Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunta ei käytä enää maskia jokaisessa vastaanottotilanteessa

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnan maskisuositusta kevennetään 23.1. lähtien, eikä maskia tarvitse käyttää vastaanottotilanteissa.

Erityisen vakavalle koronataudille alttiiden potilaiden hoidossa maskia käytetään edelleen poliklinikoilla ja sote-keskuksissa potilaiden hoitotilanteissa sekä sosiaalihuollon asiakasvastaanottotilanteissa. Kotikäynneillä maskia ei ole tarvetta käyttää muutoin kuin iäkkäiden yli 70-vuotiaiden tai vakavalle koronataudille alttiiden potilaiden hoidon yhteydessä. Myös kaikissa aikuisten vuodeosastojen ja pitkäaikaishoivan potilas- tai asiakaskontakteissa jatketaan kirurgisten suu-nenäsuojainten käyttöä.

Lasten hoidossa maskia käytetään vain vakavalle koronalle alttiiden potilaiden ja asiakkaiden hoitotilanteissa.

Influenssakauden aikana henkilökunta voi tarvittaessa käyttää kuitenkin kirurgista suu-nenäsuojainta kaikissa potilas- ja asiakaskontakteissa. Ensisijaisesti koronatartuntoja ehkäistään turvaväleillä ja hyvällä käsi- ja yskimishygienialla.