Aluevaltuusto hyväksyi vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025–2026 taloussuunnitelman siihen liittyvine tavoitteineen kokouksessaan 18. joulukuuta.

Talousarvio osoittaa 33,6 miljoonan euron alijäämää. Hyvinvointialueen toimintakulut ensi vuodelle ovat noin 1045 miljoonaa euroa, joista henkilöstömenot kattavat 470,6 miljoonaa ja palveluostot 438 miljoonaa euroa. Toimintatuotot ovat ensi vuonna noin 145,5 miljoonaa. Hyvinvointialue saa valtion rahoitusta 893 miljoonaa euroa.

Talousarvio sisältää 18 miljoonan euron suuruisen talouden tasapainottamisohjelman. Säästöjä tavoitellaan muun muassa vähentämällä ostopalveluja.

Talouden tasapainottamisohjelma ulottuu siirtymäkauden loppuun vuoteen 2030, mutta taseeseen kertynyt noin 77 miljoonan euron alijäämä on tarkoitus kattaa vuoden 2025 loppuun mennessä. Merkittäviä kokonaisuuksia talouden tasapainottamisessa ovat hyvinvointialueen palvelustrategia, tilaohjelman päivittäminen ja henkilöstöohjelma. Valtiolta myös anotaan lisärahoitusta 40 miljoonan euron verran.

– Talouden tilanne on haasteellinen, mutta järkevällä ja tiukalla tavalla toimimalla Päijät-Hämeen hyvinvointialueen on mahdollisuus selvitä haasteista. Meidän täytyy ottaa käyttöön entistä tehokkaampia toimintatapoja ja lisättävä digitalisaatiota, robotiikkaa ja tekoälyn hyväksikäyttöä, jotta saadaan henkilöstöä säästettyä sinne, missä ilman sitä ei pärjätä, hyvinvointialuejohtaja Petri Virolainen totesi.

Hyvinvointialue kokeilee ensimmäistä kertaa ilmiöbudjetointia, jossa määrärahaa ja toimenpiteitä osoitetaan jollekin tunnistetulle ilmiölle. Nyt ilmiöksi on valittu lasten ja nuorten mielen hyvinvoinnin edistäminen.

Aluevaltuusto kävi talousarviosta vilkasta keskustelua.

– Vireä keskustelu osoittaa aina sen, että valtuutetut ovat kiinnostuneita myös budjetista. Talousarviossa on varmasti haasteita niin Päijät-Hämeessä kuin kaikilla muilla hyvinvointialueilla. Valtuustoryhmien ryhmäpuheenvuoroista kumpusi se henki, että haasteet pyritään voittamaan yhteistyöllä, aluevaltuuston puheenjohtaja Mika Kari sanoi.

Asiakasmaksuihin indeksikorotus

Päijät-Hämeen hyvinvointialue korottaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja kymmenen prosenttia tammikuun alusta lähtien valtioneuvoston hyväksymän asetuksen mukaisesti.

Lääkärikäynnin vuosimaksu, käynti päivystyspoliklinikalla ja erikoissairaanhoidon poliklinikalla nousevat 41,80 eurosta 46 euroon. Vuosimaksu kattaa kalenterivuoden käynnit ja käynnin korvaavat puhelut perusterveydenhuollon lääkärillä. Hoitajan vastaanotto on edelleen maksuton.

Hammaslääkärin vastaanoton hinta nousee 13,30 eurosta 14,60 euroon ja suuhygienistin 10,30 eurosta 11,30 euroon. Käyttämättä tai peruuttamatta jätetyistä terveydenhuollon vastaanottopalveluista peritään jatkossa 56,70 euron maksu. Asiakasmaksulain mukainen maksukatto rajoittaa terveydenhuollon ja lyhytaikaisen laitospalvelun maksujen perimistä kalenterivuoden aikana. Vuoden 2024 alusta lähtien maksukatto on 762 euroa vuodessa. Hyvinvointialue voi myös alentaa maksua tai jättää sen perimättä, jos asiakkaan tai potilaan tulo- ja menolaskelma täyttää toimeentulotuen edellytykset.

Koronaviruksen aiheuttama covid-19-tauti on valtioneuvoston asetuksella muuttunut yleisvaarallisesta tartuntataudista valvottavaksi tartuntataudiksi. Koronaviruksen tapausmäärät ja kuolemantapaukset ovat laskeneet maailmanlaajuisesti vuodenvaihteen jälkeen. Valtioneuvoston asetus tuli voimaan 30. kesäkuuta.

Koronavirustautiin liittyvästä hoidosta peritään jatkossa asiakkailta hoitomaksu normaalin asiakasmaksuhinnaston mukaisesti.

  • Osastohoito: Jos koronatestitulos on positiivinen, osastohoidosta veloitetaan hinnaston mukainen maksu.
  • Pitkäaikainen laitoshoito: Jos potilaalla todetaan koronavirustartunta, tämän sairauden hoidosta veloitetaan laitoshoidon asiakasmaksu hinnaston mukaisesti.
  • Avohoidon käynnit, joihin liittyy koronaviruksen testaus, ovat maksullisia. Myös muut avohoidon käynnit, esimerkiksi hengitysinfektiokäynnit, ovat normaaliin tapaan asiakkaalle maksullisia koronaan sairastumisesta riippumatta.
  • Kotisairaalan koronapotilaiden käynneistä otetaan asiakasmaksu hinnaston mukaisesti.
  • Kotihoidon palvelut veloitetaan hinnaston mukaisesti koronavirukseen sairastumisesta huolimatta.
  • Kotisairaanhoidon palvelut veloitetaan hinnaston mukaisesti koronavirukseen sairastumisesta huolimatta.
  • Asumispalvelut veloitetaan hinnaston mukaisesti koronavirukseen sairastumisesta huolimatta.

Valvottavan tartuntataudin, kuten koronaviruksen, aiheuttaman taudin hoitoon määrätyt lääkkeet ovat sairastuneelle edelleen maksuttomia.

Aluehallitus käsitteli tänään 29.5. asiakasmaksujen periaatteita osana talousarvion valmistelua ja esittää aluevaltuustolle, että monet sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut säilyvät edelleen asiakkaille maksuttomina. Maksullisista palveluista esitetään veloitettavaksi lainmukaiset enimmäismaksut.

Asiakasmaksulain mukaan maksuttomia palveluita ovat esimerkiksi perusterveydenhuollon hoitajavastaanotot ja raskaana olevien tutkimus, hoito ja seuranta äitiyspoliklinikoilla. Alaikäisiltä asiakkailta ei peritä enää maksuja poliklinikan antamasta tutkimuksesta ja hoidosta.

Enimmäismaksun periaatteesta poiketen muun muassa ikääntyneiden ravitsemusterapiakäynti sekä lapsiperheiden lyhytaikainen ja säännöllinen kotipalvelu ovat maksuttomia. Veteraanien ja rintamaveteraanien poliklinikkakäynnit, avosairaanhoito ja suun terveydenhuollon käynnit ovat edelleen maksuttomia, eikä niistä peritä perus- tai toimenpidemaksuja. Sotiemme veteraanien elämän viimeisten vuosien tukeminen nähdään arvokkaana.

Maksullisena säilyy esimerkiksi lääkärillä käynti sote-keskuksessa, jollei asiakas valitse sote-keskuksen vuosimaksua. Maksu peritään myös käynnin korvaavasta digitaalisesta palvelusta. Digitaaliset eli sähköiset palvelut kerryttävät maksukattoa samalla tavoin kuin perinteiset käyntiin perustuvat palvelut.

Maksuvapautus vain tietyin ehdoin

Maksun alentamisesta tai sen perimättä jättämisestä voidaan tehdä päätös, jos maksun periminen vaarantaa asiakkaan tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista.

Asiakkaan kokemus hoidon laadusta tai sen vaikuttavuudesta ei oikeuta asiakasmaksuvapautukseen.

– Pettymys hoidon laatuun ja vaikuttavuuteen poikii paljon oikaisuvaatimuksia yksilöjaoksen käsiteltäväksi. Näiden anomusten tekeminen vie turhaan asiakkaan voimavaroja, sillä ne eivät johda maksun alentamiseen tai poistamiseen, toteaa jaoksen puheenjohtaja Sari Niinistö.

Hän kehottaakin antamaan tällaisen palautteen verkkosivujen kautta osoitteessa paijat-sote.fi tai olemaan yhteydessä sosiaali- ja potilasasiamiehiin. Jos hoito on ollut virheellistä, asiakas voi tehdä potilasvahinkoilmoituksen.

Aluevaltuusto päättää asiakasmaksujen periaatteista seuraavassa kokouksessaan.