Päijät-Hämeen hyvinvointialueen talousarvion suunnittelukehystä vuodelle 2024 käsiteltiin aluevaltuuston kokouksessa 11. syyskuuta. Talousarvion suunnittelukehys on tällä hetkellä 25,4 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Valmistelun tavoitteena on alun perin ollut realistinen talousarvio ilman alijäämää, mutta tavoite on haasteellinen toimintaympäristössä, jossa saatava valtionrahoitus ja kaikki toimintaan liittyvät kustannuspaineet eivät ole selvillä.

Aluehallitus asetti toimialoille kesäkuussa 1,8 prosentin eli 18 miljoonan euron tasapainotusvaateen, joka on huomioitu laskelmassa. Myös palkkaharmonisointi ja palvelutarpeen kasvu sisältyvät lukuihin.

– Suunnittelukehyksen pohjana on heinäkuun tulosennuste. Siinä on huomioitu uusin valtion rahoituslaskelma, joka julkaistiin elokuun lopussa. Rahoituslaskelma tulee vielä täsmentymään tänä vuonna kahdesti talousarvion valmistelun aikana. Oletuksena on, että rahoitus hiukan parantuu, talousjohtaja Antti Niemi kommentoi.

Valtionrahoituksen taso ensi vuodelle on tällä hetkellä 903 miljoonaa euroa.

Suunnittelukehys ei sisällä hankerahoitusta. Hankerahoitus voidaan huomioida kehyksen ylittävänä, mutta se ei saa heikentää tulosta.

Aluevaltuusto merkitsi esitetyn suunnittelukehyksen tiedoksi. Hallintosäännön mukaisesti aluehallitus oli jo hyväksynyt suunnittelukehyksen edellisessä kokouksessaan. Seuraavaksi aluehallitus käsittelee ehdotettuja sopeuttamistoimia. Talousarviokirja esitellään viimeistään joulukuun aluevaltuustossa.

Kokouksessa myönnettiin myös ero Minna Lampiselle hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan jäsenen luottamustoimesta. Täydennysvaalissa hänen tilalleen valittiin Sinikka Ruuska.

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen aluevaltuuston kokous järjestetään maanantaina 11. syyskuuta 2023 klo 9.30 alkaen.

Kokous on seurattavissa Päijät-Hämeen hyvinvointialueen Youtube-kanavalla.

Kokous järjestetään Sibelius-talon Puusepän salissa, Ankkurikatu 7, 15140 Lahti

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

 • Eron myöntäminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan jäsenelle ja lautakunnan täydennysvaali
 • Aluehallituksen yksilöasioiden jaoston täydennysvaali
 • Aluevaltuuston valtuustoryhmän muutos
 • Päijät-Hämeen hyvinvointialueen talousarvio 2024
 • Vaalijalan kuntayhtymän tilinpäätös ja arviointikertomus 2022

Esityslista ja pöytäkirja

Esityslista ja liitteet ovat nähtävillä Päijät-Hämeen hyvinvointialueen verkkosivuilla.

Kokouksen pöytäkirja julkaistaan Päijät-Hämeen hyvinvointialueen verkkosivulla heti sen jälkeen, kun pöytäkirja on tarkastettu. Pöytäkirja valitusosoituksineen pidetään yleisesti nähtävänä hyvinvointialueen verkkosivuilla.

Lahdessa 6. syyskuuta 2023

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen aluevaltuusto hyväksyi sekä hyvinvointialueen että hyvinvointikuntayhtymän tilinpäätökset ja tarkastuskertomukset vuodelta 2022 kokouksessaan 5. kesäkuuta.

Hyvinvointialueen valmistelutyötä tehtiin valtakunnallisen tiekartan pohjalta ja se onnistui tarkastuslautakunnan mukaan melko hyvin vähäisistä henkilöstöresursseista huolimatta. Hyvinvointialueelle siirtyminen toteutui turvallisesti.

Hyvinvointialuevalmistelussa Päijät-Häme on ollut etumatkalla valtaosaan muihin Suomen alueisiin nähden vuonna 2017 perustetun hyvinvointikuntayhtymän myötä. Hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan saaman selvityksen mukaan alueen valmistelurahoitus ei riittänyt, koska aiemmin integroidut alueet saivat liian vähän valtionavustusta työmääräänsä suhteutettuna. Lisäksi lautakunta korostaa, että tulevien vuosien rahoituksen ja henkilöstöresurssien riittävyydestä tulee huolehtia.

Useat palvelut säilyvät maksuttomina

Päijät-Hämeen hyvinvointialue veloittaa ensi vuonna asiakasmaksuina valtioneuvoston vahvistamat enimmäismaksut. Useat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut säilyvät edelleen asiakkaille maksuttomina.

Asiakasmaksulain mukaan maksuttomia palveluita ovat esimerkiksi perusterveydenhuollon hoitajavastaanotot ja raskaana olevien tutkimus, hoito ja seuranta äitiyspoliklinikoilla. Alaikäisiltä asiakkailta ei peritä enää maksuja poliklinikan antamasta tutkimuksesta ja hoidosta.

Veteraanien ja rintamaveteraanien poliklinikkakäynnit, avosairaanhoito ja suun terveydenhuollon käynnit ovat edelleen maksuttomia, eikä niistä peritä perus- tai toimenpidemaksuja. Myös ikääntyneiden ravitsemusterapiakäynti sekä lapsiperheiden lyhytaikainen ja säännöllinen kotipalvelu kuuluvat jatkossa maksuttomiin palveluihin.

Maksullisena säilyy esimerkiksi lääkärillä käynti sote-keskuksessa, jollei asiakas valitse sote-keskuksen vuosimaksua. Maksu peritään myös käynnin korvaavasta digitaalisesta palvelusta.

Vaihdoksia luottamuspaikoissa

Aluevaltuusto myönsi valtuutettu Jyrki Joensuulle hänen pyynnöstään eron aluevaltuuston jäsenyydestä. Valtuuston toiseksi varapuheenjohtajaksi Joensuun tilalle valittiin Rami Lehto.

Elisa Lientola siirtyy aluehallituksen varsinaiseksi jäseneksi varajäsenenään Minerva Kastehelmi. Vaihdoksen taustalla on teknistä vaaliliittoa koskeva sopimus.

Ero luottamustoimesta yksilöasioiden jaostossa myönnettiin jaoston jäsenille Sinikka Ruuskalle ja Juha Halmeelle sekä varajäseninä toimiville Heidi Hakaselle ja Sari Sikkilälle. Välittömästi aluehallituksen alaisena hyvinvointialueen palveluksessa toimivat henkilöt eivät ole vaalikelpoisia jaostoon. Yksilöasioiden jaostoon valittiin varsinaisiksi jäseniksi Minna Lampinen ja Erkki Nieminen sekä varalle Toini Louekoski-Huttunen ja Maarit Tuomi.

Aluevaltuusto hyväksyi myös aluehallituksen puheenjohtajan tehtävän hoitamisen kokoaikaisena 15.5.2023 alkaen aluevaltuustokauden loppuun saakka.

Linkki aluevaltuuston esityslistaan ja asiakirjoihin

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen aluevaltuuston kokous järjestetään maanantaina 5. kesäkuuta 2023 klo 9.30 alkaen.

Kokous on seurattavissa Päijät-Hämeen hyvinvointialueen Youtube-kanavalla

Kokous järjestetään Sibelius-talon Puusepän salissa, Ankkurikatu 7, 15140 Lahti

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

 • Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän arviointikertomus ja tilinpäätöksen hyväksyminen 2022
 • Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän tilinpäätökseen 2022 kirjatun arvonlisäveron oikaisun palautus jäsenkunnille
 • Sosiaalialan osaamiskeskus Verso-liikelaitoksen loppuselvitys
 • Päijät-Hämeen hyvinvointialueen arviointikertomus ja tilinpäätöksen hyväksyminen 2022
 • Eteva kuntayhtymän arviointikertomus ja tilinpäätöksen hyväksyminen 2022
 • Hyvinvointialueen asiakasmaksujen periaatteet
 • Aluevaltuuston jäsenen eroaminen ja varajäsenen kutsuminen valtuutetuksi ja aluevaltuuston puheenjohtajiston täydennysvaali
 • Aluehallituksen varsinaisen jäsenen ero ja aluehallituksen täydennysvaali
 • Eron myöntäminen aluehallituksen yksilöjaoston jäsenyyksistä jaoston täydennysvaali
 • Aluehallituksen puheenjohtajan tehtävän hoitaminen kokoaikaisena
 • Luottamushenkilöiden ja johtavien viranhaltijoiden sidonnaisuudet

Esityslista ja pöytäkirja

Esityslista ja liitteet ovat nähtävillä Päijät-Hämeen hyvinvointialueen verkkosivuilla

Kokouksen pöytäkirja julkaistaan Päijät-Hämeen hyvinvointialueen verkkosivulla heti sen jälkeen, kun pöytäkirja on tarkastettu. Pöytäkirja valitusosoituksineen pidetään yleisesti nähtävänä hyvinvointialueen verkkosivuilla.

Lahdessa 31. toukokuuta 2023

Aluevaltuusto hyväksyi kokouksessaan maanantaina 8. toukokuuta muutoksia hallintosääntöön. Suurin osa muutoksista on pieniä ja koskee voimassa olevien hallintosääntökirjausten teknisiä tarkennuksia. Keskeisin muutos liittyy hyvinvointialueen aluehallituksen puheenjohtajan tehtävän hoitoon. Puheenjohtaja voi hoitaa tehtävää aluevaltuuston päätöksellä osa-aikaisesti tai kokoaikaisesti, jolloin osa- tai kokoaikaisuus kestää koko aluehallituksen toimikauden. Aluevaltuutetut käyttivät aiheesta useita puheenvuoroja, ja äänestysten jälkeen aluevaltuusto päätti äänin 40–28 (yksi tyhjä), että kuluvalla toimikaudella puheenjohtaja hoitaa tehtävää kokoaikaisesti.

Puheenjohtajan kokoaikaisen luottamustehtävän vuosipalkkio on 75 000 euroa, eikä muita hallintosäännön määrittelemiä kokouspalkkioita ja muita palkkioita makseta.

Hallintosääntö on hyvinvointialueen hallinnon ja toiminnan keskeinen ohjausväline, jossa määritellään esimerkiksi johtamisjärjestelmä, toimielimet ja tehtävien ja toimivallan jako eri toimielinten välillä.

Hyvinvointiraportissa ilon ja huolen aiheita

Aluevaltuusto hyväksyi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan valmisteleman hyvinvointiraportin vuodelta 2022. Raportti kuvaa hyvinvoinnin tilaa ja toteutuneita hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimia kunnissa ja hyvinvointikuntayhtymän toimialoilla ennen hyvinvointialueen aloittamista.

Päijäthämäläisten hyvinvointia lisäsivät viime vuonna työllisyysasteen positiivinen kehitys, pitkäaikaistyöttömyyden väheneminen, koulutustason nousu sekä lähellä olevan luonnon merkitys hyvinvoinnin lähteenä.

Huolta hyvinvoinnin tilasta ovat aiheuttaneet nuorten mielenterveyden haasteet, nuorten aikuisten päihteiden riskikäyttö, yläkouluikäisten sähkötupakointi, lasten fyysisen toimintakyvyn heikentyminen, lapsiperheiden jaksaminen ja avun saanti sekä ikääntyneiden yksinäisyyden lisääntyminen.

Ennenaikaisesti menetettyjä elinvuosia tarkastelevassa PYLL-selvityksessä huolen aiheeksi nousivat miesten alkoholinkäyttö sekä erityisesti naisten huumeiden käyttö.

Yhteistyö kuntien, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä muiden toimijoiden välillä on keskeisin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työssä onnistumisen edellytys. Vuoden 2022 yhteistyö vaikuttaa hyvinvointiraportin perusteella monimuotoiselta ja sitä on arvioitu myönteisesti. Hyvinvointialueen neuvottelukuntatyöskentelyllä pyritään vahvistamaan alueellista yhteistyötä myös jatkossa.

Raportissa tarkastellaan myös hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi tehtyjä toimenpiteitä, joita kunnissa ja hyvinvointikuntayhtymässä on tehty yhdessä järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa. Raportin mukaan yhteistyön tuloksena oli vaikuttavaa toimintaa.

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen aluevaltuuston kokous järjestetään maanantaina 8. toukokuuta 2023 klo 9.30 alkaen.

Kokous on seurattavissa Päijät-Hämeen hyvinvointialueen Youtube-kanavalla

Kokous järjestetään Sibelius-talon Puusepän salissa, Ankkurikatu 7, 15140 Lahti

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

 • Hallintosäännön muuttaminen
 • Päijät-Hämeen hyvinvointialueen hyvinvointiraportti vuodelta 2022

Esityslista ja pöytäkirja

Esityslista ja liitteet ovat nähtävillä Päijät-Hämeen hyvinvointialueen verkkosivuilla

Kokouksen pöytäkirja julkaistaan Päijät-Hämeen hyvinvointialueen verkkosivulla heti sen jälkeen, kun pöytäkirja on tarkastettu. Pöytäkirja valitusosoituksineen pidetään yleisesti nähtävänä hyvinvointialueen verkkosivuilla.

Lahdessa 3. toukokuuta 2023

Päijät-Hämeen hyvinvointialue kokeilee todennäköisesti maan ensimmäisenä hyvinvointialueena ilmiöpohjaista budjetointia ensi vuodelle. Ilmiöpohjainen budjetointi pyrkii vastaamaan sellaisiin monimutkaisiin yhteiskunnallisiin ongelmiin tai ilmiöihin, jotka eivät ratkea yksittäisen organisaation tai hallinnonalan omin toimin tai voimin. Yhtenä esimerkkinä voivat olla esimerkiksi lasten ja nuorten pahoinvoinnin vähentämiseen tähtäävät toimenpiteet.

Ilmiötä on tarkasteltava pidemmällä aikajänteellä, koska vaikkapa lasten ja nuorten hyvinvoinnin ongelmia ei ole mahdollista ratkaista yhden talousarviovuoden aikana. Onnistuessaan ilmiöpohjainen budjetointi vähentää inhimillistä kärsimystä, antaa paremman kuvan valitun ilmiön kokonaiskustannuksista ja tehostaa varojen käytön vaikuttavuutta.

Ilmiöpohjaisen budjetoinnin mahdollista kohdetta sekä ensi vuoden talousarvion valmistelua käsitellään torstaina ja perjantaina hyvinvointialueen aluevaltuuston seminaarissa Lappeenrannassa.

Tavoitteena nollatulos

Päijät-Hämeen hyvinvointialue tavoittelee ensi vuodelle nollatulosta eli talousarviota ilman alijäämää. Tavoite on äärimmäisen vaativa, kun huomioidaan asukkaiden palvelutarpeen kasvu, lakisääteiset tehtävä- ja mitoituslisäykset sekä ostopalveluiden hintoihin ja palkkoihin kohdistuvat korotuspaineet.

Työntekijätarvetta lisäävät muutokset kiristävät tilannetta entisestään, koska sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen työntekijöistä on maanlaajuinen pula jo nyt.

– Päijät-Häme lähtee ensi vuoteen paremmista asetelmista kuin moni muu hyvinvointialue, mutta meillä on suhteessa muita vähemmän rahaa käytettävissä kansalaisten palveluihin. Nollatulos on näissä oloissa kova tavoite, mutta valmiiksi alijäämäistä talousarviota ei kannata valmistella. Se vain siirtää ongelmat ajassa eteenpäin, kun alijäämä on katettava tulevien vuosien rahoituksesta, sanoo hyvinvointialuejohtaja Petri Virolainen.

Työntekijäpulaan etsittävä ratkaisuja

Koska lakisääteiset palvelut on taattava, tiukka talous merkitsee, ettei mitään uusia palveluita ole mahdollista tuoda valikoimaan, vaan jostakin ei-välttämättömästä on jopa tingittävä. Työntekijäpulaan on etsittävä ratkaisuja kaikin keinoin, lähtien koko toimialan houkuttelevuuden parantamisesta.

Päijät-Hämeen hyvinvointialueella tuore, laajamittainen henkilöstöohjelma tähtää työntekijöiden saatavuuden parantamiseen ja olemassa olevan henkilöstön työhyvinvoinnin vahvistamiseen.

– Totuus on, että sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuus ja laatu ovat kärsineet pitkittyneen koronatilanteen, sodan ja työntekijäpulan vuoksi. Hyvinvointialueuudistus ei ole tähän syypää, mutta alueet ovat saaneet tämän tilanteen perinnöksi, ja niiden on nyt nämä ongelmat selätettävä. Uusien velvoitteiden sijaan toivomme alueille työrauhaa jo tehtyjen muutosten toteuttamiseen ja käytäntöön viemiseen, Virolainen kiteyttää.

Seminaari jatkuu työpajoissa

Aluevaltuuston seminaari jatkuu perjantaina työpajatyöskentelyllä, jossa hyvinvointialueen toimialat käyvät läpi toimintaansa kohdistuvia muutos- ja rahoitustarpeita.

Hyvinvointialueella talousarviota valmistellaan ainutlaatuisen laajassa yhteistyössä edeltäviin organisaatioihin nähden, ja aluevaltuustolla sekä poliittisilla toimielimillä on aiempaa paremmat mahdollisuudet vaikuttaa siihen, mihin rahaa käytetään.

– Tämä on aluevaltuustolle ensimmäinen kerta, kun teemme yhteisen hyvinvointialueen talousarviota. Seminaari on siitäkin näkökulmasta tärkeä, että valtuutetuille muodostuu ajantasainen käsitys, missä talousarvion suurimmat kipukohdat ovat. Yhdessä voimme sitten etsiä niihin ratkaisuja, aluevaltuuston puheenjohtaja Mika Kari toteaa.

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen aluevaltuuston kokous järjestetään maanantaina 3. huhtikuuta 2023 klo 9.30 alkaen.

Kokous on seurattavissa Päijät-Hämeen hyvinvointialueen Youtube-kanavalla

Kokous järjestetään Sibelius-talon Puusepän salissa, Ankkurikatu 7, 15140 Lahti

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

 • Ikääntyneiden palvelujen järjestämissuunnitelma
 • Sosiaalihuollon kuljetuspalvelujen asiakasmaksut 1.6.2023 alkaen
 • Aluevaltuuston muut asiat
 • Tiedoksi merkittävät asiat

Esityslista ja pöytäkirja

Esityslista ja liitteet ovat nähtävillä Päijät-Hämeen hyvinvointialueen verkkosivuilla

Kokouksen pöytäkirja julkaistaan Päijät-Hämeen hyvinvointialueen verkkosivulla heti sen jälkeen, kun pöytäkirja on tarkastettu. Pöytäkirja valitusosoituksineen pidetään yleisesti nähtävänä hyvinvointialueen verkkosivuilla.

Lahdessa 29. maaliskuuta 2023

Demokratia ja osallisuus näkyvät tänä vuonna vahvasti Päijät-Hämeen hyvinvointialueen talousarvion laadinnassa. Hyvinvointialueen päättäjät ja toimielimet tekevät valmistelua yhdessä viranhaltijoiden kanssa. Eri toimielimet käsittelevät talousarvioesityksen, ja aluehallitus pyytää niiltä lausuntoja siitä.

– Hyvinvointialueen talousarvio laaditaan nyt ensimmäistä kertaa kaikkien toimi- ja vaikuttamistoimielinten ollessa käynnissä. Muutos kuntayhtymän aikaan on merkittävä, kun osallisuus lisääntyy. Prosessi on suunniteltu kattavasti niin, että useat tahot pääsevät kommentoimaan talousarviota ennen sen varsinaista talousarviokäsittelyä, aluehallituksen puheenjohtaja Kristiina Hämäläinen kertoo.

– Hyvinvointialueen talousarvioprosessissa on uutta myös kokeneille kuntapäättäjille, sillä valtionohjaus ja lainsäädäntö vaikuttavat suoraan sen käsittelyyn. Odotan mielenkiinnolla työskentelyn käynnistymistä, Hämäläinen jatkaa.

Rahoituslaskelma huhtikuussa

Valtiovarainministeriön ensimmäinen rahoituslaskelma vuodelle 2024 valmistuu huhtikuun alussa. Huhtikuussa toimialat tekevät talousarvioon muutosesityksensä, jonka jälkeen se etenee aluehallitukseen ja aluevaltuuston seminaariin.

Järjestöneuvottelukunta, vanhusneuvosto, vammaisneuvosto ja nuorisovaltuusto käsittelevät talousarviota toukokuun kokouksissaan. Asiakas- ja osallisuuslautakunta ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta perehtyvät aiheeseen kesäkuussa, turvallisuuden ja varautumisen lautakunta marraskuussa.

– Uusi hyvinvointialueen malli painottaa entistä enemmän demokraattista valmistelua. Siksi vaikuttamistoimielintenkin huomiointi talousarviota laadittaessa on hyvin perusteltua, talousjohtaja Antti Niemi toteaa.

Päijät-Hämeessä toimielinten ja päättäjien osallistumisen lisäksi osana talousarvion valmistelua voivat olla esimerkiksi ilmiöpohjaisen ja osallistuvan budjetoinnin kokeilut.

Aluehallitus käsittelee talousarvion viimeisimmän version marraskuussa. Aluevaltuusto päättää talousarvion hyväksymisestä 18. joulukuuta.

Ilmiöbudjetointi on uudenlainen tapa täydentää perinteistä talousarviota. Parhaimmillaan se parantaa päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja vastaa eri toimialojen laajalla yhteistyöllä ilmiön synnyttämiin haasteisiin.

– Ilmiöbudjetoinnissa on kyse siitä, että tunnistamme toiminnasta sellaisen kokonaisuuden tai aiheen, joka läpäisee kaikkien meidän toimialojemme palvelutuotannon. Esimerkkinä voisi mainita kestävän kehityksen. Silloin, kun asia tunnistetaan ilmiöksi, toimialalla suunnitellaan sille toimenpiteitä, osoitetaan siihen määrärahaa ja asetetaan mittarit tavoitteen toteutumisen seuraamiseksi. Ilmiöbudjetointi siis tehdään toimialoilla osana operatiivisen toiminnan suunnittelua, talousjohtaja Antti Niemi taustoittaa.

Myös demokratiaelimet voivat esittää ilmiöitä huomioitavaksi talousarvion valmistelussa.

Lapset, nuoret ja osallisuus lautakuntien ehdotuksina

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta käsitteli ilmiöbudjetointia kokouksessaan 9. maaliskuuta ja päätti esittää aluehallitukselle ilmiöpohjaisen ja osallistuvan budjetoinnin ilmiöksi lasten ja nuorten mielen hyvinvoinnin edistämistä.

Asiakas- ja osallisuuslautakunta puolestaan päätti kokouksessaan tiistaina 7. maaliskuuta esittää aluehallitukselle, että tarkasteltavaksi ilmiöksi otettaisiin asiakkaiden ja asukkaiden osallistuminen hyvinvointialueen toiminnan ja palveluiden kehittämiseen. Perusteluna lautakunta totesi, että ilmiö kattaa kaikki toimialat, osallisuus koskee kaikkia ja sitä voidaan edistää yhteistyössä myös kuntien kanssa.

Demokratia näkyy talousarviossa

– Ilmiöbudjetoinnin myötä demokraattinen päätöksenteko näkyy entistä paremmin talousarviossa. Budjetointiin tulee sen mukana näkökulmaa myös arvovalinnoista eli asioista, joihin halutaan kiinnittää erityistä huomiota, Antti Niemi sanoo.

– Totta kai lakisääteiset palvelut ja toimet täytyy hoitaa, mutta ilmiöbudjetissa voidaan asettaa erillisiä tavoitteita, jotka pitkällä tähtäimellä hyödyttävät koko hyvinvointialueen toimintaa ja maakunnan asukkaita. Ilmiöitä ei tietenkään voi olla kovin monta ja kaikille ei voi luvata kaikkea, mutta on hyvä nyt kokeilla ensin jollain pienellä kokonaisuudella ja katsoa, mitä sillä saavutetaan.

Uutta koko Suomessa

Ilmiöbudjetointi on uutta koko Suomessa. Sen avulla pyritään vastaamaan entistä kokonaisvaltaisemmin sellaisiin monimutkaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin tai ilmiöihin, jotka eivät ratkea minkään yksittäisen hallinnonalan omin toimin tai voimin. Tällaisia ovat muun muassa hyvinvointi, sosiaalinen epätasa-arvo tai ilmastonmuutos. Ilmiöbudjetointi voi tehostaa myös käytettävissä olevien varojen käyttöä.

Hyvinvointialueen talousarviotavoitteet käsitellään aluehallituksen huhtikuun kokouksessa.