Päijät-Hämeen hyvinvointialue kilpailuttaa henkilökuljetusten kuljetuspalvelut dynaamisen hankintajärjestelmän kautta. Kilpailutuksen määräaika oli 31. elokuuta, johon mennessä liikennöitsijöiltä tuli yhteensä 144 tarjousta. Muutoksenhakuaika päättyy 9. lokakuuta.

Dynaaminen hankintajärjestelmä on sähköinen hankintamenettely, joka on kestonsa ajan avoin kaikille soveltuvuusehdot täyttäville toimittajille. Kuljetuspalvelua hankitaan hyvinvointialueella kaikkiin perhe- ja sosiaalipalvelujen sekä ikääntyneiden palvelujen henkilökuljetustarpeisiin.

Kaikki tarjouspyynnön ehtoja vastaavat ja hankintayksikön asettamat vähimmäisvaatimukset täyttävät tarjoukset hyväksytään kuljetuspalveluiden järjestäjiksi. Sopimukset ovat voimassa 36 kuukautta. 

Välityskeskus välittää kuljetustilaukset tietyn maantieteellisen alueen sisällä hintajärjestyksessä halvimmalle vapaana olevalle liikennöitsijälle. Samalla huomioidaan suunniteltu reitti ja mahdollisuudet kuljetusten yhdistelyyn.

Hankinnan ennakoitu kokonaisarvo on yhteensä noin 5,4 miljoonaa euroa vuodessa. 

Kilpailutus tehdään, koska edellinen hankintakausi päättyy loppuvuodesta. Samalla saamme Heinolan alueen mukaan tähän samaan hankintaan. Sen kuljetukset toteutetaan samojen käytäntöjen mukaisesti kuin muualla hyvinvointialueella. Sysmässä Terveystalo vastaa edelleen kuljetuksista. Muutoin palveluun ei tule oleellisia muutoksia. Teemme kuitenkin joitakin tarkennuksia, joilla pyritään parantamaan palvelun saatavuutta ja sujuvuutta asiakkaalle, vammaispalvelujen tulosaluejohtaja Pirkko Valtanen taustoittaa. 

Uudistuksen myötä matkakortteja ei enää tarvita, kun välityskeskus ylläpitää asiakkaasta kuljetuksen kannalta välttämättömiä asiakastietoja. Myös kaikki tilaukset – lukuun ottamatta vakio- ja nousukyytejä – tilataan aina välityskeskuksen kautta. Heinolan sopimuksessa asiakas on voinut tilata matkan suoraan liikennöitsijältä. 

Heinolan kuljetuspalveluasiakkaille tiedotetaan asiasta ja järjestetään mahdollinen infotilaisuus ennen kuin uusi käytäntö tulee vuodenvaihteessa voimaan. Muutos koskee Heinolassa noin 300 kuljetuspalveluasiakasta.

Aluehallitus käsitteli henkilökuljetuspalveluiden kilpailutuksen ja muutokset kokouksessaan 18. syyskuuta.