asukkaille.

Hyvinvointialueen valmistelijoiden puheenvuorojen lisäksi tilaisuudessa tai etukäteen voi esittää kysymyksiä mieltä askarruttavista asioista. Etukäteiskysymykset verkkolomakkeella:

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen kuntakierros

Jokainen tilaisuus alkaa kello 15.15 ja päättyy kello 18 mennessä.

Ti 4.10. Hollolan kirjaston tapahtumatori

Ke 5.10. Sysmän kirjasto

To 13.10. Lahden pääkirjaston auditorio

To 20.10. Iitin kunnantalo

Ti 25.10. Orimattilan kaupungintalo

Ma 31.10. Kärkölän Yhtenäiskoulu

Ti 1.11. Heinolan WPK-talo

To 10.11. Padasjoen kunnantalo 

To 24.11. Hartolan kunnantalo

Marras-joulukuu: Asikkala – ajankohta täsmentyy

Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää 1.1.2023 alkaen kaikille alueen asukkaille sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut. Tähän asti vastuu palvelujen järjestämisestä on ollut kunnilla ja kuntayhtymillä. Käytännössä muutos tarkoittaa esimerkiksi sitä, että noin 7600 työntekijää siirtyy Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymästä, Päijät-Hämeen pelastuslaitokselta, Heinolan ja Sysmän sosiaali- ja terveyspalveluista, alueen kuntien opiskeluhuollosta sekä Eteva-kuntayhtymästä hyvinvointialueen palvelukseen.

Päijät-Hämeen hyvinvointialuejohtajaksi valittiin LT Petri Virolainen. Aluevaltuusto teki valinnan 27. kesäkuuta 2022 kokouksessaan virkavaalilla. Valittu johtaja sai äänistä yhteensä 40. Lisäksi ehdokkaista HTM, DI Annikki Niiranen sai 28 ääntä ja LiTM, eMBA Jukka Santala yhden äänen.

Aluevaltuusto päätti myös valita varahenkilön siltä varalta, että valittu hyvinvointialuejohtaja ei ota virkaa vastaan. Varahenkilöksi valittiin Annikki Niiranen, joka sai valinnassa 47 ääntä. Varahenkilövalinnassa ääniä saivat lisäksi Timo Louna (3 ääntä), Tuomo Nieminen (14 ääntä) ja Jukka Santala (5 ääntä).

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen aluevaltuusto valitsee hyvinvointialuejohtajan kokouksessaan maanantaina 27. kesäkuuta. Tänään kokoontunut aluehallitus keskusteli ehdokasvalinnasta, ja päätyi äänestyksen jälkeen siihen, että ei tee aluevaltuustolle ehdotusta hyvinvointialuejohtajan virkaan valittavasta henkilöstä vaan aluevaltuusto suorittaa virkavaalin.

Aluehallitus myönsi myös Marina Erholalle eron määräaikaisen hyvinvointialuejohtajan virasta 1.8.2022 lukien sekä nimitti tukipalveluiden ja johdon vastuuvalmistelija Jukka Santalan hoitamaan tehtävää, kunnes vakituinen virkaan valittu aloittaa Päijät-Hämeen hyvinvointialueen johtajana. Santala on ollut nimettynä ma. hyvinvointialuejohtajan sijaiseksi maaliskuusta lähtien.

Valtuustoryhmille tukea

Aluehallitus myönsi seitsemälle tukea hakeneelle aluevaltuustoryhmälle tukea vuodelle 2022 yhteensä 218 724,03 euroa. Tukea voi käyttää esimerkiksi kokous- ja koulutuskuluihin sekä ryhmän toimintaa tukevan sihteerin palkkakuluihin. Tuki maksetaan valtion hyvinvointialueiden hallinnon ja osallisuuden kehittämiseen myöntämästä lisämäärärahasta ja valtuustoryhmät raportoivat oman tukiosuutensa käytöstä aluehallitukselle.

Kehitysvammaisten erityishuolto osin keskitetyksi

Hyvinvointialueuudistuksessa nykyiset kehitysvammaisten erityishuoltopiirit lakkautetaan ja niiden palvelut siirtyvät hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle. Sen myötä Eteva-kuntayhtymästä on siirtymässä kaksi asumispalveluyksikköä sekä yksi päivä- ja työkeskusyksikkö Päijät-Hämeen hyvinvointialueelle.

Vaativien erityishuollon palvelujen osalta ensisijainen vaihtoehto on ollut keskittää niiden järjestäminen HUS-yhtymälle. Aluehallitus valtuutti Eteva-kuntayhtymän käynnistämään omalta osaltaan liikkeenluovutusprosessin HUS-yhtymälle.

Neuvottelut pelastusasemien hankinnasta hyvinvointialueelle etenevät

Päijät-Hämeessä on yhteensä 16 pelastusasemaa, lisäksi kolmen kunnan alueella toimii yhteensä 11 sopimuspalokuntaa ja kolmen kunnan alueella sijaitsee erillinen öljyntorjuntavarasto. Kiinteistöt ja niiden maapohjat ovat pääosin kuntien omistuksessa. Hyvinvointialueen väliaikaishallinnon joulukuussa 2021 asettama neuvotteluryhmä on neuvotellut niiden hankinnasta hyvinvointialueen omistukseen.

Kokouksessaan 20.6.2022 aluehallitus päätti lopettaa hankintaneuvottelut Lahden kaupungin pelastusasemien sekä öljyntorjuntavaraston osalta. Muiden kuntien kiinteistöjen osalta neuvotteluryhmän tavoitteena on valmistella aluehallituksen käsiteltäväksi kohdekohtaiset ostotarjoukset syyskuun puoliväliin mennessä.

DigiFinland hyvinvointialueiden ja valtion yhteisomistukseen

DigiFinland Oy on tällä hetkellä valtion kokonaan omistama yhtiö, joka tuottaa kansallisia digitaalisia palveluja esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tarpeisiin. Näitä palveluja ovat esimerkiksi Omaolo ja Päivystysapu 116 117. Valtio on päättänyt luopua vastikkeetta omistuksen enemmistöstä hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän hyväksi, jos riittävän moni hyvinvointialue tulee osakkeenomistajiksi. Valtiolla säilyy kuitenkin vähintään 33,4 prosentin omistus- ja äänivaltaosuus yhtiössä. Aluehallitus päätti, että Päijät-Hämeen hyvinvointialue sitoutuu osakassopimukseen, jos valtio tarjoaa hyvinvointialueille yhtiön osakkeita.

Valtuustoaloite ikäihmisten palveluista viranhaltijavalmisteluun

Aluehallitus keskusteli myös aluevaltuutettu Sari Niinistön aluevaltuustolle jättämästä Kokoomuksen valtuustoryhmän aloitteesta kartoittaa Päijät-Hämeessä mahdollisuuksia ns. ikäihmisten neuvolan luomisesta. Aloitteessa sillä tarkoitetaan ikäihmisten ennaltaehkäisevää sosiaali- ja terveydenhuoltoa osana palvelujärjestelmää sekä systemaattista maakunnallista hyvinvointityön kehittämistä ikäihmisten toimintakyvyn turvaamiseksi yhteistyönä erilaisten verkostojen, esimerkiksi järjestöjen, yritysten ja kuntien kanssa.

Aluehallitus päätti lähettää aloitteen viranhaltijavalmisteluun.

Koko esityslista täällä.

Päijät-Hämeen hyvinvointialuejohtajan hakuprosessi etenee, ja valintatoimikunta on päättänyt testata kolme hakijoista. Henkilöarviointiin etenevät Annikki NiiranenJukka Santala ja Petri Virolainen.

Hyvinvointialuejohtajaksi haki ensimmäisellä hakukierroksella yhdeksän ja toisella hakukierroksella 18 henkilöä. Valintatyöryhmä haastatteli 2. kesäkuuta viisi toisen hakukierroksen hakijoista. Valintatoimikunnassa ovat mukana aluehallituksen puheenjohtajisto, aluevaltuuston puheenjohtaja, Päijät-Soten hallintojohtaja ja henkilöstöjohtaja sekä Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen pelastusjohtaja.

Aluevaltuuston on tarkoitus valita hyvinvointialuejohtaja kokouksessaan 27. kesäkuuta.

Päijät-Hämeen hyvinvointialuejohtajan virkaa haki uudella hakukierroksella 18 henkilöä.

Hakijat ovat aakkosjärjestyksessä:

TtT Johanna Bjerregård Madsen

MMM Jorma Haapanen

LT Visa Honkanen

MBA Ilari Hyyrynen

LT Teija Kulmala

LL Kimmo Kuosmanen

VTM Petri Luukkonen

LL Harri Markkula

DI, LTT Tuomo Nieminen

DI, HTM Annikki Niiranen

DI Sari Paukku-Sani

DI Rami Ruuska

TtM Jouni Sakomaa

TtM Sampo Salo

Sosionomi Ester Spector

PhD Jan-Johannes Tollet

LT Petri Virolainen

FT Erja Wiili-Peltola

Lisäksi haussa otetaan huomioon myös virkaa aiemmin hakeneet. Aiemmat hakijat:

ensihoitaja YAMK Tero Flink

Mikko Hartikainen (ei tutkintotietoja)

VTT  Antero Kiviniemi

KTM Kirsi Leväpelto 

MMM Timo Louna 

DI Rami Ruuska 

KTM Raija Saari 

LiTM Jukka Santala 

– Olen erittäin ilahtunut kattavasta ja laadukkaasta hakijajoukosta, joka osoittaa vahvaa valtakunnallista kiinnostusta Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen. Pääsemme etenemään prosessissa myötätuulessa, sanoo aluehallituksen puheenjohtaja Kristiina Hämäläinen.

Aluehallituksen puheenjohtajistosta, aluevaltuuston puheenjohtajasta, Päijät-Soten hallintojohtajasta ja henkilöstöjohtajasta sekä Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen pelastusjohtajasta muodostettu toimikunta haastattelee valitsemansa hakijat. Työryhmä valitsee haastatteluihin etenevät ensi maanantaina 30.5.2022. Tavoitteena on, että aluevaltuusto valitsee uuden hyvinvointialuejohtajan kokouksessaan 27.6.2022.

Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut alueemme kymmenen kunnan yli 200 000 asukkaalle 1.1.2023 alkaen. Hyvinvointialue on maakunnan suurin työnantaja: sen palvelukseen siirtyy noin 7600 työntekijää.

Päijät-Hämeessä on tehty määrätietoista kehittämistyötä jo 15 vuoden ajan. Sen tuloksena meillä on integroitu palvelutuotanto ja huippuunsa viritetty palveluverkko. Toiminnan kehittämisen tukena meillä on kunnianhimoinen muutosohjelma. Meillä on tavoitteena tulla alan parhaaksi työpaikaksi sekä pitää erinomaista huolta päijäthämäläisten hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta.

Etsimme nyt kokenutta tulevaisuusjohtajaa, jolla on selkeä näkemys hyvinvointialueemme suunnasta ja kyky toteuttaa se kanssamme. Hyvinvointialuejohtaja johtaa hyvinvointialueen toimintaa ja taloutta aluehallituksen alaisena.

Edellytämme ylempää korkeakoulututkintoa sekä käytännössä osoitettua johtamisosaamista. Lisäksi edellytämme erinomaisia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä paineensietokykyä. Olennaista on hyvä sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän sekä pelastustoimen ja niiden talouden tuntemus sekä ymmärrys hyvinvointialueuudistuksesta.

Arvostamme hyviä kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja sekä kokemusta yhteiskunnallisesta edunvalvonnasta.

Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on laadukkaiden palveluiden edellytys. Tehtävässä menestyminen vaatii sydämellistä otetta sekä kykyä johtaa yhtenäisen ja henkilöstön hyvinvointia tukevan toimintakulttuurin edelleen kehittämistä.

Virka täytetään toistaiseksi voimassa olevana. Noudatamme virkasuhteessa kuuden kuukauden koeaikaa.

Valitun tulee toimittaa hyväksytty lääkärintodistus.

Haussa otetaan huomioon hyvinvointialuejohtajan virkaan aiemmin saapuneet hakemukset.

Tee hakemus 24.5.2022 klo 15 mennessä osoitteessa: Hyvinvointialuejohtaja – Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä – Kuntarekry

Haastattelut toteutetaan 2.-3.6.2022.

Tiedustelut:    

Aluehallituksen puheenjohtaja Kristiina Hämäläinen, puh. 050 340 3572

Aluevaltuuston puheenjohtaja Mika Kari, puh. 050 398 5601

Senior Partner Lasse Pehto, Pro-Source Oy puh. 040 560 8696