Päijät-Hämeen hyvinvointialue päätti kilpailuttaa työterveyshuollon palvelut 

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen hallitus päätti kilpailuttaa työterveyshuollon palvelut. Kilpailutus käynnistyy hankintamenettelyllä heti elokuun lopulla. Tavoitteena on saada palveluille uusi tuottaja 1.4.2024 alkaen.   

Työterveyshuoltopalvelujen kehittäminen on yksi hyvinvointialueen henkilöstöohjelman painopistealueista ja henkilöstö on odottanut työterveyspalvelujen uudistamista jo pitkään. Työterveyshuollon palvelujen saatavuuteen siirtymäaikana kiinnitetään erityishuomiota.  

 Työterveyshuoltopalvelujen kilpailutuksella turvataan niin hyvinvointialueen omalle henkilöstölle kuin järjestämisvastuun alaisille asiakasyrityksille ennaltaehkäisevät työterveyshuollon palvelut. Hyvinvointialue kilpailuttaa omalle henkilöstölle myös yleislääkäritasoiset sairaanhoidon palvelut. Palvelussa korostuvat asiointia helpottavat digitaaliset palvelut.   

Hyvinvointialue tähtää myös entistä parempaan työkykyjohtamiseen yhdessä uuden tuottajan kanssa ja ottaa osana hankintaa käyttöön työkykyjohtamisen uusia työkaluja ja toimintatapoja. Tavoitteena on ylläpitää henkilöstön hyvää työ- ja toimintakykyä koko työelämän ajan.   

Työterveys Wellamossa on osaava henkilöstö ja paljon osaamista. Kilpailutukseen päätyminen ei johdu siitä, että toiminta olisi ollut huonoa tai ansaitsisi kritiikkiä. Taustalla on lähinnä tarve palvelutoiminnan kehittämiseen, joka edellyttäisi muun muassa investointeja digitaalisiin ratkaisuihin ja toimintaprosessien muutoksiin.  
 
Koska hyvinvointialue omistaa työterveys Wellamosta vain kahdeksan prosenttia, ei sen ole tarkoituksenmukaista lähteä investointeihin, joihin liittyy merkittäviä riskejä. Työterveyshuollon palvelut ovat viime vuosina vahvasti siirtyneet yksityisten tuottajien hoidettavaksi, ja heillä on siihen hyvä kyvykkyys. Yritykset työllistävät alueella myös uusia työntekijöitä, kun Wellamon omistajat kilpailuttavat työterveyspalvelujaan.