”Tiedätkö, kuinka paljon alkoholia juot? Tiedätkö, kuinka usein juot alkoholia?”

Muun muassa tällaiset kysymykset herättävät pohtimaan omaa suhdetta alkoholiin Päijät-Hämeen hyvinvointialueen vammaispalveluihin laaditussa selkokielisessä AUDIT-C-kyselyssä.
Kyselyn tarkoituksena on seuloa asiakkaita, joiden alkoholinkäyttö ylittää riskikäytön rajan.
Selkokieli eroaa tavallisesta selkeästä yleiskielestä monin eri tavoin. Esimerkiksi virkkeet ovat lyhyempiä, vaikeita rakenteita ei käytetä ja hankalat termit avataan lukijalle.
Selkokieli hyödyttää monia ihmisryhmiä, joilla on kielellisiä erityistarpeita. Heitä voivat olla esimerkiksi kehitysvammaiset ihmiset.
– Selkokielestä hyötyvät kaikki, tulosyksikköpäällikkö Jonna Ritvanen toteaa.
Myös päihdetyön ammattilainen, yrittäjä ja entinen jääkiekkoilija Marko Jantunen kannattaa selkeiden ilmaisujen käyttämistä vaikean asian esiin ottamisessa.
– Mitä monimutkaisemmasta asiasta on kysymys, sitä yksinkertaisempi ratkaisu toimii, hän sanoo.

”Sensitiivinen aihe”

Vammaispalvelujen asiakasohjauksessa lomake ja siihen liittyvä infomateriaali ovat tehokäytössä.
– Alkoholi on hyvin sensitiivinen aihe ja puheeksi ottaminen voi olla hyvin vaikeaa, Jonna Ritvanen toteaa.
Valmiin lomakkeen ja materiaalin avulla päihteidenkäytöstä voi puhua luontevasti.
– Ammattilainen kertoo asiakkaalle, että teemme tämän kyselyn kaikille. Se jo osaltaan vähentää leimaa, Ritvanen pohtii.

Rehellinen vastaaminen kannattaa

Marko Jantunen tsemppaa olemaan rehellinen itselleen kyselyyn vastaamisessa.
– Olen itse aikoinaan tehnyt näitä eli kokemusta on. Kannustan ihmistä siihen, että vastaisi kyselyyn rehellisesti, muuten mennään ojasta allikkoon. Kyse on kuitenkin omasta terveydestä ja elämästä. Ammattilainen pystyy silloin saamaan tarkan kartoituksen, mikä tilanne on oikeasti, ja motivoimaan paremmin ongelmanratkaisussa.
Päijät-Hämeessä hoitopolut toimivat Marko Jantusen mukaan ”aika hyvin”.
– Tärkeää on hyvä ja toimiva yhteistyö hyvinvointialueen, yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa, alueelliseen huumetyön verkostoon kuuluva Jantunen muistuttaa.
Vuonna 2024 Jantusella tulee täyteen yhdeksän raitista vuotta. Hänellä on lohdullinen viesti päihdeongelman kanssa kamppaileville:
– Raitistuminen on ihan kaikille mahdollista, sillä päihderiippuvuuteen on olemassa hoitokeinoja ja työkaluja avun saamiseksi.