Ohjeita järjestöavustusten hakemiseen

Järjestöavustushaku vuodelle 2023 avautui 9.1. sähköisenä hakuna ja päättyi 31.1. klo 16. Seuraavasta avustusten hakuajankohdasta päätetään myöhemmin tänä vuonna.

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen järjestöavustukset on tarkoitettu yhdistysten ja järjestöjen yleishyödylliseen toimintaan, joka edistää päijäthämäläisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta. Hyvinvointialueelta jaettavien avustusten tulee edistää hyvinvointialueelle laaditun strategian ja ohjelmien toteutumista ja tavoitteita.

Järjestöavustusten sähköiset hakulomakkeet:

Järjestöavustusta hakevien on hyvä perehtyä seuraaviin materiaaleihin:

Aluehallitus on hyväksynyt avustusmallin, ja sitä on edistetty myös järjestöjen yhteisissä Kumppanuusfoorumi-tapahtumissa sekä maakunnallista järjestöyhteistyömallia kehitettäessä. Järjestöille voidaan myöntää kumppanuusavustuksia ja yhteiskehittämisen avustuksia.

Kumppanuusavustukset

  • Avustuksella järjestettävä toiminta on järjestölähtöistä hyvinvointialueen lakisääteisiä tehtäviä täydentävää ja rikastavaa toimintaa asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.
  • Toiminta vastaa rajatun kohderyhmän konkreettiseen tarpeeseen
  • Toiminta tavoittaa omaa jäsenistöä laajemman kohderyhmää
  • Toiminta vaikuttaa kohderyhmän hyvinvointiin ja terveyteen

Yhteiskehittämisen avustukset

  • Alueen hyvinvointisuunnitelman kärkien mukaisten teemojen tarvelähtöinen
    yhteiskehittäminen yhteistyössä hyvinvointialueen sote-keskusten ja toimialojen kanssa
  • Yhteistoiminta vastaa rajatun tarpeen kehittämistä, pilotointia ja juurtumista
  • Toiminta edistää hyvinvointia ja terveyttä sekä lisää yhteistyötä järjestön ja toimialan kesken

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisen lautakunta päättää myönnettävistä avustuksista maaliskuun kokouksessaan.

Hakuohjeet:

Lisätietoja: Järjestökoordinaattori Helena Haaja; helena.haaja@paijatha.fi tai 044 482 5263

Huom! Järjestöavustusinfo 19.1.

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen järjestöavustusinfo järjestettiin 19.1.

Johtaja (yhdyspintatyö ja hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen) Minna Veistilä avasi tilaisuuden, ja järjestökoordinaattori Helena Haaja esitteli infossa hyvinvointialueen kumppanuusavustusten ja yhteiskehittämisen avustusten periaatteita sekä vastasi osallistujien kysymyksiin.

Hyvinvointialueen järjestöavustusinfon diat: