Sirpa ohjaa työyhteisöjä kiinnittämään huomiota niihin asioihin, jotka sujuvoittavat työtä ja tuottavat iloa

Mitä teet työksesi?

Olen toiminut ergonomiavalmentajana hieman vajaat kaksi vuotta. Pitkän työuran olen tehnyt perusterveydenhuollossa sairaanhoitajana ja reilut kymmenen vuotta olen toiminut osastonhoitajana yleislääketieteen ja geriatrian osastolla Jalmarissa.

Pääsin tähän ergonomiavalmentajan tehtävään hanketyön kautta, kun ikäkunnon toimialalla nähtiin tärkeänä vahvistaa hoitohenkilökunnan ergonomiaosaamista. Vastaan ergonomiahankkeen kokonaisuudesta ja hyödynnän työssäni kaikkea aikaisemmin oppimaani. Työssäni näen eduksi sen, että minulla on ymmärrystä ikäkunnon toimialan työympäristöstä ja käytännön työstä. Työkokemukseni projektien johtamisesta ja työyhteisölähtöisestä kehittämisestä tukee myös tämän työtehtävän hoitamista.

Olen suorittanut vanhustyön ergonomiakortti-koulutuksen ja kouluttajakoulutuksen ergonomiavalmentajan tehtävää varten. Ergonomiahanketta on kohdennettu lähes kaksi vuotta ikäkunnon toimialalle kolmen tulosalueen työyhteisöille hyvällä sykkeellä. Hankkeelle on perustettu pieni projektiryhmä, johon kuuluvat hyvinvointivalmentaja ja työsuojeluvaltuutetut. Tuomme omaa osaamistamme työyhteisöihin ja tuemme siten työntekijöiden työkykyä ja työssä jaksamista sekä edistämme työturvallisuuden toteutumista. Emme vie mitään valmista mallia työyhteisöihin, vaan vastaamme työyhteisön tarpeisiin.

Osallistun käytännön työhön, mikä mahdollistaa työyhteisöjen työkäytänteiden tarkastelun. Ergonomialla pyritään vähentämään työn kuormitusta. Siksi kiinnitän huomiota työn suunnitteluun, yhteistyön toteutumiseen ja taukokäytäntöihin sekä asiakkaan ja hoitajan väliseen yhteistyöhön ja apuvälineiden käyttöön. Työyhteisöissä on paljon erilaista osaamista, mutta tässä tilanteessa, kun työyhteisöissä on resurssipulaa ja monenlaista toiminnallista haastetta, niin osaamista ei välttämättä saada hyödynnettyä ilman ulkopuolisen tahon apua. Ergonomiavalmentajasta on tällaisessa tilanteessa apua.

Järjestän työyhteisöille työpajoja ja teematunteja, joissa käsittelemme ergonomian kokonaisuutta. Autan työyhteisöjä vahvistamaan kykyään tunnistaa työstä aiheutuvia kuormitustekijöitä ja löytämään ergonomiasta keinoja, joilla kuormitusta saadaan vähennettyä ja palautumista edistettyä.

Ohjaan työyhteisöjä kiinnittämään huomiota myös niihin asioihin, jotka sujuvoittavat työtä ja tuottavat iloa. Näistä voimavaratekijöistä on tärkeä puhua ääneen, jotta niistä osataan pitää myös huolta ja ottaa niitä käyttöön.

Teen tiiviimpää yhteistyötä niiden hoitajien kanssa, joilla on suoritettuna ergonomia- ja kinestetiikkakoulutus. Autan heitä saamaan omaa osaamistaan esille ja hyötykäyttöön työyhteisöissään. Vastaan osaltani ikäkunnon toimialalle perustetun ergonomiaverkoston toiminnan koordinoinnista. Verkosto on yksi menetelmä, jolla vahvistetaan näiden ergonomia- ja kinestetiikkakoulutettujen hoitajien roolia ja tehtävää toimia ergonomiasiantuntijoina omissa työyhteisöissään.

Kuulun työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden johtamisen tiimiin. Työyhteisöjen arkeen osallistumalla saan käsitystä siitä, miten työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden toimintamallit ja ohjeet toteutuvat käytännön työssä. Osallistun aktiivisesti työhyvinvoinvointia tukevien teemaviikkojen ja kampanjoiden järjestämiseen, esimerkkeinä keväällä ja syksyllä toteutettava palautumisen teemaviikko sekä meneillään oleva Luontokiertue -kampanja. Valmistelen parhaillaan myös apuvälinemessuja, jotka toteutuvat syyskuussa Jalmarissa.

Asiantuntijatyössäni hankin tietoa ergonomiasta erilaisia oppimisympäristöjä hyödyntämällä. Moniammatillinen yhteistyöhön osallistuminen ja verkostoissa toimiminen ovat keskeistä työssäni.

Mikä sai sinut kiinnostumaan työntekijälähettilyydestä?

Pääsen kertomaan ergonomiavalmentajan tehtävästä, joka on mielenkiintoinen ja monipuolinen sekä työyhteisöissä hyödylliseksi koettu. Ihmisten on tärkeä tietää, että meillä Päijät-Sotessa onnistuu tällainen työn äärellä toteutettu ergonomiaosaamisen vahvistaminen.

Millaisia aiheita käsittelet julkaisuissasi?

Olen somettajana aloittelija. 😊 Tarkoitukseni on nostaa esille arjen tekoja, jotka ovat esimerkiksi sujuvoittaneet työtä ja tuottaneet hyvää mieltä. Todennäköisesti nostan esille oivalluksia, kokeiluja ja yhdessä tekemisen meininkiä.

Mitä uutta odotat lähettilyyden antavan sinulle?

Ryhdyin lähettilääksi ihan avoimin mielin, ilman isoja odotuksia. Voin kuvitella, että lähettilyys pysähdyttää minut pohtimaan omaa työtäni ja työpäivääni entistä syvällisemmin. Kenties pysähtyminen kirkastaa jotain sellaista, josta en vielä ole tässä vaiheessa edes tietoinen. Lähettisyys mahdollistaa myös sen, että saan käsitystä muiden lähettiläiden mielenkiintoisista työtehtävistä.

Kerro jokin ”kiva tietää” -juttu sinusta?

Olen hurahtanut joogaan oikein kunnolla: parhaimpina viikkoina aloitan viikon omaa tietoisuutta vahvistavalla kundaliinijoogalla, keskellä viikkoa rauhoitun yin-joogan parissa ja kesälauantaisin vahvistan kehoani flow-joogassa Mukkulan puistossa. Luonto, liikunta ja ystävät ovat arjen pyörteitä tasapainottavia voimavaroja.

Keitä erityisesti haluaisit seuraajiksesi?

Kaikki ovat tervetulleita seuraajikseni.

Mistä nautit työssäsi?

Ihmisten kanssa toimimisesta, uuden oppimisesta, itsensä toteuttamisesta. Merkityksellisyyden kokemuksesta, että voin olla hyödyksi muille.

Mikä on kanavasi?

Instagram.

Ota Sirpa seurantaan: