Pelastustoimen palvelut pysyvät Päijät-Hämeessä vuosina 2024–2025 liki ennallaan

Aluevaltuusto päätti Päijät-Hämeen hyvinvointialueen pelastustoimen palvelutasosta vuosille 2024–2025 marraskuun 6. pidetyssä kokouksessaan. Palvelut jatkuvat lähes nykyisten palveluiden mukaisina palvelutasokaudella 1.1.2024−31.12.2025.

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen pelastustoimen palvelutasopäätös eteni aluevaltuuston päätettäväksi turvallisuuden ja varautumisen lautakunnan 5. lokakuuta tekemän esityksen perusteella. Palvelutasopäätöstä oli valmisteltu hyvinvointialueen pelastustoimessa kuluvan vuoden aikana.

Palvelutasopäätös on pelastustoimea ohjaava ja pelastustoimen tuottamia palveluja, niiden tasoa sekä tuottamistapoja määrittävä päätösasiakirja.

Taustalla analyysi riskeistä

Pelastustoimen palveluiden mitoitus perustuu riskianalyysiin, jossa on arvioitu sellaiset valtakunnalliset, alueelliset ja paikalliset riskit ja uhkat, joihin pelastustoimessa tulee lain perusteella varautua. Palvelutasopäätöksessä pelastustoimen palvelut on jaettu onnettomuuksien ehkäisyn, pelastustoiminnan ja väestönsuojeluun varautumisen palveluihin.

Aluehallintoviraston vuoden 2022 asiantuntija-arviossa todettiin pelastustoiminnan toimintavalmiuden sekä onnettomuuksien ehkäisyn palvelujen olevan verrattain hyvällä tasolla Päijät-Hämeessä. Eniten palveluita koskevia puutteita AVI havaitsi pelastustoimen viranomaisten vastuulla olevissa väestönsuojelutehtävissä. Aluehallintoviranomaisen näkemykset on otettu palvelutasopäätöksessä huomioon.

Tulevia kehittämiskohteita

Palvelutasopäätös sisältää myös suunnitelman palveluiden kehittämisestä. Onnettomuuksien ehkäisyn palveluissa kehittämiskohteina ovat tahallisten ja tuottamuksellisten tulipalojen ilmoittamisvelvollisuuden toteutuminen, palontutkinnalla saatujen tietojen hyödyntäminen, onnettomuuskehityksen seurannan tehostaminen ja sidosryhmäyhteistyön yhtenäistäminen.

Pelastustoiminnassa keskeisimpiä kehityskohteita ovat toimintavalmiudessa havaittujen puutteiden analysointi ja korjaaminen sekä pelastustoiminnan suunnitelmien päivittäminen ja integrointi pelastustoimen yhteistyöaluemuutoksen ja pelastuslain uudistuneiden velvoitteiden mukaisesti. Pelastustoiminnan henkilöstövoimavarojen määrän ja laadun tarpeita arvioidaan sisäministeriössä uudistamisen alla olevan toimintavalmiusohjeen ja pelastuslaitoksella toteutettavan toimintavalmiusanalyysin perusteella.

Pelastustoimen vapaaehtoistoimintaa tukevilla toimilla pyritään edistämään pelastustoimen vapaaehtoistoimintaa ja tukemaan sopimuspalokuntien elinvoimaa.

Pelastusviranomaisen vastuulle kuuluvaa varautumista ja väestönsuojelua kehitetään alkavalla palvelutasokaudella. Aluehallintoviraston asiantuntija-arviossaan havaitsemiin epäkohtiin pyritään vastaamaan muun muassa lisäämällä väestönsuojelutehtäviin käytettävissä olevia voimavaroja.

Varautumiseen liittyvien tehtävien osalta, palvelutasopäätöksessä tärkeinä edistettävinä asioina nähdään hyvinvointialueen sisäistä yhteistyötä, maakunnallisen varautumisen yhteensovittamista ja kuntien valmiussuunnittelun tukemista.

Lisätietoa:
pelastusjohtaja, vs. Veli-Pekka Niemikallio 0440 773 101
kehittämispäällikkö Teemu Peltomaa, 0440 773 340

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen pelastustoimen palvelutasopäätös vuosille 2024-2025

Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille.

Päijät-Hämeen hyvinvointialue – Päijät-Hämeen hyvinvointialue (paijatha.fi)