Psykiatrian erikoislääkärivaje johtamassa osastopaikkojen vähentämiseen loppukesästä

Pula psykiatrian alan lääkäreistä on johtamassa psykiatrian osastopaikkojen vähentämiseen loppukesästä. Potilaiden ja henkilökunnan turvallisuuden varmistamiseksi osastopaikkojen vähentämistä neljänneksellä esitetään aluehallitukselle. Vähennys tulisi voimaan elokuun alusta.  

Elokuun alusta lähtien toiminnassa olisi neljä 12-paikkaista osastoa. Jokainen osasto toimisi akuuttiosastona, jotta kiireelliseen hoidon tarpeeseen pystytään vastaamaan mahdollisimman hyvin.  

– Yhdessä henkilöstön kanssa olemme viime viikot etsineet ratkaisuja, joilla voisimme turvata alueen psykiatrisen osastohoidon. Virkasuhteisia lääkäreitä ei elokuusta alkaen ole riittävästi varmistamaan laadukasta ja turvallista osastohoitoa nykyiselle potilasmäärälle, joten paikkojen keskittäminen akuuttiosastoihin on paras vaihtoehto. Valtaosa potilaistamme aloittaa vuodeosastohoidon päivystysaikaan, jolloin korvaavien palveluiden saanti muualta on käytännössä mahdotonta, kertoo tulosaluejohtaja Heli Peltola. 

Koska osastohoidossa joissain tilanteissa joudutaan turvautumaan tahdosta riippumattomaan hoitoon, lääkäreiden tulee olla virkasuhteessa hyvinvointialueeseen. Kyseisissä tehtävissä ei voi toimia ostopalvelulääkäri. 

Päijät-Hämeessä psykiatrian osastopaikkoja on jo tällä hetkellä alle maan keskiarvon väestömäärään suhteutettuna. 

– Oman osastohoidon vähentäminen tulee lisäämään kuntoutuspalvelujen ostamista muilta hyvinvointialueilta, jos heillä on palvelua myytävänä. Muutos edellyttää lisäksi hyvinvointialueen muiden toimialojen ja tulosalueiden tukea muun muassa asumisen ja tarvittavan tuen järjestämiseen. Myös psykiatrian omalla sisäisellä kehittämistyöllä tuetaan muutosta.    

Kuntoutushoitoa saaville potilaille ja omaisille tilanne on erittäin raskas, sillä muutokset hoidossa ovat haasteellisia. Myös henkilöstölle tilanne on kuormittava, kertoo Peltola. 

Pula psykiatriaan erikoistuvista lääkäreistä on valtakunnallinen. Psykiatrien koulutusmäärät eivät koko maassa riitä vastaamaan tarpeita, koska alalta eläköityy osaajia enemmän kuin uusia valmistuu. 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvovana viranomaisena on tietoinen tilanteesta. Aluehallitus käsittelee asiaa kokouksessaan 29.5. 

Lisätietoja: 
tulosaluejohtaja Heli Peltola, p. 044 719 5911
toimialajohtaja Mika Forsberg p. 044 719 5630
 

Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille.

Päijät-Hämeen hyvinvointialue – Päijät-Hämeen hyvinvointialue (paijatha.fi)