Päijät-Hämeen keskussairaalan erikoissairaanhoidon vuodeosastoilla valtakunnallinen sairaanhoitajapula ja ikääntyvien potilaiden kasvava määrä on haastanut yksiköitä kehittämään toimintaansa ja pohtimaan uusia toimintatapoja.

– Olemme aktiivisesti miettineet keinoja eri ammattilaisten asiantuntemuksen hyödyntämisestä potilaan hyvän hoidon ja turvallisen kotiutumisen tai jatkohoitoon siirtymisen toteutumiseksi. Syksyllä 2021 käynnistimme geronomin rekrytoinnin kahdelle vuodeosastolle, kertoo ylihoitaja Ulla Linnajärvi.

Geronomin rekrytointi osaksi osastojen moniammatillista hoitotiimiä käynnisti pilottihankkeen, jonka tavoitteena oli muun muassa ensimmäisinä Suomessa tutkia geronomin tehtäväkuvan sopivuutta erikoissairaanhoidon vuodeosastotoiminnassa. Iäkkään potilaan kotiutuminen sairaalasta sisältää toimintakyvyn selvitystä ja erityispiirteitä, joiden huomioimiseen kaivattiin erityisosaajaa.

Geronomi Niina Pyyhtiä aloitti tehtävässään tammikuussa 2022. Hän on moniammatillisen tiimin jäsen ja erityisesti kotiuttavan hoitajan työpari. Hän osallistuu potilaan hoitoon silloin, kun hoitohenkilökunnalla, lääkärillä, potilaalla itsellään tai hänen läheisellään herää huoli kotona pärjäämisestä ja mahdollisesta palveluiden tarpeesta. Yksi tärkeimmistä geronomin yhteistyökumppaneista on ikääntyneiden palveluohjaus.

Pilotointi osoitti, että geronomin ammattitaitoa tarvitaan erikoissairaanhoidon vuodeosastoilla
Puolen vuoden seurannan jälkeen vuonna 2022 Pyyhtiällä oli yli kaksisataa kirjattua asiakaskontaktia. Potilaiden keski-ikä oli 78 vuotta ja noin 60 prosenttia kontakteista oli sisätautipotilaita.
– Hoitohenkilökunta koki, että geronomin työskentely vuodeosastolla on auttanut potilaiden kotiutuksen ja jatkohoidon järjestelyissä ja hänen ammattitaidollaan on saatu laatua ikääntyvien potilaiden kotiutusprosessiin. Myös lääkärit hyödynsivät geronomin osaamista, iloitsee osastonhoitaja Heli Hartman onnistuneesta kehitystyöstä.

Marraskuussa 2022 Päijät-Hämeen keskussairaalaan rekrytoitiin lisää geronomeja: Mervi Kähkönen kirurgian vuodeosastokokonaisuuteen, ja vuoden alusta Nina Komonen keuhkosairauksien ja neurologian vastuualueille.