Projektipäällikkö Emma pyörii kansainvälisissä piireissä – ”Yhdessä tekemällä saadaan enemmän ja paremmin aikaiseksi”

Instagramissa: @kehittaja.emma

Työskentelen projektipäällikkönä NEAR – NEw sociAl seRvices -hankkeessa Sosiaalialan osaamiskeskus Versossa, joka toimii Päijät-Hämeen hyvinvointialueella osana TKKI-yksikköä. Yksikön tehtävä on koordinoida hyvinvointialueen tutkimus-, kehittämis-, koulutus- ja innovaatiotoimintaa.

Sosiaalialan osaamiskeskuksia on Suomessa 11, ja niiden toimialueet kattavat kaikki hyvinvointialueet. Niiden toiminta on lakisääteistä. Ne kokoavat yhteistyöhön hyvinvointialueita, tutkimuslaitoksia, koulutusorganisaatiota, järjestöjä ja muita tahoja. Niiden tulee muun muassa kehittää sosiaalialan osaamista ja palveluita sekä välittää asiantuntemusta ja osaamista.

NEAR – NEw sociAl seRvices: innovative tools and skills for person-centered and community-based social models -hankkeessa (2023–2027) tunnistetaan ja jaetaan yksilölähtöisiä ja yhteisöt mukaan ottavia sosiaalisen työn lähestymistapoja. Euroopan unionin Interreg Europe -ohjelman rahoituksella toteutettavaan hankkeeseen osallistuu alueita Espanjasta, Tshekistä, Belgiasta, Italiasta ja Suomesta.

Työssäni nautin siitä, että pääsen hyödyntämään vahvuuksiani, mutta opin joka päivä myös jotain uutta. Projektipäällikön työ on monipuolista ja vaihtelevaa, mikä tekee siitä mielenkiintoista. Työssäni parasta ovat muut ihmiset, eli kollegat ja yhteistyökumppanit sekä se, kun yhdessä tekemällä saadaan enemmän ja paremmin aikaiseksi kuin kukaan yksin saisi. Nykyisessä hankkeessa olen erityisen innostunut myös siitä, että pääsen toimimaan myös kansainvälisissä ympyröissä.

Halusin lähteä työntekijälähettilääksi kertomaan sosiaalialan kehittämisestä sekä hanketyöstä. Haluan tehdä sitä näkyväksi sekä alueen asukkaille että myös hyvinvointialueen muille työntekijöille, ja nykyään some on tehokkain kanava omista jutuista kertomiseen ja keskusteluun.

Julkaisuissani avaan projektipäällikön työn sisältöä ja kehittämistyön arkea. Lisäksi kerron ajankohtaisia juttuja siitä, mitä hankkeessamme on meneillään. Kerron myös sosiaalialan osaamiskeskustyöstä yleisesti sekä esittelen myös työkavereideni työtä, sillä kaikki tekevät tosi erilaisia ja mielenkiintoisia juttuja eri projekteissa. Haluan tililläni puhua tärkeistä asioista, mutta kiinnostavalla ja hauskalla tavalla.

Toivon että voin tehdä sosiaalialaa ja sen kehittämistyötä näkyväksi myönteisellä tavalla. Lisäksi toivon, että some voisi toimia yhtenä hankkeen viestintäkanavana, sillä hanketyön onnistumisen kannalta viestinnällä on erityisen merkittävä rooli.

Ota Emma seurantaan: