Päijät-Hämeen hyvinvointialueella järjestellään uudelleen psykiatrian osastohoitopalveluja. Valtakunnallinen psykiatripula näkyy myös Päijät-Hämeessä ja edellyttää toimenpiteitä, jotta asianmukainen hoito voidaan turvata.

Hyvinvointialueella toimii elokuun alusta alkaen neljä psykiatrian osastoa, joilla on yhteensä 48 osastohoitopaikkaa aiemman 64 paikan sijasta.  Koska psykiatriset potilaat saapuvat yleensä sairaalaan päivystyksellisesti, kaikki osastot toimivat akuuttiosastoina, jotta kiireelliseen hoidon tarpeeseen pystytään vastaamaan mahdollisimman hyvin.

Nuorisopsykiatrian osastohoidon paikkamäärä ja toiminta säilyvät ennallaan.

Kehittämistyö jatkuu

Perhe- ja sosiaalipalveluiden toimialajohtaja Mika Forsberg toteaa, että muutos edellyttää alueella tehdyn kehittämistyön jatkamista sekä toimintamallien uudistamista ja käyttöönottoa.

– Riittävän tiiviillä ja tavoitteellisella hoidolla ehkäistään myös hoidon tarpeen pitkittymistä. Psykiatrian henkilökunta esihenkilöineen on toiminut merkittävänä voimavarana viime vuosina tehdyssä kehittämistyössä.

Forsberg kertoo, että psykiatrian puolelle on kehitetty uusia toimintamalleja hoidon tarpeisiin vastaamiseksi.

– Psykiatrien rekrytointihaasteiden myötä on ryhdytty tarkastelemaan nykyisiä tehtävärakenteita sekä asiantuntijasairaanhoitajien roolia hoitotyön koordinaation tukena.

Muutoksen valmistelun yhteydessä on tullut esille myös se, että osastohoidon piirissä on melko paljon asunnottomia henkilöitä.

– Asunnottomuus vaikeuttaa merkittävästi kuntoutumista ja asunnottomien henkilöiden kohdalla tarvitaan tiivistä yhteistyötä sosiaalityön palvelujen kanssa, Forsberg huomauttaa.

Henkilöstö mukana muutoksessa

Psykiatrian palveluiden uudelleen järjestämisellä ei tavoitella säästöjä, eikä niistä seuraa henkilöstövähennyksiä. Henkilöstöllä on saanut osallistua muutoksen valmisteluun, ja sen näkemyksiä on selvitetty kyselyllä.

Mika Forsberg korostaa, että erikoissairaanhoidon psykiatrian palvelut ovat vain osa mielenterveyspalveluiden kokonaisuutta.

– Perusterveydenhuollon mielenterveyspalvelujen ja sosiaalipalvelujen kehittämisen ohella mielen hyvinvoinnin tukemiseksi tarvitaan ennaltaehkäiseviä palveluja. Hyvinvointialueella on tehty paljon yhdyspinta- ja kuntayhteistyötä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen eteen, jotta sosiaali- ja terveydenhuollon tarve vähenisi.

Psykiatritilanne on heikentynyt merkittävästi Päijät-Hämeen hyvinvointialueella vuoden 2023 aikana. Tällä hetkellä koko psykiatrin viroista on täytettynä 35 prosenttia. Psykiatrin virkoja on yhteensä 39.

– Aluehallitus keskusteli päätöksestä pitkään eikä päätös ollut yksinkertainen tai helppo. Osaajapula ja sen vaikutukset aiheuttavat vakavaa huolta myös päättäjissä, ja toimenpiteitä sen helpottamiseen tulee edelleen päättäväisesti toteuttaa, tänään 29.5. kokoontuneen aluehallituksen puheenjohtaja Kristiina Hämäläinen kommentoi.