Psykososiaaliset palvelut

Merkityksellistä työtä ihmismielen parissa

Ammattiryhmät: Hoitajat, psykologit, toimintaterapeutit, sosiaalityöntekijät, sekä psykiatrian, nuorisopsykiatrian ja lastenpsykiatrian erikoislääkärit

Psykososiaaliset palvelut vastaa psykiatrian, nuorisopsykiatrian ja lastenpsykiatrian toiminnasta Päijät-Hämeessä. Toimintamme painottuu avohoitoon, mutta keskussairaalassa on myös psykiatrian ja nuorisopsykiatrian osastoja. Psykososiaalisissa palveluissa työskentelee noin 400 alan ammattilaista eri puolella Päijät-Hämettä.

Perehdytämme mielellämme nuoria lääkäreitä. Opetusylilääkärin sekä ohjaavien senioreiden tukea on hyvin saatavilla. Meillä voit tehdä erikoistumisen avo- ja sairaalajaksojen eriytyvää koulutusta siten, että psykiatrian ja nuorisopsykiatrian palvelua yliopistosairaalassa tarvitaan vain kuusi kuukautta. Tutkimustyötä voit halutessasi tehdä psykiatrian professorin ohjauksessa ja nuorisopsykiatriassa meillä on dosenttitasoinen kouluttaja.

Jos olet kiinnostunut ihmisen mielestä, aivoista ja käyttäytymisestä, psykiatria voi olla juuri sinun erikoisalasi. 

Psykiatrian ylilääkäri ja tulosaluejohtaja Heli Peltola

Erikoistuvaksi lääkäriksi psykiatrialle

Psykiatria on monipuolinen ja nopeasti kehittyvä erikoisala. Psykososiaaliset palvelut opettaa työskentely-ympäristönä hoitamaan mielenterveyden häiriöitä jatkuvasti uusiutuvan tieteellisen näytön perusteella. Erikoistumisaikana lääkärit työskentelevät sekä vuodeosastoilla että avovastaanotolla. Biologista sekä kehitys- ja sosiaalispsykiatrista tietoa opitaan soveltamaan potilaan kohtaamisessa ja hoidossa. Ohjaava seniori on aina erikoistuvan tukena. Talon oma professoritasoinen opetusylilääkäri vastaa viikoittain opetuksen asianmukaisuudesta.

Psykiatrian erikoisaloihin erikoistuva oppii myös hyödyntämään psykiatrin työssä tärkeää moniammatillista tiimiä eli esimerkiksi hoitajien, psykologien ja sosiaaliohjaajien ammattitaitoa oman oppimisen ja potilaan hyväksi. Psykiatrian erikoistumisen edetessä on mahdollisuus syventää osaamistasi esimerkiksi vanhus- tai päihdepsykiatrian aloilla kiinnostuksen mukaan. Tarjoamme täällä Lahdessa niin laajaa koulutuspakettia, että yliopistojakson pituudeksi jää vain kuusi kuukautta! Lisäksi tarjoamme lisäetuja psykiatriaan erikoistuville kollegoille.

Katso psykiatristen erikoisalojen esittelyvideo!

Tutustu tekijöihin!

”Päijät-Hämeessä panostetaan hyvään elämään”

”Amanuenssit viihtyvät meillä yleensä niin hyvin, että he palaavat takaisin kesätöihin. Hiljattain yksi kollega ihmetteli, miksi hän oli edes jäänyt Helsinkiin niin pitkäksi aikaa”, keskussairaalan osastonylilääkäri ja psykiatri Mikko naurahtaa.

Hoitajaksi, psykologiksi, toimintaterapeutiksi tai sosiaalityöntekijäksi psykiatrisiin palveluihin

Psykososiaalisten palveluiden moniammatillisissa työyhteisöissä puhalletaan yhteen hiileen. Esimerkiksi mielialahäiriöpoliklinikalla hoitaja tai psykologi on mukana useimmissa hoitoneuvotteluissa. Kokeneemmat kollegat auttavat perehtymisvaiheessa työyhteisön tukea on luonnollisesti tarjolla myös uran myöhemmissä vaiheissa.

Psykiatrian toimipaikat Päijät-Hämeessä

Päijät-Hämeen keskussairaalassa on neljä akuuttipsykiatrista vuodeosastoa. Keskussairaalassa palvelevat myös akuuttipsykiatrian, neuropsykiatrian, vanhuspsykiatrian ja yleissairaalapsykiatrian poliklinikat sekä neuromodulaatiopoliklinikka.

Lahden keskustassa toimivat mielialahäiriöpoliklinikka, syömishäiriöpoliklinikka sekä psykoosipoliklinikka. Keskustasta on hyvät kulkuyhteydet: juna-asemalle on kävelymatka ja julkisilla pääsee helposti myös keskussairaalalle,

Psykoosipoliklinikka

Psykoosipoliklinikalla hoidetaan yli 18-vuotiaita erikoissairaanhoitoa tarvitsevia potilaita, joilla on todettu psykoosisairaus tai joilla on psykoosisairauteen viittaavia oireita ja riski sairastua psykoosiin. Potilaat tulevat lääkärin lähetteellä perusterveydenhuollosta, psykiatrisesta osastohoidosta tai muista psykiatrian toimipisteistä. Psykoosipoliklinikka sijaitsee Lahdessa osoitteessa Harjukatu 48.

Hoito toteutuu eri ammattiryhmien osaamista hyödyntäen. Tarvittavat tutkimukset, hoito ja kuntoutus suunnitellaan yksilöllisesti. Poliklinikalla työskennellään perhe- ja verkostokeskeisesti. Hoidollisten keskustelujen lisäksi lääkehoito ja ryhmämuotoiset hoidot ovat usein tärkeä osa hoitoa. Tapaamiset voidaan toteuttaa tarpeen vaatiessa myös etäyhteydellä. Sairauden, oireiden ja arkielämän mahdollisimman hyvä hallinta ovat erityisen tärkeitä tavoitteita hoidossa ja kuntoutuksessa

Sairaanhoitajan työ psykoosipoliklinikalla

  • Teet vastaanottotyötä, myös osittain etänä
  • Kokeneempi kollega mentoroi ja asiakastapaamisiin on mahdollista saada mukaan työpari.
  • Poliklinikalla työskentelee myös terapiakoiria, kuten Capo, Topi ja terapiakoira Kriti.
  • Saat tuoda vahvuuksiasi esiin. Esimerkiksi ryhmätoiminnassa maalataan, runoillaan ja harjoitellaan tunnetaitoja.
  • Ruokatunti kuuluu työaikaan. Yleensä se vietetään yhdessä eväiden äärellä tai naapuritalon lounasravintolassa.
  • Vahva ja mutkaton työyhteisö auttaa jaksamaan työssä.

Tehostettu psykoosipoliklinikka eli Tepoli

Tepoli tarjoaa erityistä tukea psykoosilinjan (=mielisairaus) avohoidon potilaille.

Psykoosin tyypilliset oireet ovat harha-aistimukset ja harhaluulot. Tepolin toiminnan tavoitteena on tehostaa potilaan kuntoutumista sekä ennaltaehkäistä ja lyhentää sairaalahoitoa. Tepoliin tullaan aina lääkärin tai hoitajan lähetteellä.

Tepolissa annettavan tuen tarvetta ja sen kestoa arvioidaan yhdessä potilaan, pääasiallisen hoitotahon ja Tepolin kesken. Moniammatilliseen työryhmään kuuluvat sairaanhoitajia, mielenterveyshoitajia, psykologi, toimintaterapeutti, sosiaalityöntekijä ja osastonhoitaja. Tarpeenmukainen tuki voidaan toteuttaa niin yksilöllisesti kuin ryhmämuotoisenakin eri ympäristöissä. Tuki voi olla keskustelukäyntejä sekä lääkehoidon arviointia ja toteutusta, tukipuheluja, kotikäyntejä tai etävastaanottoja. Tavoitteena on antaa potilaalle sekä läheisille kokemus siitä, että he saavat riittävästi tukea muuttuneessa tilanteessa.  Tepolissa työskentelee myös kotikäyntejä tekevä työpari.