Päijät-Hämeen hyvinvointialueen hallitus käsittelee työterveyshuollon palvelujen uudelleenkilpailutusta 

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen hallitus käsittelee maanantaina työterveyshuollon palvelujen järjestämistä. Pohjaesitys on, että työterveyshuollon palvelut kilpailutetaan uudelleen.  

Nykyisen Työterveys Wellamon palvelutuotannon kehittäminen edellyttäisi hyvinvointialueelta merkittäviä taloudellisia investointeja ja kehittämispanosta. Onnistumiseen liittyy riskejä, joista yksi merkittävimmistä on henkilöstön saatavuus. 

Työterveyshuollon palvelujen kilpailuttamisen tavoitteena on varmistaa niin hyvinvointialueen omalle henkilöstölle kuin järjestämisvastuun alaisille asiakasyrityksille ennaltaehkäisevät työterveyshuollon palvelut, yleislääkäritasoinen sairaanhoito ja rajatut erikoislääkärikonsultaatiot sekä kattavat digitaaliset palvelut. 

– Alueemme on iso, ja esimerkiksi etäpalvelujen täytyy toimia kunnolla. Tämän toteuttaminen vaatii ison yrityksen asiakaspohjan, eikä Wellamon asiakasmäärä tule riittämään niiden tehokkaaseen järjestämiseen, järjestämisen tuen johtaja Ismo Rautiainen sanoo. 

Hänen mukaansa Wellamossa on osaava henkilöstö ja paljon osaamista. Työterveyshuollon palvelut ovat kuitenkin merkittävässä murroksessa. 

– Hyvinvointialue omistaa Wellamosta vain kahdeksan prosenttia. Omistuksen kasvattaminen ja palvelutoiminnan kehittäminen on liian suuri riski hyvinvointialueelle. Kehittäminen edellyttäisi suurta palveluverkon karsimista, investointeja digitaalisiin ratkaisuihin ja toimintaprosessien muutosta. Nämä eivät tapahdu hetkessä, ja onnistumiseen liittyy paljon epävarmuutta, Rautiainen sanoo. 

Työterveyshuoltopalveluilla tärkeä rooli henkilöstön hyvinvoinnin tukena  

Työterveyshuoltopalvelujen kehittäminen on yksi hyvinvointialueen henkilöstöohjelman painopistealueista. Tavoitteena on ylläpitää henkilöstön hyvää työ- ja toimintakykyä koko työelämän ajan. 

Työterveyshuollon palvelujen järjestämisestä on käyty keskustelua henkilöstön kanssa osana hyvinvointialueen henkilöstöohjelman valmistelua. Henkilöstö odottaa työterveyshuoltopalvelujen kehittämistä. Asiasta on lisäksi käyty laaja keskustelu Työterveys Wellamon omistajakuntien kanssa. 
 
Työterveyshuollon eri järjestämisen tavoista on tehty kattava analyysi, johon myös päättäjät ovat tutustuneet. Aluehallitus on käsitellyt työterveyshuollon asiaa kevään 2023 aikana kokouksissa ja toukokuun seminaarissa. 

Hyvinvointialueen aluehallitus päätti työterveyshuollon palvelujen kilpailuttamisesta ensimmäisen kerran keväällä 2022. Myös Lahden kaupunki, joka on Työterveys Wellamon suurin omistaja ja myös asiakas, teki tuolloin päätöksen myydä Wellamon omistus ja kilpailuttaa työterveyshuollon palvelut. 

Työterveyshuoltopalvelut kilpailutettiin Wellamon 14 omistajan yhteishankinnassa siten, että kilpailutuksen voittaneelle yritykselle olisi myyty Wellamo. Määräaikaan mennessä ei kuitenkaan tullut yhtään tarjousta, joten hankinta keskeytettiin.