Päijät-Hämeen hyvinvointialue on valmistellut iäkkäiden alueellista asumisen kehittämisen suunnitelmaa, jossa on selvitetty asumisen tarpeita pitkälle tulevaisuuteen.

Asumispalveluiden uudistus mahdollistaa sen, että iäkkäille henkilöille voidaan tarjota kotona asumisen ja nykyisen ympärivuorokautisen palveluasumisen väliin joustavia, yhteisöllisiä ja toimintakyvyn säilymistä tukevia asumis- ja palveluratkaisuja. Palveluita on tarkoitus tarjota jokaisen iäkkään yksilöllisen palvelutarpeen mukaan.

Ratkaisut tullaan Päijät-Hämeessä tekemään tiiviissä yhteistyössä kuntien kanssa, sillä yli 90 prosenttia ikääntyneistä asuu kunnissa joko tavallisessa asunnossa tai senioriasumisen piirissä, joiden osalta keskeinen kehittämisvastuu on kunnilla. Senioriasuminen tarkoittaa ikääntyville suunnattua asumismuotoa, jossa oman asunnon lisäksi asukkaalla voi olla käytettävissä muiden kanssa yhteisiä oleskelutiloja.

– Hyvinvointialueella on hyvä tieto iäkkäiden tilanteesta ja tarpeista, joten meillä on hyvä pohja tehdä kuntien kanssa yhteistyötä, asumisen kehittämisen päällikkö Marko Hiekkanen kertoo.

Aluehallitus kävi asumisen kehittämisen suunnitelmaa läpi kokouksessaan 19.2. ja seuraavaksi esitys etenee vanhusneuvostoon lausunnolle.

Ratkaisuja yksinäisyyteen ja turvattomuuteen

Tässä vaiheessa suunnitelma sisältää muun muassa yhteisöllisen asumisen lisäämisen alueella. Yhteisöllinen asuminen tarkoittaa asumista esteettömässä ja turvallisessa asumisyksikössä, jossa jokaisella asukkaalla on oma asunto ja jossa yksilöllisten tarpeiden mukaiset sosiaalipalvelut järjestetään erikseen kotihoitona, tukipalveluina tai muina kotiin annettavina palveluina. Siihen kuuluu myös aina sosiaalista kanssakäymistä edistävä toiminta, johon palveluntuottaja on velvoitettu.

Yhteisöllisen asumisen tarve tunnistetaan asiakasohjauksessa ja sitä myönnetään tarveperusteisesti. Siksi yhteisöllinen asuminen kohdistuu siitä hyötyviin asiakkaisiin.

Yhteisöllisessä asumisessa tähdätään yli tuhanteen asuntoon Päijät-Hämeen alueella vuonna 2030. Samalla suunnitelman keskeistä asiaa eli ympärivuorokautisen palveluasumisen määrän lisäystarvetta pystytään tulevaisuudessa jarruttamaan.

– Tutkitusti tällä hetkellä keskeisiä haasteita ovat iäkkäiden yksinäisyys ja turvattomuus ja se, että moni iäkäs asuu esteellisissä asunnoissa. Esimerkiksi pesutilat voivat olla hankalasti tavoitettavissa alakerrassa. Yhteisöllinen asuminen vastaa tähän ja jopa edistää ihmisten fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia tuomalla yhteisön turvaa ja toimintaa arkeen, Marko Hiekkanen valottaa.

– Tänä vuonna 65–74-vuotiaiden määrä lähtee loivaan laskuun eli kaikessa rakentamisessa pitää huomioida muuntojoustavuus. Käytännössä kaikki ikäryhmät hyötyvät esteettömästä asumisesta, se on monisukupolvista.

Henkilöstön saatavuus huomioitu

Uusi suunnitelma huomioi myös henkilöstön saatavuuteen liittyvät seikat. Koulutetun työvoiman saatavuus on alueella heikentynyt nopeasti ja saman trendin odotetaan jatkuvan pitkälle tulevaisuuteen.

Työvoiman saatavuus vaihtelee Marko Hiekkasen mukaan yksiköittäin.

– Tiedetään, että työpaikat, jotka ovat helposti saavutettavissa julkisella liikenteellä, ovat suosituimpia ja niihin saadaan kohtuudella työvoimaa. Juuri siitä syystä suunnitelmassa keskitytään sosiaalisen asumisen osalta keskeisiin paikkoihin ja niihin alueisiin, joissa iäkkäitä on eniten.

Valtuustoryhmien tukemiseen 150 000 euroa

Aluehallitus käsitteli kokouksessaan myös valtuustoryhmätukea. Siihen on hyvinvointialueen talousarviossa varattu tänä vuonna 150 000 euroa. Summa on 100 000 euroa vähemmän kuin vuonna 2023.

Päijät-Hämeen hyvinvointialue myöntää tukea valtuustoryhmien toimintaan vuosittain enintään talousarviossa varattujen määrärahojen verran. Hyväksyttäviä kustannuksia ovat esimerkiksi valtuustoryhmän toimintaa tukevan sihteerin palkka ja valtuustoryhmän toimintaa tukevien sisäisten tilaisuuksien kustannukset.

Toimintatuen määrä perustuu vaalitulokseen.