RAI-koordinaattori Tiina kehittää työtään ja osaamistaan kasvun asenteella 

RAI-koordinaattorimme Tiina on tehnyt terveydenhuollossa pitkän työuran, jonka aikana hän on kouluttautunut paljon ja löytänyt oppimisen myötä uusia haasteita ja mahdollisuuksia työelämästä.  

Ura hoitoalalla oli Tiinan lapsuudenhaave. Tiina toteutti haaveensa ja aloitti työt terveydenhuollossa apuhoitajana vuonna 1984. Aikuisiällä hän on opiskellut terveydenhoitajan tutkinnon, diabeteksen erikoistumisopinnot ja YAMK-opinnot. YAMK-opintojen aikana Tiinalle alkoi hahmottumaan, että työskentely kehittämisen parissa kiehtoo. 

Tällä hetkellä Tiina johtaa RAI-koordinaattorina RAI-järjestelmän käyttöä hyvinvointialueella ja opiskelu jatkuu. RAI-arviointijärjestelmä (Resident Assessment Instrument) tarkoittaa vanhuspalvelulain edellyttämää laaja-alaista toimintakyvyn arviointimittaria. RAIta käytetään ikääntyneiden palvelutarpeen arvioinnissa, kotihoidossa ja asumispalveluissa.  

Tiinan uratarina osoittaa, kuinka hän on omaksunut itselleen kasvun asenteen työuran aikana. Kasvun asenne ilmenee siten, että ihminen on motivoitunut oppimaan uutta ja kokeilemaan uusia asioita, valmis harjoittelemaan ja tekemään työtä oppimisen eteen. 

Työstä nousevat osaamistarpeet innostavat kouluttautumaan 

Tiinan aloittaessa työn RAI-suunnittelijana oli RAI-mittari uutta myös Tiinalle. Tiina päätti opiskella Itä-Suomen yliopistossa gerontologian perusteita geriatrisen osaamisen tueksi. 

– Seuraavana suoritin tuotekehittäjän ammattitutkinnon, jota seurasi sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittäjäkoulutus. Lainsäädännöllisten muutosten myötä tarvittiin osaamista moniammatillisen valvonnan vahvistamiseen, ja tähän vastasi sotevalvonnan erityisosaajan koulutus, Tiina luettelee. 

Kaikkia Tiinan kehittymistarpeita ja koulutuksia ovat mukailleet työelämästä ja työstä nousseet osaamistarpeet.  

– On tullut tarpeita kehittyä ja kehittää työelämää, kertoo Tiina.  

Kasvun asenne vie Tiinaa edelleen eteenpäin, tällä hetkellä menossa on RAI-erityisasiantuntijan tutkintoon johtava koulutus. 

Kasvun ja kehittymisen merkitys sekä omat ura-ankkurit 

Tiinan uratarina tuo esille, miten työn mielekkyyden ja oppimisen mahdollisuuksien säilyminen lisäävät työn pitovoimaa. 

– Koulutus on ollut minulle aina oman itseni kehittämistä, joka mahdollista osaamisen ylläpitämisen ja vahvistaa minua ammattilaisena. En ole koskaan tavoitellut rakettimaista urakehitystä, vaan olen rakentanut koulutuksilla vahvaa perustaa sille, että kykenen käsittelemään ja käymään keskustelua ikääntyneen ihmisen erilaisista asioista ja jakaman tietoa myös toisille, kertoo Tiina. 

Lisäksi työstä tekee mielenkiintoista monipuoliset verkostot – uusista RAI-pääkäyttäjistä valtakunnallisiin verkostoihin. Verkostot ja niissä yhdessä työstettävät asiat tarjoavat työhön sisältöä, joka kiehtoo Tiinaa.  

Vinkit urasuunnitteluun, kehittymiseen ja kehittämiseen

Konkarina Tiina tunnistaa hyvin, kuinka ympäristössämme ja yhteiskunnassamme muuttuvat kovaa vauhtia. Tämä asettaa meille jatkuvan kehittymisen ja kehittämisen velvollisuuden. Kehittämistä tarvitaan niin käytössä oleviin toimintatapoihin kuin aivan uusien työn tapojen luomiseen. Tiinan työelämän kehittämisen kolme teesiä ovat: 

  1. Kouluttautumisen kautta saamme perusvalmiudet työtehtävään, joka ohjaa meille työntekijän roolia. 
  1. Jokaisella on velvollisuus olla oman työnsä kehittäjä ja asiantuntija. Pysyäkseen oman työmme asiantuntijuudessa, meidän tulee systemaattisesti ylläpitää ammattitaitoamme. 
  1. Jokaisen roolina on olla oman työyhteisön kehittäjä. 

Työyhteisössä toimiminen antaa Tiinalle voimaa ja kehittämisen intoa. Tiedon aallon harjalla pysyminen on todella tärkeää. Kaikki positiivinen palaute kanta ja vahvistaa omaa ammatillista identiteettiä vielä konkarillakin. Siksi onkin tärkeää huomioida, että jokainen tarvitsee ja saa palautetta.  

Henkilökohtaisen urasuunnittelun lähtökohdaksi Tiina kannustaa kaikkia tunnistamaan ensin sen, mitä omalta uralta toivoo ja mitkä asiat tekevät työstä mielekästä.  

– Joskus on tarpeen käydä keskustelua itsensä kanssa, että mitäs minä sitten oikein haluan ja mikä on se minun juttu? Työn tarkoitus ja merkityksellisyys ei voi tulla ylhäältäpäin saneltuna vaan se tulee löytää itse, Tiina pohtii. 

Osaamisen tunnustaminen ja urapoluilla tukeminen luo pitovoimaa 

Hyvinvointialueella tuodaan ura-ajattelua ja osaamisen merkitystä esille aiempaa enemmän. Joskus uraan liittyvät haaveet eivät toteudu heti, mutta pettymysten ei pidä antaa lannistaa vaan jatkaa sinnikkäästi eteenpäin. 

Tiina muistuttaa, että esihenkilöilläkin on tärkeä rooli olla tukena ja tarjota mahdollisuuksia erilaisille urapoluille. Esihenkilö toimii herättelijänä työntekijälle kiinnostuksien tai mahdollisuuksien löytämiseen.  

– Se, että työntekijä tulee nähdyksi osaamisen kautta, on tässä ura-ajattelussa positiivinen juttu, joka luo sitä pitovoimaa. Meidän tulee profiloitua työnantajana niin, että me halumme tunnustaa työntekijän osaamisen ja me haluamme tukea häntä osaajana, jotta hän voit kehittyä lisää, toteaa Tiina.  

Tiinalle tuo osaamisen tunnustus on konkretisoitunut niin, että kun hän on opiskellut lisää, hänellä on ollut mahdollisuus vaihtaa työtehtävää samalla työnantajalla.   

– Se on ollut minulle se, että nyt mut on huomattu ja nyt mun osaaminen on tunnistettu ja tunnustettu. Mun opiskelu kannatti, mä pystyin siirtymään opiskeluani vastaaviin tehtäviin. 

Tiinan uratarina on inspiroiva esimerkki siitä, miten kasvun asenne ja sitoutuminen kehittymiseen voivat avata uusia mahdollisuuksia uralla. Hänen kokemuksensa kertovat myös siitä, kuinka työyhteisön tuki ja osaamisen tunnustaminen voivat luoda vetovoimaisen työympäristön. 

– Uusi osaaminen vahvistaa ammattilaisena ja osaamisen tunnustaminen on avain työntekijän sitoutumiseen ja kehittymiseen, Tiina kiteyttää. 

Lisätietoja urapoluista ja uramallista Päijät-Hämeen hyvinvointialueella

Virpi Lehtinen
projektipäällikkö
virpi.lehtinen@paijatha.fi

Anne Saari
projektisuunnittelija
anne.saari@paijatha.fi

Teksti

Pia Haarnio
viestintäasiantuntija

Virpi Lehtinen
projektipäällikkö