Raskauden keskeytyksen voi pian saada omasta pyynnöstä ennen 12. raskausviikkoa

Aborttilainsäädännön muutosten myötä raskaus voidaan keskeyttää ennen 12. raskausviikon päättymistä raskaana olevan oman pyynnön perusteella. Lain muutokset astuvat voimaan syyskuun ensimmäisenä päivänä. 

 Syyskuun alusta Päijät-Hämeen hyvinvointialueella raskaudenkeskeytystä harkitsevan tai hakevan tulee ottaa yhteyttä oman alueen ehkäisyneuvolaan raskauden kestosta riippumatta. 

Keskeytystä harkitseva saa ehkäisyneuvolasta halutessaan tukea ja tietoa päätöksen tekemisen tueksi. Raskaus keskeytetään keskussairaalan naistentautien klinikalla, jonne asiakkaat saavat lähetteen oman alueen ehkäisyneuvolan terveydenhoitajalta. Raskauden keskeytykseen ei voi hakeutua ilman lähetettä. 

Asiakkaan kannalta keskeytysprosessi virtaviivaistuu

– Kun raskautuskeskeytystä haetaan ennen 12. raskausviikon päättymistä, asiakkaan ei välttämättä tarvitse käydä kahdella lääkärillä ennen keskeytyksen suorittamista, äitiys- ja ehkäisyneuvolan lääkäri Anniina Malava tarkentaa. 

Lakimuutoksella ei muuteta 12. raskausviikon jälkeen tehtävien keskeytyksien sääntelyä, vaan keskeytystä hakeville varataan terveydenhoitajan käynnin lisäksi vastaanotto myös ehkäisyneuvolan lääkärille. 

 Laissa säädetään myös psykososiaalisen tuen antamisesta. Raskauden keskeytystä pyytävällä tai sitä harkitsevalla sekä toisella vanhemmalla on oikeus saada tarvitsemansa tuki. 

Kaikille raskaudenkeskeytysasiakkaille sovitaan jälkitarkastus ehkäisyneuvolaan. Jälkitarkastuksen tarkoituksena on varmistaa, että raskaus on keskeytynyt ja asiakkaan fyysinen ja psyykkinen vointi on hyvä. Lisäksi selvitetään, tarvitseeko asiakas lisätukea ja varmistetaan, että suunniteltu jatkoehkäisy on aloitettu. 

Ehkäisyneuvoloiden yhteystiedot löytyvät paijat-sote.fi -verkkosivuilta.