Aluevaltuusto hyväksyi muutoksia hyvinvointialueen hallintosääntöön kokouksessaan 6.11. Hallintosääntö on kokoelma määräyksiä, joiden perusteella hallinto tulee järjestää hyvinvointialueen sisällä.

Hallintosääntöä muutettiin siten, että yksilöasioiden jaoston jäsenet, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsee jatkossa aluehallitus. Myös kokonaisturvallisuudesta vastaavan viranhaltijan tehtäviä tarkennettiin. Uutena hallintosääntöön kirjattiin, että jatkossa aluehallitus voi asettaa toimikunnan edistämään aluevaltuustoryhmien poliittista yhteistyötä. Aluehallitus määrittää asettamansa toimikunnan toimintaperiaatteet.

Hyvinvointialueen hallintosääntö on hyväksytty aluevaltuustossa maaliskuussa 2022. Hallintosääntöä on sen jälkeen päivitetty kolme kertaa. Aluevaltuusto on lisäksi päättänyt 10.10.2022, että hallintosääntöä tarkistetaan valtuustokausittain.

Aluevaltuusto myönsi Tuija Salorannalle eron tarkastuslautakunnan jäsenen luottamustoimesta ja nimesi tilalle uuden jäsenen, Pirjo Tiiran. Juha Halme vahvistettiin asiakas- ja osallisuuslautakunnan uudeksi varsinaiseksi jäseneksi Erkki Niemisen tilalle. Aluevaltuusto kokoontuu vuonna 2024 yhteensä kuusi kertaa, 4.3., 22.4., 10.6., 16.9., 4.11. ja 9.12.

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen aluevaltuuston kokous järjestetään maanantaina 6.  marraskuuta 2023 klo 9.30 alkaen.

Kokous on seurattavissa Päijät-Hämeen hyvinvointialueen Youtube-kanavalla

Kokous järjestetään Sibelius-talon Puusepän salissa, Ankkurikatu 7, 15140 Lahti

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

 • Hallintosäännön tarkistaminen
 • Päijät-Hämeen hyvinvointialueen pelastustoimen palvelutasopäätös
 • Ilmoitus valtuustoryhmän muodostamisesta
 • Eron myöntäminen tarkastuslautakunnan jäsenen luottamustoimesta ja uuden jäsenen valinta
 • Tarkastuslautakunnan täydennysvaali
 • Eron myöntäminen asiakas- ja osallisuuslautakunnan jäsenen luottamustoimesta ja uuden jäsenen valinta
 • Vastaukset seuraaviin aluevaltuustoaloitteisiin
 • alueellisen Kaikukortin käyttöönotto Päijät-Hämeessä
 • kynnyksettömän lyhytterapiapalvelun käyttöön ottaminen Päijät-Hämeen hyvinvointialueella
 • hyvinvointikauppa
 • kouluvalmentajien palkkaaminen oppilashuoltoon moniammatilliseen yhteistyöhön Päijät-Hämeen hyvinvointialueen peruskouluihin ja toisen asteen koulutukseen
 • Vastineen antaminen vuoden 2022 arviointikertomuksiin
 • Aluevaltuuston vuoden 2024 kokousajat
 • Aluevaltuuston muut asiat

Esityslista ja pöytäkirja

Esityslista ja liitteet ovat nähtävillä Päijät-Hämeen hyvinvointialueen verkkosivuilla.

Kokouksen pöytäkirja julkaistaan Päijät-Hämeen hyvinvointialueen verkkosivulla heti sen jälkeen, kun pöytäkirja on tarkastettu. Pöytäkirja valitusosoituksineen pidetään yleisesti nähtävänä hyvinvointialueen verkkosivuilla.

Aluevaltuusto hyväksyi kokouksessaan maanantaina 8. toukokuuta muutoksia hallintosääntöön. Suurin osa muutoksista on pieniä ja koskee voimassa olevien hallintosääntökirjausten teknisiä tarkennuksia. Keskeisin muutos liittyy hyvinvointialueen aluehallituksen puheenjohtajan tehtävän hoitoon. Puheenjohtaja voi hoitaa tehtävää aluevaltuuston päätöksellä osa-aikaisesti tai kokoaikaisesti, jolloin osa- tai kokoaikaisuus kestää koko aluehallituksen toimikauden. Aluevaltuutetut käyttivät aiheesta useita puheenvuoroja, ja äänestysten jälkeen aluevaltuusto päätti äänin 40–28 (yksi tyhjä), että kuluvalla toimikaudella puheenjohtaja hoitaa tehtävää kokoaikaisesti.

Puheenjohtajan kokoaikaisen luottamustehtävän vuosipalkkio on 75 000 euroa, eikä muita hallintosäännön määrittelemiä kokouspalkkioita ja muita palkkioita makseta.

Hallintosääntö on hyvinvointialueen hallinnon ja toiminnan keskeinen ohjausväline, jossa määritellään esimerkiksi johtamisjärjestelmä, toimielimet ja tehtävien ja toimivallan jako eri toimielinten välillä.

Hyvinvointiraportissa ilon ja huolen aiheita

Aluevaltuusto hyväksyi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan valmisteleman hyvinvointiraportin vuodelta 2022. Raportti kuvaa hyvinvoinnin tilaa ja toteutuneita hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimia kunnissa ja hyvinvointikuntayhtymän toimialoilla ennen hyvinvointialueen aloittamista.

Päijäthämäläisten hyvinvointia lisäsivät viime vuonna työllisyysasteen positiivinen kehitys, pitkäaikaistyöttömyyden väheneminen, koulutustason nousu sekä lähellä olevan luonnon merkitys hyvinvoinnin lähteenä.

Huolta hyvinvoinnin tilasta ovat aiheuttaneet nuorten mielenterveyden haasteet, nuorten aikuisten päihteiden riskikäyttö, yläkouluikäisten sähkötupakointi, lasten fyysisen toimintakyvyn heikentyminen, lapsiperheiden jaksaminen ja avun saanti sekä ikääntyneiden yksinäisyyden lisääntyminen.

Ennenaikaisesti menetettyjä elinvuosia tarkastelevassa PYLL-selvityksessä huolen aiheeksi nousivat miesten alkoholinkäyttö sekä erityisesti naisten huumeiden käyttö.

Yhteistyö kuntien, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä muiden toimijoiden välillä on keskeisin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työssä onnistumisen edellytys. Vuoden 2022 yhteistyö vaikuttaa hyvinvointiraportin perusteella monimuotoiselta ja sitä on arvioitu myönteisesti. Hyvinvointialueen neuvottelukuntatyöskentelyllä pyritään vahvistamaan alueellista yhteistyötä myös jatkossa.

Raportissa tarkastellaan myös hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi tehtyjä toimenpiteitä, joita kunnissa ja hyvinvointikuntayhtymässä on tehty yhdessä järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa. Raportin mukaan yhteistyön tuloksena oli vaikuttavaa toimintaa.