Psykiatrian erikoislääkärivaje saattaa johtaa osastotoiminnan supistuksiin loppukesästä – ratkaisua haetaan yhdessä henkilöstön kanssa

image received via email

 

 

Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Psykiatrian erikoislääkärivaje saattaa johtaa osastotoiminnan supistuksiin loppukesästä – ratkaisua haetaan yhdessä henkilöstön kanssa

Pula psykiatrian alan lääkäreistä saattaa vaikuttaa osastojen toimintaan loppukesästä. Vaikeutuvaan tilanteeseen haetaan ratkaisua paitsi rekrytointia tehostamalla myös yhdessä henkilöstön kanssa.

Psykiatrian osastoilla on tällä hetkellä kaksi virkasuhteista erikoislääkäriä, kun heitä tarvittaisiin seitsemän. Loppukesästä myös erikoistuvien lääkäreiden määrä on vähenemässä. Koska osastohoidossa joissain tilanteissa joudutaan turvautumaan tahdosta riippumattomaan hoitoon, lääkäreiden tulee olla virkasuhteisia. Kyseisissä tehtävissä ei voi toimia ostopalvelulääkäri.

– On mahdollista, että virkasuhteisten lääkäreiden määrä ei loppukesästä riitä varmistamaan laadukasta ja turvallista osastohoitoa nykyiselle potilasmäärälle. Henkilöstön ja esihenkilöiden kanssa käymme lähiviikkoina läpi suunnitelmia eri vaihtoehdoista ja valitsemme niistä parhaan mahdollisen. Ensisijaisesti etsimme ratkaisuja, joilla nykyiset hoitopaikat voitaisiin säilyttää Päijät-Hämeessä, kertoo tulosaluejohtaja Heli Peltola.

– Tilanne on vaikea, valitettava ja raskas kaikille osapuolille. Potilaille ja omaisille, joille mahdolliset hoidon muutokset ovat haasteellisia. Ammattilaisillemme, jotka tietävät hoidon tarpeen ja haluavat potilaslähtöisesti ja eettisesti tehdä työtään. Ratkaisu pyritään löytämään kevään aikana, kertoo Peltola.

Pula psykiatriaan erikoistuvista lääkäreistä koskettaa myös muita hyvinvointialueita

Psykiatrien koulutusmäärät eivät koko maassa riitä vastaamaan tarpeita, koska alalta eläköityy osaajia enemmän kuin uusia valmistuu.

Vaikeuskerrointa Päijät-Hämeessä lisää se, että psykiatrian osastopaikkojen määrä on jo tällä hetkellä alle maan keskiarvon väestömäärään suhteutettuna.

Aluehallinto valvovana viranomaisena on tietoinen tilanteesta.

Lisätietoja:
tulosaluejohtaja Heli Peltola, p. 044 719 5911

 

Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille.

Päijät-Hämeen hyvinvointialue – Päijät-Hämeen hyvinvointialue (paijatha.fi)