Palvelumme sähkönjakelun katkojen aikana

Kerromme tällä sivulla palvelujemme järjestämisestä mahdollisten sähkönjakelun katkojen aikana.

Kriittiset palvelut turvataan joka tilanteessa

Mahdollisista sähkökatkoista ei ole syytä huolestua. Päijät-Hämeen hyvinvointialue on varautunut hyvin mahdollisiin sähköpulatilanteisiin, joissa sähkön tuotanto ja tuonti eivät riitä kattamaan kulutusta, ja sähkön kulutusta on rajoitettava.

Terveyspalveluiden ja pelastustoimen kriittiset kohteet huomioidaan mahdollisissa sähkönjakelun katkoissa.

Sairaaloiden ja sote-keskusten toiminta on turvattu eivätkä suunnitellut sähkökatkot koske niitä. Tämän lisäksi kriittisten kohteiden tai laitteiden toiminta on turvattu omilla varavoima- tai varavirtalähteillään. Päijät-Sote on myös suositellut sosiaali- ja terveyspalveluidensa yksityisiä palveluntuottajia huomioimaan tarvittavat varautumistoimenpiteet.

Pelastuslaitos on varautunut toimimaan myös sähkökatkojen aikana eikä ole todennäköistä, että pelastuslaitoksen palvelutaso heikkenisi sähkökatkojen aikana.

Päijät-Hämeen hyvinvointialue kuuluu maakunnalliseen yhteistyöryhmään, joka toimii alueen organisaatioiden ja sähkönjakeluyhtiöiden yhteistyöfoorumina. Ryhmä koostaa ja jakaa tietoa organisaatioiden välillä varautumisesta mahdollisiin sähköpulatilanteisiin. Ryhmään kuuluvat alueen sähkönjakeluyhtiöt Elenia, Järvi-Suomen Energia, KSS Energia, Kymenlaakson Sähköverkko, Lahti Energia Sähköverkko ja Nivos sekä Lahden kaupunki, Päijät-Sote, Päijät-Hämeen pelastuslaitos, Lahti Aqua, puolustusvoimat ja Lahden teollisuusseura.

Jokaisen kannattaa tutustua varautumisohjeisiin hyvissä ajoin

Jos tilanne sähkönjakelun kannalta kiristyy, tiedottavat kantaverkkoyhtiö Fingrid ja työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) siitä omissa viestintäkanavissaan heti kun se on mahdollista. Näiden tietolähteiden lisäksi kannattaa seurata oman sähkönjakeluyhtiön verkkosivuja ja muita viestintäkanavia. Sähkönjakeluyhtiöillä on käytössään häiriötilanteista tiedottamista varten tekstiviestijärjestelmiä, joiden liittymisohjeet löytyvät kunkin yhtiön verkkosivuilta. Sähkönjakeluyhtiöillä on verkkosivuillaan myös häiriökarttoja, joiden avulla voi tarkistaa oman asuinalueen sähkökatkotilanteen.

Nopeasti syntyvissä tilanteissa alueelliselle tiedottamiselle jää hyvin vähän aikaa, joten jokaisen kannattaa tutustua sähkökatkoihin varautumisen ohjeisiin rauhassa ja hyvissä ajoin, ja vaikkapa tulostaa ne talteen.

Hyödyllisiä valtakunnallisia tietolähteitä:

Ajankohtaista tietoa sähköpulasta Fingridin verkkosivuilla

Tietoa sähköpulasta – Työ- ja elinkeinoministeriön verkkopalvelu (tem.fi)

Viranomaisten ja järjestöjen laatima varautumissuositus kotitalouksille – 72 tuntia

Alueellisten toimijoiden ohjeita sähkökatkojen varalle:

Elenian ohje sähköpulaan varautumisesta

Järvi-Suomen Energian vinkkejä sähkökatkoihin varautumiseen

KSS Energian ohjeet sähkökatkoon varautumiseen

Kymenlaakson sähkön tietoa sähköpulasta

Lahti Aquan ohjeita vedenkäyttöön sähköpulan aikana

Lahti Energian ohjeet sähkökatkon varalle

Nivoksen tietoa sähkökatkojen varalle