Sosiaali- ja potilasasiamiehille yli 1700 yhteydenottoa Päijät-Hämeessä

image received via email

 

 

 

Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Sosiaali- ja potilasasiamiehille yli 1700 yhteydenottoa Päijät-Hämeessä

Vuonna 2023 Päijät-Hämeen hyvinvointialueen sosiaali- ja potilasasiamiehiin otettiin yhteyttä yli 1700 kertaa. Sosiaaliasiamiehille tuli 312 ja potilasasiamiehille 1417 yhteydenottoa. 

Yleisimmin sosiaaliasiamiehille tulleet yhteydenotot koskivat palvelun toteuttamista tai päätöksiä ja sopimuksia, potilasasiamiehille tulleet yhteydenotot hoidon toteuttamista, hoitoon pääsyä ja potilasvahinkoa tai sen epäilyä. Yhteydenotoista 69 % oli uusia ja 26 % jatkoyhteydenottoja. 

Palvelut yhtenäistyivät 

Sosiaali- ja potilasasiamiesten tehtäviin kuuluu mm. neuvoa potilas- ja asiakaslakien soveltamiseen liittyvissä asioissa, tiedottaa asiakkaiden ja potilaiden oikeuksista ja auttaa muistutuksen tekemisessä. 

Sosiaali- ja potilasasiamiesten palvelut yhtenäistyivät Päijät-Hämeessä hyvinvointialueuudistuksen myötä vuoden 2023 alussa. Hyvinvointialueen toiminnan käynnistyminen heijastui myös sosiaali- ja potilasasiamiehille tulleisiin yhteydenottoihin. Sosiaalihuoltoa koskevia yhteydenottoja tuli väkilukuun suhteutettuna eniten Sysmästä ja Heinolasta. Yhteydenotoissa näkyi Heinolan ja Sysmän palveluiden siirtyminen hyvinvointialueelle hyvinvointiyhtymän ulkopuolelta, ja esimerkiksi omaishoidon tuen kriteerien yhdenmukaistaminen alueella. 

Ehdotuksia toiminnan kehittämiseen 

Sosiaali- ja potilasasiamiehet ovat koonneet yhteydenottojen pohjalta ehdotuksia hyvinvointialueen toiminnan kehittämiseen. Ehdotuksissa muun muassa kannustetaan kirjaamaan jokaisen palveluyksikön omavalvontasuunnitelmaan tiedot itsemääräämisoikeuden vahvistamisesta ja toteuttamisesta, tiedottamaan potilaille entistä paremmin vaihtoehtoisista tavoista päästä hoitoon hoitotakuuajan ylittyessä, sekä kiinnittämään huomiota palveluiden tasavertaiseen saavutettavuuteen. 

Sosiaali- ja potilasasiamiesten selvitys vuoden 2023 toiminnasta on luettavissa hyvinvointialueen verkkosivuilla. Lakimuutoksen myötä sosiaali- ja potilasasiamiesten nimikkeet muuttuivat vuoden 2024 alussa asiamiehistä sosiaali- ja potilasasiavastaaviksi. Selvityksessä käytetään kuitenkin vuonna 2023 voimassa ollutta nimikettä. 

Lisätietoja: 

Tarja Laukkanen

sosiaali- ja potilasasiavastaava, toiminnan vastuuhenkilö
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
p. 044 077 3513 

 

Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille.

Päijät-Hämeen hyvinvointialue – Päijät-Hämeen hyvinvointialue (paijatha.fi)