Search
Generic filters

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen aluevaltuuston kokous pidetään maanantaina 12. päivänä syyskuuta 2022 klo 9.30 Sibeliustalossa osoitteessa Ankkurikatu 7, 15140 Lahti.

Lahdessa 6. päivänä syyskuuta 2022

Päijät-Hämeen hyvinvointialuejohtajaksi valittiin LT Petri Virolainen. Aluevaltuusto teki valinnan 27. kesäkuuta 2022 kokouksessaan virkavaalilla. Valittu johtaja sai äänistä yhteensä 40. Lisäksi ehdokkaista HTM, DI Annikki Niiranen sai 28 ääntä ja LiTM, eMBA Jukka Santala yhden äänen.

Aluevaltuusto päätti myös valita varahenkilön siltä varalta, että valittu hyvinvointialuejohtaja ei ota virkaa vastaan. Varahenkilöksi valittiin Annikki Niiranen, joka sai valinnassa 47 ääntä. Varahenkilövalinnassa ääniä saivat lisäksi Timo Louna (3 ääntä), Tuomo Nieminen (14 ääntä) ja Jukka Santala (5 ääntä).

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen aluevaltuuston kokous pidetään maanantaina 27. päivänä kesäkuuta 2022 klo 10.30 Sibeliustalossa osoitteessa Ankkurikatu 7, 15140 Lahti.

Lahdessa 22. päivänä kesäkuuta 2022

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen aluevaltuusto hyväksyi kokouksessaan 13.6.2022 ensimmäisen hyvinvointialuestrategian ohjaamaan toimintaa vuoteen 2025 asti.

Hyvinvointialuestrategia yhdessä kuvassa. Päijät-Hämeen hyvinvointialueen arvot ovat luottamus, rohkeus, välittäminen, oikeudenmukaisuus. Perustehtävä eli missio on ”tuemme päijäthämäläisten hyvinvointia ja järjestämme laadukkaat palvelut vastuullisesti ja joustavasti”. Päämäärä eli visio on ”hyvinvoivat asukkaat turvallisessa, elinvoimaisessa ja uudistuvassa Päijät-Hämeessä”. Keskeiset tavoitteet ovat vaikuttavat, kustannustehokkaat sekä saavutettavat palvelut ja erinomainen asiakaskokemus, saavutettu asema alan parhaana julkisena työpaikkana sekä luottamuksen avulla rakennettu, sujuva yhteistyö alueen kuntien, yhteisöjen ja valtionhallinnon kanssa - asukkaiden parhaaksi.
Päijät-Hämeen hyvinvointialueen strategia yhdessä kuvassa.

Strategia kuvaa Päijät-Hämeen hyvinvointialueen päämäärää ja identiteettiä osana päijäthämäläistä yhteisöä. Sen kunnianhimoisena tavoitteena on esimerkiksi luoda Päijät-Hämeen hyvinvointialueesta alan paras julkinen työpaikka Suomessa.

Hyvinvointialueen toiminnalle on luotu tulevaisuuden tavoitekuvaksi ”hyvinvoivat asukkaat turvallisessa, elinvoimaisessa ja uudistuvassa Päijät-Hämeessä”. Hyvinvointialueen perustehtäväksi eli missioksi puolestaan on määritelty ”tuemme päijäthämäläisten hyvinvointia ja järjestämme laadukkaat palvelut vastuullisesti ja joustavasti”.

Hyvinvointialueen toiminnalle on määritelty neljä arvoa: luottamus, rohkeus, välittäminen ja oikeudenmukaisuus.

Arvojen, vision ja mission lisäksi strategiassa on asetettu kolme päätavoitetta seuraaville vuosille:

1. Vaikuttavat, kustannustehokkaat ja saavutettavat palvelut sekä erinomainen asiakaskokemus.

2. Saavutettu asema alan parhaana julkisena työpaikkana.

3. Luottamuksen avulla rakennettu, sujuva yhteistyö alueen kuntien, yhteisöjen ja valtionhallinnon kanssa – asukkaiden parhaaksi.

Strategiaa täydennetään myöhemmin tänä vuonna sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategialla, pelastustoimen palvelutasopäätöksellä sekä hyvinvointialueen talousarviolla ja – suunnitelmalla. Lisäksi hyvinvointialueelle luodaan henkilöstö-, digi- ja data-, toimitila-, omavalvonta-, monituottajuus-, viestintä- ja osallisuusohjelmat.

Strategian valmistelu aloitettiin taustatyöllä jo vuonna 2021, ja varsinainen valmistelu alkoi aluevaltuuston toimikauden alettua maaliskuussa 2022. Valmistelutyössä on aluevaltuuston ja aluehallituksen strategiatyöskentelyn lisäksi kuultu esimerkiksi järjestöjä, tehty väestökysely sekä koottu henkilöstön näkemyksiä strategiasta. Strategian toteutumisen seurannasta vastaavat aluevaltuusto, aluehallitus ja hyvinvointialueen johto.

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen aluevaltuuston kokous pidetään maanantaina 13. päivänä kesäkuuta 2022 klo 9.30 Sibeliustalossa osoitteessa Ankkurikatu 7, 15140 Lahti.

Lahdessa 7. päivänä kesäkuuta 2022

Valtuutetut keskustelivat edessä olevasta hyvinvointialueen strategian valmisteluprosessista. Viikko sitten aluevaltuustolla oli ensimmäinen strategiapäivä, jossa kuultiin väliaikaishallinnon aikana tehdystä alustavan luonnoksen työstöstä ja taustoista sekä keskusteltiin tärkeimmistä tavoitteista, visiosta ja arvoista.

Tämänpäiväisen kokouksen puheenvuoroissa korostui tarve käydä vielä paljon keskustelua strategiasta uuden aluevaltuuston kesken ja varmistaa, että esimerkiksi hyvinvointialueelle siirtyvällä henkilöstöllä on riittävä mahdollisuus tuoda näkemyksensä esiin. Väliaikaishallinnon toimikauden aikana strategiatyön taustaksi on esimerkiksi analysoitu kymmeniä strategisia taustadokumentteja, tehty asukaskysely sekä kaksi henkilöstökyselyä, pidetty lukuisia työpajoja ja haastateltu eri sidosryhmien edustajia.

Aluevaltuusto merkitsi myös tiedoksi aluevaltuuston valtuustoryhmät sekä valitsi aluevaalilautakunnan toimikaudeksi 2022–2025.

Pisimmän ja vilkkaimman keskustelun aluevaltuusto kävi päättäjien palkkioista, erityisesti aluehallituksen puheenjohtajan palkkiosta. Puheenvuoroissa tuotiin esille esimerkiksi vertailua muiden alueiden sekä kuntien linjauksiin.

Aluehallitus esitti hallintosäännöstä poistettavaksi mainintaa, jonka mukaan aluehallituksen puheenjohtajalle ei maksettaisi kokouspalkkioita muista kuin aluevaltuuston kokouksista. Perusteluna muutosesitykselle oli se, että kyseinen muotoilu hallintosäännössä johtaisi tilanteeseen, jossa aluehallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio ilman kokouspalkkioita jäisi muun puheenjohtajiston palkkiorakennetta alhaisemmaksi suhteessa tehtävän sisältöön ja ajankäyttöön. Asiasta päädyttiin äänestämään, ja pohjaesitys hallintosäännön muutoksesta jäi voimaan äänin 38–24.

Kokouksen esityslista: Esityslista (tweb.fi)