image received via email

Euroopan neuvoston asiantuntijaryhmä GREVIO (Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence) vierailee Päijät-Hämeessä seksuaaliväkivallan uhreille perustetussa tukikeskuksessa torstaina 18. tammikuuta. Vierailu on osa ryhmän arviointikäyntiä, jonka pohjalta se tekee suosituksen mahdollisista naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan kehitystoimenpiteistä Suomessa. Vierailun aikana ryhmä tapaa eri ministeriöiden, kuten sosiaali- ja terveysministeriön, oikeusministeriön sekä sisäministeriön työryhmiä ja tutustuu myös HUS-yhtymän sekä Päijät-Hämeen hyvinvointialueen SERI-tukikeskusten toimintaan.

Päijät-Hämeen keskussairaalassa sijaitsevan SERI-tukikeskuksen ensimmäinen toimintavuosi on nyt takana. GREVIO-ryhmä tutustuu vierailullaan keskuksen tiloihin ja käytäntöihin. Ryhmä kuulee muun muassa hyvinvointialueen maakunnallisesta roolista käytännön toiminnan toteuttajana, palveluiden saavutettavuudesta kaikille ryhmille, jälkihoidon järjestämisestä sekä maakunnallisesta yhteistyöstä muiden tahojen kuten poliisin kanssa. 

Ensimmäinen toimintavuotemme sujui hyvin. Autoimme 52 uhria, joista pääosa oli naisia. On hienoa, että meillä kaikki pääsevät tutkimuksiin ilmaiseksi, kertoo SERI-tukikeskuksen-vastuulääkäri Elina Kitinoja.

Teemme tiivistä yhteistyötä poliisin kanssa. Näytteenotossa noudatamme tarkkaa protokollaa, ja se on parantanut näytteiden laatua ja sitä kautta uhrien oikeusturvaa. Myös jatkohoito on nyt yhdenmukaisempaa ja turvatumpaa, kun olemme yhdessä paikassa. Uhri pääsee akuutissa tilanteessa helposti jatkohoitoon esimerkiksi sosiaalityöntekijälle, kriisityöntekijälle tai tarvittaessa myös mielenterveyspalveluiden pariin.

Suomi on sitoutunut naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseen Istanbulin sopimuksena tunnetun Euroopan neuvoston yleissopimuksen kautta. Sopimukseen sitoutuneet maat tekevät pitkäjänteistä työtä naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan vähentämiseksi. Suomessa viime vuosina on esimerkiksi perustettu useita seksuaalirikosten uhreille tarkoitettuja tukikeskuksia, joita on jo yhteensä 24. SERI-tukikeskusten toimintaa koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Lisätietoja:

SERI-tukikeskuksen vastuulääkäri Elina Kitinoja, p. 044 4824 189
SERI-tukikeskuksen asiantuntijakätilö Enni Haakana, p. 044 4824 291, enni.haakana@paijatha.fi

Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille.

Päijät-Hämeen hyvinvointialue – Päijät-Hämeen hyvinvointialue (paijatha.fi)